Notikumi 2014.gada decembrī

BMW-nodega
Kā beidzas ugunīgās dejas uz slidenajām ielām

1.decembrī plkat. 14.00 saņemta informācija no nepilngadīgas personas par to, ka tā piekauta Kalna ielā, Aucē.  Ierodoties nepilngadīgās personas dzīvesvietā, policijas darbinieki nepilngadīgai personai nekādus miesas bojājumus nekonstatēja. Drīzāk radās iespaids, ka notiekošais nepilngadīgai personai liekas interesants piedzīvojums. Vecākiem tika izskaidrota radusies situācija un kā tādos gadījumos rīkoties citreiz.

1.decembrī apsekoti nesakārtotie nekustamie īpašumu Ukru pagastā un veiktas pārrunas ar īpašniekiem.

2.decembrī saņemta informācija par koku zāģēšanu Lielauces pagastā. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki noskaidroja, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek tīrītas elektropārvades līniju joslas.

2.decembrī plkst. 13.45 saņemta informācija par to, ka Auces vidusskolas teritorijā atrodas nepiederošas personas. Policijas darbinieki veica pārrunas ar nepiederošo personu.

2.decembrī plkst. 19.20 tika izteikts brīdinājums personai Bēnes pagastā, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās pa ceļa braucamo daļu bez apģērbā iestrādātiem gaismu atstarojošiem elementiem un bez gaismu atstarojošās vestes, ar savu rīcību apdraudot savu drošību un citus satiksmes dalībniekus.

4.decembrī izteikts brīdinājums pašvaldības institūcijai par piederošo īpašumu nekopšanu Īles pagastā un noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

4.decembrī sastādīts administratīvais protokols vienai personai Īles pagastā par sava īpašuma nekopšanu pat pēc iepriekš izteikta brīdinājuma – obligāto zemes apsaimniekošanas prasību (zāles pļaušanu, lai neveidojas kūla) nepildīšanu.

4.decembrī plkst. 21.30 vienai personai izteikts brīdinājums par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu un miera traucēšanu sabiedriskā vietā Raiņa ielā, Aucē.

5.decembrī Pašvaldības policijas darbinieks kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem piedalījās vairāku ģimeņu sadzīves apstākļu apsekošanā Vītiņu pagastā.

5.decembrī plkst. 15.45 videonovērošanas sistēmas ierakstos tika konstatētas divas personas, kuras pārkāpušas normatīvajos aktos noteiktos smēķēšanas ierobežojumus. Pašvaldības policijas darbinieki vienu no šīm personām pēc neilga laika atrada un konstatēja, ka tā ir nepilngadīga. Tika veiktas audzinoša rakstura pārrunas un izteikts brīdinājums.

8.decembrī Pašvaldības policijas darbinieks kopā ar Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem piedalījās vairāku ģimeņu sadzīves apstākļu apsekošanā Īles pagastā.

9.decembrī plkst. 17.15 izteikti brīdinājumi divām personām, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās pa ceļa Pūri – Auce – Grīvaiši braucamo daļu 43.kilometrā bez apģērbā iestrādātiem gaismu atstarojošiem elementiem un bez gaismu atstarojošās vestes, ar savu rīcību apdraudot savu drošību un citus satiksmes dalībniekus.

10.decembrī izteikts brīdinājums suņa īpašniekam Vītiņu pagastā par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu. Noteikts termiņš konstatēto pārkāpumu novēršanai.

10.decembrī plkst. 11.00 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagasta pašvaldībai piederošā ēkā atrodas iereibušas personas. Ierodoties norādītajā vietā, Pašvaldības policijas darbinieki nevienu personu vairs nesastapa.

12.decembrī plkst. 8.15 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pa Raiņa ielu Aucē vadīja velosipēdu, kas nebija aprīkots ar gaismas lukturiem un persona pati nelietoja gaismu atstarojošu vesti, tā apdraudot savu un citu personu drošību.

12.decembrī plkst. 8.30 saņemta informācija par to, ka mežā Vītiņu pagastā izgāzti dažādi atkritumi – nolietotas automašīnu riepas, stikli un citi priekšmeti. Sākta apstākļu noskaidrošana.

15.decembrī plkst. 12.25 Auces vidusskolas teritorijā tika pamanīta persona, kura smēķēja pie skolas ēkas. Tika noskaidrots, ka persona ir nepilngadīga, tādēļ tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par Bērnu tiesību aizsardzības likuma un smēķēšanas ierobežojumu normu neievērošanu.

