Notikumi 2014.gada maijā

4.maijā plkst. 10.40 saņemta informācija par to, ka Vītiņos, Liepu ielā, īpašuma teritorijā atradušās nepiederošas personas. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka minētās personas norādītajā īpašumā bijušas iepriekšējā dienā. Iedzīvotājiem paskaidrots, kā rīkoties līdzīgā situācijā.

4.maijā plkst. 11.25 izteikts aizrādījums autovadītājam Aucē, Vītiņu ielā, par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu.

4.maijā plkst. 15.15 izteikts aizrādījums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu Aucē, Raiņa ielā.

4.maijā plkst. 15.40 saņemta informācija par iespējamo zādzību privātīpašumā Vītiņu pagastā. Izbraucot uz norādīto adresi, pašvaldības policijas darbinieki atrada promnešanai sagatavotas dažādas mantas. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki.

4.maijā plkst. 16.30 vairākām personām Aucē, Bēnes ielā, tika izteikti aizrādījumi par alkoholisko dzērienu lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība.

6.maijā plkst. 12.15 saņemta informācija par to, ka privāta īpašuma teritorijā Aucē, Raiņa ielā, apkārtējo māju iedzīvotāji izmetuši sadzīves atkritumus. Uzsākta informācijas pārbaude.

7.maijā izteikts rakstisks brīdinājums īpašniekam par teritorijas nekopšanu Bēnē, Sniķeres ielā.

8.maijā plkst. 10.40 saņemta informācija par to, ka privātā īpašuma teritorijā Aucē, Zemgales ielā, atrodas svešs suns, kas posta stādījumus. Noskaidrots klaiņojošā suņa īpašnieks un izteikts brīdinājums par to, ka pieļauja suņa atrašanos ārpus īpašuma.

9.maijā plkst. 14.05 saņemta informācija par ceļa satiksmes negadījumu, Aucē, Bēnes ielā. Braucošs riteņtraktors “pazaudējis” riteni, kā rezultātā sabojājis gājēju ietves segumu. Informācija par negadījumu  nodota Valsts policijas darbiniekiem.

10.maijā plkst. 12.50 vienai personai Baznīcas ielā, Aucē,  izteikts aizrādījums par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā.

10.maijā saņemts iesniegums par konfliktu starp nepilngadīgiem jauniešiem Vītiņos. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

10.maijā plkst. 16.05 Dārza ielā, Bēnē, aizturēta persona, kura vadīja noteiktā kārtībā nereģistrētu mopēdu bez vadītāja apliecības un bez obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas. Par minētajiem pārkāpumiem sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un nosūtīts izskatīšanai uz Valsts policiju.

12.maijā sadarbībā ar Auces novada Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoti dzīves apstākļi riska ģimenēs Vecauces pagastā.

13.maijā plkst. 11.30  izteikts brīdinājums suņa īpašniekam Varoņu ielā, Aucē, par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu.

13.maijā plikst. 16.20 saņemts zvans no iedzīvotājas Bēnes ielā, Aucē, ar lūgumu palīdzēt pārvietot slimu un kopjamu personu, kura izkritusi no gultas. Policijas darbinieki izbrauca uz norādīto adresi un sniedza vajadzīgo palīdzību.

13.maijā plkst. 17.00 saņemta informācija par to, ka uz Vītiņu ielas, Aucē, guļot cilvēks. Izbraucot uz norādīto adresi, policijas darbinieki nevienu neatrada.

13.maijā plkst. 19.25 Stacijas ielā, Aucē, policijas darbinieki pamanīja nepilngadīgu personu, kura smēķēja sabiedriskā transporta pieturvietā. Noskaidrota nepilngadīgā jaunieša personība un par pārkāpumu informēti vecāki.

14.maijā plkst. 14.15 saņemta informācija par to, ka Ķevelē, Vītiņu pagastā, kādā daudzdzīvokļu ēkā regulāri veidojas stiprs piedūmojums. Policijas darbinieki noskaidroja, ka vienā no dzīvokļiem, izveidojot apkures krāsniņu, dūmvads ievadīts ventilācijas šahtā. Ieteikts, kā risināt problēmu.

14.maijā plkst. 20.30 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Vītiņu pagastā. Situācija atrisināta pārrunu ceļā.

