Izskatītie administratīvie pārkāpumi maijā

30.maijā vienai personai par apzinātu bezkaunīgu rīcību ignorējot vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas (esot alkohola reibumā un kārtojot dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā J.Mātera ielā, Aucē) – uzlikts naudas sods 70,00  euro.

27.maijā izskatīti sešu nepilngadīgu jauniešu pārkāpumi par privātā un pašvaldības īpašumu bojāšanu. Jauniešiem un viņu vecākiem izteikts brīdinājums.