Jauni apzīmējumi pie veikala TOP Aucē

apzīmējumi pie veikala TOP AucēLai paaugstinātu gājēju drošību tiešā veikala tuvumā, pēc iedzīvotāju ierosinājuma Aucē, Baznīcas ielā 1, pie veikala “TOP” uzkrāsoti jauni brauktuves apzīmējumi.

Ierīkota viena vieta stāvēšanai transporta līdzekļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti. Stāvvieta apzīmēta ar brauktuves apzīmējumu Nr.942.

Par apstāšanos un stāvēšanu, ja transporta līdzeklis nav apzīmēts ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.31 panta astoto daļu,  uzliek  naudas sodu EUR 55,00 apmērā.

Pie veikala ieejas durvīm uzkrāsota nepārtraukta dzeltena līnija – brauktuves apzīmējums Nr.943, kas apzīmē vietas, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt. Šo brauktuves apzīmējumu var pielietot patstāvīgi, vai arī kopā ar ceļa zīmi Nr. 326 “Apstāties aizliegts”.

Šajā gadījumā dzeltenā līnija lietota kā papildus informējošs līdzeklis par apstāšanās un stāvēšanas aizliegumu minētajā vietā,  jo Ceļu satiksmes noteikumu 121.5.punktā ir noteikts, ka aizliegts apstāties un stāvēt uz gājēju pārejām un tuvāk par 5 m no tām. Diemžēl daļa transporta līdzekļu vadītāju to ignorē.

Par apstāšanos vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar ceļa apzīmējumu Nr.943 (nepārtraukta dzeltena līnija), saskaņā ar LAPK  149.10 panta  pirmās daļas 6.punktu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu EUR 15,00 apmērā.

Par stāvēšanu vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar ceļa apzīmējumu Nr.943 (nepārtraukta dzeltena līnija), saskaņā ar LAPK  149.10 panta  cetrutās daļas 7.punktu uzliek naudas sodu EUR 30,00 apmērā.

PASKAIDROJUMS

LAPK 35.panta otrajā daļā noteikts, ka gadījumos, kad izdarīti vairāki administratīvie pārkāpumi, kas konstatēti vienlaikus, administratīvais sods tiek uzlikts tās sankcijas ietvaros, kura paredzēta par smagāko pārkāpumu.

Situācijā pie veikala “TOP” Baznīcas ielā 1, Aucē,  tā var būt sankcija par apstāšanos un (vai) stāvēšanu uz gājēju pārejas vai tuvāk par 5 m no tās.

Par apstāšanos uz gājēju pārejas vai tuvāk par 5 m no tās, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 149.10 panta otrās daļas 4.punktu,  izsaka brīdinājumu vai uzliek  naudas sodu EUR 30,00 apmērā.

Par stāvēšanu uz gājēju pārejas vai tuvāk par 5 m no tās, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.31 panta piektās daļas 7.punktu,  uzliek  naudas sodu EUR 40,00 apmērā.

2 Replies to “Jauni apzīmējumi pie veikala TOP Aucē”

  1. Apzīmētas auto stāvvietas, tas ir labi, un atsevišķa invalīdu stāvvieta arī ir labi, bet kāpēc starp gājēju pāreju un invalīdu stavvietu nevarēja izvietot vēl vismaz 1 parasto auto stāvvietu, nesaprotu!
    Jo CSN teikts ka nedrīkst apstāties un stāvēt tuvāk par 5 metriem, no gājēju pārejas! ( tuvāķ, tas ir tuvojoties tai, nevis braucot no tās prom)
    Bet cik zināms tad Baznīcas iela ir divvirzienu iela un līdz ar to veikala TOP pusē pēc likuma var novietot auto tūlīt aiz gājēju pārejas! Kāda pīrāga pēc tur vajadzēja uzvilkt dzelteno līniju??
    Normāli aiz gājēju pārejas var stāvēt uzreiz, nevis vēl 5 metri jāpauzē!

    • Vajag uzmanīgi izlasīt Ceļu satiksmes noteikumu 121.5.punktu un aplūkot 27.attēlu – apstāšanās un stāvēšanas aizliegums attiecas gan tuvojoties gājēju pārejai, gan uzreiz aiz tās – 5 metrus no gājēju pārejas abos virzienos. Pašvaldības policija autovadītājus par šo noteikumu neievērošanu pagaidām vien mutiski brīdinājusi.