Kā Auces novada iedzīvotājiem sazināties ar policiju

SAKARĀ AR VALSTĪ NOTEIKTAJIEM IEROEBŽOJUMIEM COVID-19 INFEKCIJAS IEROBEŽOŠANĀ, APMEKLĒTĀJI KLĀTIENĒ NETIEK PIEŅEMTI

Auces novada pašvaldības policijaApmeklētāju pieņemšana:

Pirmdienās      no plkst. 10.00 – 12.00                                              

Piektdienās      no plkst. 11.00 – 13.00

Gadījumos, kad nepieciešama policijas palīdzība, var zvanīt uz šādiem telefona numuriem:

Valsts policijas dežurants (visu diennakti) 63004200 vai 110

Pašvaldības policijas inspektors (darba laikā) 29190223

Valsts policijas darbinieki Aucē (darba laikā, kad ir uz vietas) 67209541

Par novērotiem pārkāpumiem Auces novada pašvaldības policiju var informēt ne tikai pa iepriekš norādīto telefonu, bet

  • sūtot iesniegumu pa pastu uz adresi:  Auces novada pašvaldības policija, Raiņa iela 2, Auce, Auces novads, LV-3708
  • Ievietojot iesniegumu pasta kastītē pie ieejas Auces novada Domes ēkā, Jelgavas ielā 1.

Norādiet konkrētu faktu, par kuru vēlaties informēt policiju – notikums, vieta, laiks un kontaktinformācija, kā policijas darbiniekam sazināties ar jums.