Izskatītie administratīvie pārkāpumi aprīlī

11.aprīlī

* Vienai personai par apzinātu bezkaunīgu rīcību ignorējot vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas (kārtojot dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā Baznīcas ielā, Aucē) – uzlikts naudas sods 70,00  euro.

25.aprīlī

* Vienai personai par apzinātu bezkaunīgu rīcību ignorējot vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas (kārtojot dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā Aspazijas laukumā, Aucē) – uzlikts naudas sods 70,00  euro.

*Vienai personai par sabiedriskā miera traucēšanu un necieņas izrādīšanu Aucē, Ausmas ielā 3, rupji lamājoties uz pasākuma apmeklētājiem un policijas darbiniekiem – uzlikts naudas sods 70,00  euro.

* Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā Baznīcas ielā, Aucē, cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā – uzlikts naudas sods 10,00  euro.