Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2016.gada decembrī

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts naudas sods 15 euro.

Divām personām par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts naudas sods 20 euro.

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts naudas sods 35 euro.

Vienai personai par alkoholisko dzērienu iegādāšanos, pēc nepilngadīgu personu lūguma, un to nodošanu nepilngadīgām personām, uzlikts naudas sods  20 euro.

Vienai personai par nepilngadīgu personu iesaistīšanu alkohola lietošanā, , uzlikts naudas sods 35 euro.