Notikumi 2014.gada jūnijā

1.jūnijā plkst. 04.10 Jelgavas ielā, Bēnē, pārtrauca kautiņu starp diviem vīriešiem. Izskaidrotas tiesības un iespējas, kā savstarpējās domstarpības risināt miermīlīgā veidā.

3.jūnijā plkst. 09.00 saņemta informācija par savstarpēju konfliktu starp kaimiņiem Bēnes pagastā. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka šoreiz  strīda iemesls ir atkritumu dedzināšana īpašuma teritorijā. Veicot pārrunas ar iesaistītām personām tika noskaidrots, ka īstais iemesls ir kaimiņu gadiem ilgās savstarpējās nesaskaņas.

4.jūnijā plkst. 19.10 uz Sniķeres ielas, Bēnē, izteikts brīdinājums mopēda vadītājam par . 5.jūnijā saņemta informācija par to, ka nepilngadīga persona aizgājusi no savas dzīvesvietas un neapmeklē skolu. Sadarbībā ar Bāriņtiesas darbiniekiem nepilngadīgā persona tika atrasta un aizvesta uz skolu. Pēc tam policijas darbinieki nepilngadīgo personu pavadīja pie ģimenes ārsta veikt veselības stāvokļa pārbaudi un nogādāja dzīvesvietā Vītiņu pagastā pie vecākiem.

7.jūnijā plkst. 21.40 saņemta informācija par to, ka Aspazijas laukumā, Aucē, kāds vīrietis draudot apkārtējiem cilvēkiem. Ierodoties notikuma vietā policijas darbinieki noskaidroja vīrieša personību un konfliktu atrisināja pārrunu ceļā.

9.jūnijā plkst. 09.50 saņemta informācija par to, ka Lejas ielā, Aucē, izgāzti atkritumi. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja vainīgo personu un uzdeva atkritumus savākt.

9.jūnijā plkst. 15.30 saņemta informācija par notiekošo konfliktu starp vairākām personām Ražotājos, Lielauces pagastā. Policijas  darbinieki notiekošo  konfliktu pārtrauca pārrunu ceļā un vienu no iesaistītām personām nogādāja viņa dzīvesvietā Lielauces pagastā.

9.jūnijā plkst. 18.10 Tirgus ielā, Bēnē, autovadītājam izteikts brīdinājums par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.

11.jūnijā plkst. 15.50 saņemta informācija par to, ka Stacijas ielā, Aucē, iereibušas personas kaujoties un trokšņojot. Ierodoties norādītajā adresē, policijas darbinieki nevienu personu vairs neatrada.

11.jūnijā plkst. 16.15 Stacijas ielā, Aucē, izteikts brīdinājums diviem mopēda vadītājiem par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.

12.jūnijā plkst. 18.20 saņemta informācija par notiekošu konfliktu starp diviem vīriešiem Centrālajā laukumā, Bēnē. Ierodoties notikuma vietā policijas darbinieki noskaidroja vīriešu personību un konfliktu atrisināja pārrunu ceļā.

14.jūnijā plkst. 19.10 saņemts zvans par to, ka Liepu ielā, Vītiņos, pie mājas tiekot kurināts grils un dūmi traucē mājas iedzīvotājiem. Ierodoties norādītajā adresē, policijas darbinieku nevienu personu nesastapa.

14.jūnijā plkst. 21.25 Jelgavas ielā, Bēnē, pašvaldības policijas darbinieki aizturēja personu, kura vadīja noteiktā kārtībā nereģistrētu mopēdu un nelietoja aizsargķiveri. Personai nebija arī noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības, kā arī atradās alkohola reibumā. Aizturētā persona tika nodota Valsts policijas darbiniekiem.

18.jūnijā plkst. 10.30 Jelgavas ielā, Aucē, mopēda vadītājam autovadītājam izteikts brīdinājums par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.

18.jūnijā plkst. 14.20 saņemta informācija par to, ka Vītiņu ielā, Aucē, grāvī guļ cilvēks. Norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki atrada vīrieti alkohola reibumā. Vīrietis nespēja ne piecelties, ne arī patstāvīgi nostāvēt kājās. Pēc personības noskaidrošanas vīrietim tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā un vīrietis tika nogādāts savā dzīvesvietā Bungās.

20.jūnijā plkst. 18.50 saņemta informācija par notiekošu konfliktu Miera ielā, Aucē. Norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki sastapa vairākas iereibušas personas. Konflikts tika atrisināts pārrunu ceļā.

20.jūnijā plkst. 21.10 izteikti brīdinājumi divām personām par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu sabiedriskā transporta pieturvietas nojumē.

25.jūnijā plkst. 15.00 Vītiņu pagastā, Ķevelē, vīrietis sabiedriskā vietā lietoja alkoholiskos dzērienus. Persona nereaģēja uz  Pašvaldības policijas darbinieku aizrādījumu un aicinājumu pārtraukt alkohola lietošanu. Par šo rīcību tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

27.jūnijā izteikti brīdinājumi 4 personām par zāles nenopļaušanu īpašuma teritorijā Bēnē.

27.jūnijā veikta sadarbība ar Valsts policijas realizējot pasākumus pret nelegālo alkoholisko dzērienu tirdzniecību Bēnē.

30.jūnijā plkst. 20.10 saņemta informācija, ka kādā īpašumā Lielauces ielā, Aucē, atrodoties nepiederošas personas. Ierodoties norādītajā adresē, Pašvaldības policijas darbinieki sastapa vienu vīrieti, bet citi bija paguvuši aiziet. Noskaidrota vīrieša personība un veiktas  pārrunas par atrašanos svešā īpašumā.