Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada oktobrī

Vienai personai par alkoholiskos dzērienu iegādāšanos un to nodošanu nepilngadīgām personām, kā arī šo nepilngadīgo personu iesaistīšanu kopīgā alkoholisko dzērienu lietošanā, kas izdarīts divas reizes vienas dienas laikā, uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro.

Vienai personai par sīko huligānismu – tīšu apstādījumu bojāšanu, uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro.