Notikumi 2014.gada februārī

1.februārī plkst. 9.40 saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem Vecauces pagastā. Ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka strīda iemesls ir malkas zādzība. Informācija par malkas zādzību tik nodota valsts policijas darbiniekiem.

3.februārī plkst. 17.10 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Zemgales ielā, Aucē par gados veca cilvēka neaprūpēšanu. Strīds tika atrisināts Pašvaldības policijas darbinieku klātbūtnē.

3.februārī plkst. 17.40 Aucē, Baznīcas ielā aizturēts vīrietis alkohola reibumā. Pēc personības noskaidrošanas, vīrietis nogādāts savā dzīvesvietā.

4.februārī plkst. 16.00 saņemta informācija par diviem klaiņojošiem suņiem Vītiņu pagastā. Ierodoties norādītajā adresē, suņi vairs nebija atrodami.

5.februārī saņemts iesniegums no iedzīvotājas Kapsētas ielā, Aucē, par to, ka nepilngadīgas personas janvārī sabojājušas dzīvžoga stādījumu. Uzsākta faktu noskaidrošana.

5.februārī plkst. 14.40 Aucē, Baznīcas ielā aizturēta persona par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka  cieņu aizskarošā alkohola reibumā un sabiedriskās kārtības traucēšanu. Nedaudz vēlāk šī persona tīši aizdedzināja Pašvaldības policijas automašīnas iekšējās apdares detaļas, tā radot materiālos zaudējumus. Aizturētā persona tika nodota Valsts policijas darbiniekiem.

6.februārī plkst. 16.30 sadarbībā ar apsardzes firmas darbiniekiem, Pašvaldības policijas darbinieki izbrauca uz apsargājamo objektu, kurā bija ieslēgusies signalizācijas sistēma. Ierodoties objektā tika konstatēts mēģinājums iekļūt ēkā. Informācija tika nodota Valsts policijas darbiniekiem.

10.februārī plkst. 13.40 Pašvaldības policijas darbinieki pēc SIA „Auces Komunālie pakalpojumi” lūguma izbrauca uz daudzdzīvokļa dzīvojamo māju Vītiņu pagastā, Ķevelē, lai komunālā dienesta darbinieki policijas darbinieku klātbūtnē iekļūtu neapdzīvotā dzīvoklī un likvidētu ūdensvada avāriju.

10.februārī saņemts iesniegums par kāda Bēnes pagasta iedzīvotāja huligānisko rīcību sabiedriskā vietā ar necenzētiem vārdiem apvainojot citas personas.  Par iesniegumā minēto faktu uzsākta administratīvā lietvedība.

11.februārī plkst. 16.35 saņemta informācija par to, ka uz braucamās daļas Kalna ielā, Aucē, guļ cilvēks. Ierodoties norādītajā vietā, Pašvaldības policijas darbinieki ieraudzīja vīrieti, kurš atradās tādā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā, ka nespēja patstāvīgi nostāvēt kājās. Par šādu rīcību tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona tika nogādāta savā dzīvesvietā Parka ielā, Aucē.

11.februārī plkst. 21.00 tika saņemts izsaukums uz konfliktu starp ģimenes locekļiem Vītiņu pagastā. Ierodoties norādītajā adresē, policijas darbinieki konstatēja, ka strīds ir starp māti un dēlu par to, vai suni drīkst ievest dzīvojamās telpās.

12.februārī plkst. 14.20 Pašvaldības policijas darbinieki izbrauca uz Bēnes pagastu, lai pārbaudītu informāciju, ka no kāda īpašuma notiekot īpašuma zādzība. Norādītajā vietā nepiederošas personas netika konstatētas.

13.februārī plkst. 00.36 tika saņemts izsaukums uz konfliktu Kalna ielā, Aucē. Radušās nesaskaņas starp māti un dēlu tika atrisinātas pārrunu ceļā.

14.februārī plkst. 10.30 policijas darbinieki uz ielas Aucē pamanīja sievieti, kurai bija radušas veselības problēmas. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura sniedza nepieciešamo palīdzību.

17.februārī plkst. 19.45 Aucē, Aspazijas laukumā aizturēts vīrietis, kurš atradās sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā. Pēc aizturētā personības noskaidrošanas, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atkārtotu šāda pārkāpuma izdarīšanu gada laikā. 

19.februārī plkst. 12.30 tika saņemts izsaukums uz Bēni, Sniķeres ielu, kur alkohola reibumā esošam vīrietim atkārtoti izcēlies konflikts ar savu māti. Tika veiktas pārrunas, kā risināt radušos situāciju pašreiz un novērstu līdzīgus gadījumus turpmāk.

19.februārī ap plkst. 21.00 pašvaldības policijas darbinieki Raiņa ielā, Aucē, izteica brīdinājumu par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā un ieteica doties uz savu dzīvesvietu. Tomēr minētā persona nebija ņēmusi vērā policijas darbinieku ieteikumu un plkst. 21.30 bija jau tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēk cieņu – nespēja patstāvīgi pārvietoties, sēdēja uz gājēju ietves un turpināja lietot alkoholiskus dzērienus. Persona tika aizturēta, noskaidrota personība un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

20.februārī plkst. 18.55 Aucē, Aspazijas laukumā vīrietim tika izteikts brīdinājums par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā. Pēc brīdinājuma persona devās un savu netālo dzīvesvietu.

20.februārī plkst. 19.50 iepriekš minētā persona tika aizturēta tajā pašā par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskaroša alkohola reibumā. Aizturēšanas brīdī personai radās veselības problēmas un tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura iereibušo personu nogādāja ārstniecības iestādē.

23.februārī plkst. 01.10 policijas darbinieki pārtrauca konfliktu, kas bija radies sabiedriskā vietā starp trim vīriešiem Aucē, Ausmas ielā. Noskaidrotas vīriešu personības un veiktas pārrunas.

23.februārī plkst. 02.25 Ausmas ielā, Aucē, tika aizturēts vīrietis par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem uz policijas darbiniekiem. Noskaidrota vīrieša personība un uzsākta administratīvā lietvedība.

23.februārī plkst. 02.45 Ausmas ielā, Aucē, tika konstatēts, ka apzināti sabojāta ceļa zīme. Lai noskaidrotu vainīgo personu, uzsākta administratīvā lietvedība.

25.februārī plkst. 17.20 saņemta informācija par nepilngadīgu personu atrašanos saimnieciskai darbībai neizmantotā īpašumā Vītiņu pagastā. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki konstatēja, ka degusi sausā zāle, kuru nepilngadīgās personas nodzēsušas. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

28.februārī izteikts brīdinājums par nesakoptu īpašumu Vecauces pagasta teritorijā – par to, ka minētajā īpašumā ir nepļauta sausā zāle (kūla) un sadzīves atkritumi.

28.februārī nosūtīts brīdinājums Lielauces pagasta pārvaldei par nesakoptu īpašumu teritoriju Ražotājos, par to, ka minētajā īpašumā ir nepļauta sausā zāle (kūla) un sadzīves atkritumi.

28.februārī plkst. 16.14 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Jelgavas ielā, Bēnē.