Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada novembrī

Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā,  uzlikts administratīvais sods – naudas sods 10,00 euro.

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu,  uzlikts administratīvais sods – naudas sods 20,00 euro. Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 276.pantu, personai tika piemērota nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas.

Divām nepilngadīgām personām par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu (bērns nedrīkst smēķēt) neievērošanu uzlikts administratīvais sods – naudas sods 5,00 euro katram.  Tā kā šīs abas nepilngadīgās personas īsā laika posmā atkārtoti veikušas darbības, par kurām var piemērot administratīvo atbildību, tad LAPK 12.1 pantā paredzēto audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana konkrētajā gadījumā nav lietderīga.

Vienai personai par atrašanos gada laikā kopš iepriekšējā soda uzlikšanas sabiedriskā vietā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikti divi administratīvie sodi – naudas sodi, katrs pa 140,00 euro, jo ar nedēļas intervālu persona Auces novada administratīvajā teritorijā izdarīja divus līdzīgus pārkāpumus.

Vienai personai par automašīnas novietošanu stāvēšanai vietā, kas paredzēta stāvēšanai tikai automašīnām, kas apzīmētas ar ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, uzlikts administratīvais sods – naudas sods 55,00 euro.

One Reply to “Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada novembrī”

  1. To invalīdu stāvvietu pie TOPa beidzot vajadzētu aprikot arī attiecīgām ceļa zīmēm!!!!
    Uzsneg sniegs vai liels lietus, un NEVIENS to apdrupušo horizontālo apzīmējumu tiešām NEREDZ!