Notikumi 2014.gada aprīlī

2.aprīlī izteikts brīdinājums īpašniekam par nesakoptu īpašuma teritoriju Raiņa ielā, Aucē.

3.aprīlī izteikti brīdinājumi juridiskām personām par īpašuma teritoriju nekopšanu Vecauces pagastā, Bēnes pagastā un Auces pilsētā.

3.aprīlī plkst. 14.50 saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā kādā privātīpašuma teritorijā atrodas jaunieši. Ierodoties norādītājā adresē,  neviena persona netika atrasta.

4.aprīlī piecām personām nosūtīti brīdinājumi – atgādinājumi par noteiktajā laikā nesamaksāto soda naudu par administratīviem pārkāpumiem.

8.aprīlī, sadarbojoties ar Valsts policijas un Sociālā dienesta darbiniekiem apsekota ģimene Vītiņu pagastā, kurā ilgstoši notiek domstarpības starp vienas ģimenes locekļiem par mājas darbiem un savstarpējiem norēķiniem par tiem.

9.aprīlī izteikts brīdinājums vienai personai Aucē, J.Mātera ielā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu.

9.aprīlī sešām personām nosūtīti brīdinājumi – atgādinājumi par noteiktajā laikā nesamaksāto soda naudu par administratīviem pārkāpumiem.

11.aprīlī plkst. 10.50 vienai personai Aucē izteikts brīdinājums par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā.

14.aprīlī. Iepriekš uzsāktās administratīvās lietvedības rezultātā, vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par lamāšanos sabiedriskā vietā Aucē, Ausmas ielā, ar necenzētiem vārdiem uz apkārtējiem cilvēkiem un policijas darbiniekiem.

14.aprīlī plkst. 21.10 Aucē, Raiņa ielā aizturēts vīrietis alkohola reibumā. Pēc personības noskaidrošanas nogādāts savā dzīvesvietā.

15.aprīlī plkst. 10.50 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Miera ielā, Aucē, atrodas nevēlamas personas. Ierodoties norādītajā adresē, policijas darbinieki konstatēja, ka tur atrodas vairākas iereibušas personas, kurs tur nedzīvo. Ejot projām, viena persona neveiksmīgi pakrita un guva galvas traumu, kā rezultātā policijas darbinieki izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, kura cietušo nogādāja ārstniecības iestādē.

17.aprīlī plkst. 15.00 izteikts brīdinājums vienam rūpniecības preču tirgotājam par tirdzniecības noteikumu neievērošanu Sniķeres ielā, Bēnē.

17.aprīlī plkst. 21.25 Aucē, Baznīcas ielā aizturēta persona par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskaroša alkohola reibumā. Pēc personības noskaidrošanas sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

18.aprīlī plkst. 00.15 izteikts brīdinājums iedzīvotājiem Bēnes ielā, Aucē, par naktsmiera traucēšanu pārāk skaļi klausoties  mūziku. 

22.aprīlī plkst. 20.00 Aucē, Aspazijas laukumā aizturēts vīrietis, kurš apzināti ignorēja vispārpieņemtas sabiedrības uzvedības normas un kārtoja dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā, netālu no publiskās tualetes. Pēc personības noskaidrošanas, par minēto rīcību sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

25.aprīlī plkst.15.20 Aucē, Raiņa ielā vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par mopēda vadīšanu bez noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības, bez aizsargķiveres un bez veiktas  OCTA.

25.aprīlī plkst. 16.20 Aucē, Raiņa ielā aizturēta persona par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā (nespēja paiet, gulēja uz soliņa). Pēc personības noskaidrošanas par minēto pārkāpumu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona nogādāta dzīvesvietā.

25.aprīlī plkst. 18.15 Bēnē, Īles ielā personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par par noteiktā kārtībā nereģistrēta mopēda vadīšanu, bez aizsargķiveres, bez veiktas OCTA, kā arī par pasažiera vešanu, kuram nebija aizsargķiveres.

25.aprīlī plkst.18.15 Bēnē, Īles ielā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai – mopēda pasažierim, kurš atradās uz braucoša mopēda bez aizsargķiveres.

26.aprīlī plkst. 15.50 saņemta informācija par konfliktu, kas notiek Parka ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā adresē, policijas darbinieki nekādu konfliktu nekonstatēja.

26.aprīlī saņemts iesniegums no iedzīvotājas Dzirnavu ielā, Aucē, par to, ka nama pagalma patvarīgi aizvests viņai piederošs suns. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

30.aprīlī no Vītiņu pagasta iedzīvotāja saņemta informācija, ka atrasts sprādzienbīstams priekšmets. Informācija nodota tuvumā esošajiem Valsts policijas darbiniekiem.

30.aprīlī plkst. 14.00 saņemta informācija par kūlas dedzināšanu Vītiņu pagastā. Pašvaldības policijas darbinieki pārbaudot norādīto vietu nekādas degšanas pazīmes neatrada.

30.aprīlī plkst. 15.20 izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Aucē.