Notikumi 2014.gada martā

2.martā plkst. 0.45 saņemts telefona zvans no Vītiņu ielas, Aucē, par to, ka trokšņo kaimiņi. Ierodoties norādītajā adresē, policijas darbinieki konstatēja,ka sastrīdējušies alkohola reibumā esošie dzīvesbiedri. Izteikts brīdinājums par miera traucēšanu.

4.martā izteikts brīdinājums personai par nesakoptu īpašuma teritoriju Raiņa ielā, Aucē.

4.martā izteikts brīdinājums personai par zālāja bojāšanu un ielas braucamās daļas piegružošanu Jelgavas ielā, Aucē. Noteikts termiņš, līdz kuram jānovērš rīcības sekas.

5.martā plkst. 11.30 Aucē, Aspazijas laukumā aizturēta meklēšanā esoša persona un nodota Valsts policijas darbiniekiem.

5.martā plkst. 14.20 izteikts mutisks brīdinājums cienījama vecuma autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Pļavas ielā, Aucē.

5.martā plkst. 19.00 izteikts mutisks brīdinājums autovadītājam Lielaucē par Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu.

6.martā plkst. 20.00 Aucē, Baznīcas ielā, tika aizturēts mopēda vadītājs, kurš vadīja transporta līdzekli atrodoties alkohola reibumā un bez noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības. Persona nodota Valsts policijas darbiniekiem.

10.martā plkst. 11.50 Aucē, Vītiņu ielā vienai personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par tādas automašīnas vadīšanu, kurai noteiktā termiņā nav veikta ikgadējā tehniskā apskate.

10.martā plkst. 12.45 Aucē, Baznīcas ielā tika aizturēta persona, kura gada laikā atkārtoti atradās sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā. Par pārkāpumu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

10.martā izteikts brīdinājums par nesakoptu īpašuma teritoriju Vītiņos, Dārza ielā.

13.martā plkst. 19.30 saņemta informācija par notiekošu konfliktu Miera ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā adresē, konflikts tika atrisināts pārrunu ceļā.

14.martā plkst 15.50 izteikts brīdinājums suņa īpašniecei Bēnes ielā, Aucē, par to, ka suns atradās ārpus īpašuma teritorijas.

14.martā plkst. 20.20 saņemta informācija par notiekošu konfliktu kādā mājā Bēnes pagastā. Ierodoties norādītajā adresē policijas darbinieki konstatēja, ka domstarpības radušās starp paziņām alkoholisko dzērienu lietošanas laikā. Situācija tika atrisināta pārrunu ceļā.

15.martā plkst. 22.10 Stacijas ielā, Aucē, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols autovadītājam par to, ka viņš pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumus veicot manevrēšanu ar automašīnu –  ” griežot saulītes” .

17.martā sadarbojoties ar Auces novada Sociālā dienesta darbiniekiem apsekotas krīzes ģimeņu dzīves apstākļi Bēnes pagastā.

17.martā plkst. 18.30 saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem Centrālajā laukumā, Bēnē. Ierodoties norādītajā adresē tika konstatēts, ka personas atrodas alkohola reibumā un viena otru apvaino miesas bojājumu nodarīšanā. Policijas darbinieki miesas bojājumus nekonstatēja un situācija tika atrisināta pārrunu ceļā.

18.martā plkst. 20.00 Īles ielā, Bēnē, tika aizturēta persona cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā, kura pārvietojās pa ielas braucamo daļu un radīja draudus sev un citiem satiksmes dalībniekiem. Persona nebija spējīga nosaukt savu vārdu un dzīvesvietas adresi, tādēļ tika nogādāta policijas iecirknī Aucē. Pēc personības noskaidrošanas, tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un aizturētā persona tika nogādāta dzīvesvietā.

21.martā izteikti brīdinājumi divām personām par obligāto zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu lauksaimniecībā izmantojamā platībā Vecauces pagastā.

21.martā plkst. 18.20 vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par mopēda vadīšanu pa ceļu Auce – Vadakste bez noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības, bez veiktās OCTA un nelietojot aizsargķiveri.

24.martā izteikts brīdinājums suņa īpašniecei Vītiņu pagastā par to, ka nav veikta Veterinārmedicīnas likumā noteiktā obligātā dzīvnieka vakcinācija. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

24.martā plkst. 17.45 Raiņa ielā aizturēts vīrietis, kurš atradās manāmā alkohola reibumā. Pēc personības noskaidrošanas – nogādāts dzīvesvietā.

24.martā plkst. 21.20 Raiņa ielā, Aucē, tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām personām. Vienai – par mopēda vadīšanu bez vadītāja apliecības, bez aizsargķiveres un bez OCTA apdrošināšanas, kā arī par pasažiera vešanu bez aizsargķiveres. Otrai – par atrašanos uz braucoša mopēda pasažiera sēdekļa bez aizsargķiveres.

26.martā plkst. 21.20 Raiņa ielā, Aucē, personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par noteiktā kārtībā nereģistrēta mopēda vadīšanu bez vadītāja apliecības un OCTA apdrošināšanas un nelietojot aizsargķiveri.

28.martā plkst. 15.10 Akadēmijas ielā, Vecaucē, personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par automašīnas vadīšanu bez noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības. Automašīnai nebija veikta ikgadējā tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskā apdrošināšana.

28.martā plkst. 15.45 saņemta informācija par to, ka Vītiņos, Liepu ielā nepilngadīgi jaunieši atrodas privātā īpašuma teritorijā. Noskaidrotas jauniešu personības un pieņemti paskaidrojumi.

28.martā plkst. 19.50 Bēnē, Sniķeres ielā, izteikts brīdinājums autovadītājam par ceļazīmju prasību neievērošanu.

28.martā plkst. 21.10 Aucē, Baznīcas ielā, personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par apzinātu vispārpieņemto sabiedrības uzvedības normu neievērošanu – dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā.