Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada oktobrī

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu – uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā.

Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā  arī pēc policijas darbinieku aizrādījuma – uzlikts administratīvais sods 15,00 euro apmērā.

Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā  gada laikā kopš iepriekšējā soda uzlikšanas par šādu pašu pārkāpumu – uzlikts administratīvais sods 140,00 euro apmērā.

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā gada laikā kopš iepriekšejā soda uzlikšanas par šādu pašu pārkāpumu – uzlikts administratīvais sods 140,00 euro apmērā.

Vienai personai par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” ierobežojumu neievērošanu  – cigarešu iegādi un nodošanu nepilngadīgai personai – uzlikts administratīvais sods 5,00 euro apmērā.