15.decembrī 18.50 Pašvaldības policijas darbinieki devās palīgā Valsts policijas darbiniekiem, lai atrastu vecāka gadagājuma personu Īles pagastā, kura nebija nonākusi savā dzīvesvietā. Persona tika atrasta Īles pagastā uz autoceļa Dobele – Bēne un nogādāta savā dzīvesvietā.

16.decembrī vienai personai Lielauces pagastā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka arī pēc iepriekš izteikta policijas darbinieku brīdinājuma netika vakcinēts piederošais suns, kā tas noteikts Veterinārmedicīnas likumā.

17.decembrī plkst. 11.30 Vītiņu ielā, Aucē,  izteikts brīdinājums mopēda vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu.

17.decembrī plkst. 18.40 tika saņemta informācija, ka kādā īpašumā Sporta ielā Aucē, cenšas iekļūt nepiederoša persona. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki sastapa vīrieti, kurš atradās alkohola reibumā. Ar šo personu tika veiktas audzinoša rakstura pārrunas un pēc tam nogādāta savā dzīvesvietā.

18.decembrī plkst. 15.50 tika saņemta informācija par to, ka Auces vidusskolas telpās atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Papildus tam minētā persona turpināja smēķēt skolas teritorijā arī pēc Pašvaldības policijas darbinieka aizrādījumā. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi aizturētās personas izelpā, alkometrs uzrādīja alkohola koncentrāciju 3,40 promiles. Par šiem pārkāpumiem tika sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli.

18.decembrī plkst 18.45 izteikts brīdinājums automašīnas BMW vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu Jelgavas ielā, Aucē.

18.decembrī plkst. 19.45 vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par smēķēšanu mācību iestādes teritorijā J.Mātera ielā, Aucē.

18.decembrī plkst. 22.00 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols automašīnas Audi vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

18.decembrī plkst. 23.55 vienai personai Aucē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka tā pēc nepilngadīgu personu lūguma iegādājusies cigaretes un nodevusi nepilngadīgajām personām.

20.decembrī plkst. 13.00 automašīnas VW vadītājam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

20.decembrī plkst. 19.25 izteikts brīdinājums BMW vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu veicot nogriešanos Akadēmijas ielā, Vecaucē.

22.decembrī izteikts brīdinājums suņa īpašniekam Vītiņu pagastā par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu. Noteikts termiņš konstatēto pārkāpumu novēršanai.

22.decembrī plkst. 17.20 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

22.decembrī plkst. 18.40 saņemta informācija par to, ka satiksmes autobusā Bēnes pagasta teritorijā izcēlies konflikts starp autobusa vadītāju un pasažieriem. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka trīs pasažieri nav izkāpuši pieturā, līdz kurai nopirktas biļetes, bet vēlējušies izkāpt nākošajā pieturā. Savukārt autobusa vadītājs nav ļāvis izkāpt, prasot papildus samaksu par nobraukto ceļa posmu. Tika noskaidrotas pasažieru personības un informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

23.decembrī plkst. 12.30 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

23.decembrī plkst. 18.20 tika saņemta informācija par to, ka pie veikala ieejas Baznīcas ielā, Aucē, notiekot konflikts starp diviem vīriešiem. Ierodoties notikuma vietā, Pašvaldības policijas darbinieki sastapa vairs tikai vienu no konflikta dalībniekiem. Tajā paša laikā pie Pašvaldības policijas darbiniekiem pienāca sieviete un norādīja, ka aizturētā persona esot sasitusi vieglās automašīnas luktura stiklu. Aizturētā persona tika nodota Valsts policijas darbiniekiem tālākai pārkāpuma izmeklēšanai.

24.decembrī plkst. 00.30 izteikts brīdinājums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu Stacijas ielā, Aucē.

29.decembrī saņemts iesniegums no iedzīvotājas Amatnieku ielā, Aucē, par to, ka nepilngadīgas personas bieži patvarīgi atver pie mājas esošo elektrības sadales skapi un atslēdz elektrības padevi. Par šo faktu tika informēti Sadales tīklu darbinieki, kuri novērsa iespēju viegli atvērt elektrības sadales skapi.  Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

30.decembrī plkst. 13.20 tika saņemta informācija par to, ka pie gados vecas iedzīvotājas A.Brigaderes ielā, Aucē, bieži patvarīgi cenšas iekļūt kāds svešs vīrietis. Pašvaldības policijas darbinieki uzsāka apstākļu noskaidrošanu.

31.decembrī plkst. 23.10 tika saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Vītiņos atrodas nepilngadīgas personas, kuras, iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē nepilngadīgās personas netika sastaptas.