14.maijā plkst. 21.10 policijas darbinieki pamanīja konfliktu uz Raiņa ielas, Aucē. Situācija atrisināta pārrunu ceļā. Konflikta dalībniekiem izteikts aizrādījums par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā.

15.maijā sadarbībā ar Auces novada Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoti dzīves apstākļi riska ģimenē Aucē, Pils ielā.

15.maijā plkst. 14.33 saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Kapsētas ielā, Aucē, atrodas nevēlamas personas. Ierodoties norādītajā adresē, policijas darbinieki konstatēja, ka notiek alkoholisko dzērienu lietošana maza bērna klātbūtnē. Par šo faktu tika informēti Auces novada Bāriņtiesas darbinieki, kuri ieradās notikuma vietā. Bērna mātes izelpā tika konstatēta alkohola koncentrācija 3,87 promiles. Bērns tika aizvests pie vecāsmātes.

15.maijā administratīvās lietvedības gaitā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols suņa īpašniekam Varoņu ielā, Aucē, par to ka viņa suns uz ielas sakodis citu personu.

15.maijā plkst. 23.40 Akadēmijas ielā, Vecaucē izteikts aizrādījums četrām personām par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā.

18.maijā plkst. 00.05 O.Kalpaka ielā, Aucē, tika aizturēts vīrietis alkohola reibumā, kurš nespēja stabili nostāvēt un pārvietoties. Noskaidrojās, ka iereibušais vīrietis ir vēl nepilngadīga persona, kura izelpā tika konstatēta alkohola koncentrācija 1,76 promiles. Tā kā aizturētā persona reibuma dēļ nebija spējīga sniegt nekādus paskaidrojumus, tā tika nogādāta dzīvesvietā pie vecākiem un uzsākta administratīvā lietvedība par nepilngadīgas personas atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē.

20.maijā plkst.16.05 J.Mātera ielā, Aucē, tika aizturēts vīrietis par to, ka sabiedriskā vietā (uz ielas) kārtoja dabiskās vajadzības. Policijas iecirkņa telpās, veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, alkometrs uzrādīja 4,22 promiles.  Par konstatēto pārkāpumu – apzinātu vispārpieņemto sabiedrības uzvedības normu neievērošanu (sīko huligānismu) personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.maijā plkst. 20.15 Parka ielā, Aucē, trim personām izteikts brīdinājums par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā.

22.maijā plkst. 18.10 Stacijas ielā, Aucē, aizturēta persona, kura atradās manāmā alkohola reibumā. Pēc personības noskaidrošanas, vīrietis tika nogādāts savā dzīvesvietā.

22.maijā plkst. 20.20 saņemta informācija par konfliktu Vītiņu pagastā, Ķevelē. Ierodoties norādītajā adresē ar konfliktā iesaistītām personām tika veiktas pārrunas.

23.maijā plkst. 9.25 saņemta informācija par to, ka Lejas ielā, Aucē, privāta īpašuma teritorijā izgāzti dažādi atkritumi. Uz sākta vainīgās personas noskaidrošana.

26.maijā plkst. 9.20 J.Mātera ielā, Aucē, aizturēts nepilngadīgs mopēda vadītājs, kurš veda pasažieri bez aizsargķiveres. Par pārkāpumu sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

29.maijā plkst.10.50 Buļļu ielā, Vecaucē, aizturēts nepilngadīgs mopēda vadītājs, kurš vadīja mopēdu bez noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības un veda pasažieri bez aizsargķiveres. Par pārkāpumu sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

29.maijā plkst. 18.20 Sniķeres ielā, Bēnē, Pašvaldības policijas darbinieki aizturēja personu, kura atradās meklēšanā par dažādiem nodarījumiem. Aizturētā persona nodota Valsts policijas darbiniekiem.

31.maijā plkst. 20.00 saņemta informācija par to, ka kāda persona cietsirdīgi apejoties ar suni Pasta ielā, Bēnē. Ierodoties norādītajā adresē tika konstatēts, ka suns iekodis vīrietim galvā. Persona atteicās no neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas. Personai tika izteikts brīdinājums.

31.maijā plkst. 23.50 Jelgavas ielā, Bēnē,  tika aizturēts vīrietis par to, ka sabiedriskā vietā (pie skolas) kārtoja dabiskās vajadzības. Pēc personības noskaidrošanas par pārkāpumu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.