Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada janvārī

Divām personām par  likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”  ierobežojumu – smēķēšanu vietās, kur tas aizliegts – neievērošanu uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā.

Divām nepilngadīgām personām par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” un likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”  ierobežojumu – smēķēšanu vietās, kur tas aizliegts – neievērošanu uzlikts administratīvais sods 5,00 euro apmērā.

Vienai personai par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma”ierobežojuma neievērošanu (cigarešu nodošanu nepilngadīgām personām) uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā.

Divām personām par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 20,00 euro apmērā.

Vienai personai (transporta līdzekļa vadītājam) par apzinātu Ceļu satiksmes noteikumu prasību – apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma neievērošanu uzlikts administratīvais sods 40,00 euro apmērā.