Izskatītie administratīvie pārkāpumi

25.februārī Pašvaldības policija izskatīja administratīvo pārkāpumu protokolus un pieņēma lēmumus par sodu uzlikšanu:

* Vienai personai par lamāšanos ar necenzētiem vārdiem uz policijas darbiniekiem dienesta telpās viņiem pildot amata pienākumus, uzlikts naudas sods 70,00 euro.

* Divām personām par kalendārā gada laikā atkārtotu atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā, katram uzlikts naudas sods 140,00 euro

* Divām personām par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā uzlikts naudas sods līdz 30,00 euro