Mainīts iedzīvotāju pieņemšanas laiks pašvaldības policijā

Sākot ar 2017.gada 20.janvāri mainīts iedzīvotāju pieņemšanas laiks Auces novada Pašvaldības policijā. Turpmāk tas būs šāds:

Aucē, Raiņa ielā 2, Pašvaldības policijas telpās

Pirmdienās        no plkst.  10.00 – 12.00

Piektdienās       no plkst.  11.00 – 13.00

Bēnē, Stacijas ielā 8, Sociālā dienesta telpās

Pirmdienās       no plkst. 17.00 – 18.00