Notikumi 2014.gada novembrī

3.novembrī tika iesniegti dokumenti par nenomaksāto sodu piespiedu piedziņu no 10 personām. Uzliktie administratīvie sodi nav nomaksāti neskatoties uz vairākkārtējiem Pašvaldības policijas atgādinājumiem. Pašvaldības policija gatavo nepieciešamo dokumentāciju sodu piespiedu piedziņai arī no citām personām, kuras nav samaksājušas uzliktos administratīvos naudas sodus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

3.novembrī plkst. 14.10 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā kādā daudzdzīvokļu mājā iereibusi persona iegājusi svešā dzīvoklī. Ierodoties norādītajā adresē pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka iereibusī persona no svešā dzīvokļa ir aizgājusi. Dzīvokļa īpašniecei tika paskaidrots, kā rīkoties, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos.

4.novembrī Lielauces pagasta iedzīvotājai izteikts brīdinājums par to, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav vakcinēts viņai piederošais suns. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

4.novembrī saņemta informācija par to, ka Auces vidusskolas teritorijā klaiņojot suns. Ierodoties norādītajā vietā, klaiņojošais suns netika konstatēts.

5.novembrī plkst. 12.50 tika saņemta informācija par klejojošu suni Lielauces ielā, Vecauces pagastā. Tika noskaidrots suņa īpašnieks, kurš dzīvoja Vītiņu pagastā.

Izteikti brīdinājumi trīs personām par nekustamo īpašumu Īles pagastā nekopšanu atbilstoši Auces novada saistošo noteikumu prasībām.

6.novembrī plkst. 11.15 tika saņemta informācija par to, ka Lauku ielā, Aucē, kādā privāta īpašuma teritorijā esot ieklīdis jenots. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka informācija ir patiesa un sazinājās ar atbildīgajām pašvaldības amatpersonām. Vienlaikus tika sekots tam, kur pārvietojas ieklīdušais meža dzīvnieks, līdz to noķēra un no īpašuma aizveda attiecīgie speciālisti.

6.novembrī pēc plkst. 18.00 izteikti brīdinājumi trijām personām Īles pagastā par to, ka tumšajā diennakts laikā pārvietojās par ceļa braucamo daļu bez gaismu atstarojošiem elementiem apģērbā vai atstarojošām vestēm, tā apdraudot savu dzīvību un satiksmes drošību.

11.novembrī plkst. 10.10 saņemta informācija par to, ka kādas daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Vītiņu pagastā notiek alkoholisko dzērienu lietošana un trokšņošana ar ko tiek traucēti citu dzīvokļu iedzīvotāji. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka informācija ir patiesa un uzsāka apstākļu noskaidrošanu. Tā kā iespējama nepilngadīgo personu iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā, tad par faktu tika informēti arī Bāriņtiesas darbinieki.

11.novembrī pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Bāriņtiesas pārstāvjiem apmeklēja kādu ģimeni Vītiņu pagastā. Apmeklējuma laikā tika konstatēts, ka bērnu māte atrodas stiprā  alkohola reibumā. Tika lemts jautājums par bērnu aprūpi.

11.novembrī plkst. 22.10 saņemta informācija par to, ka Aucē, Baznīcas ielā, jaunieši lietojot alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā vietā, alkohola lietošana netika konstatēta, kā arī tur esošās personas nebija alkohola reibumā.

12.novembrī pašvaldības policijas darbinieki pavadīja Sociālā dienesta darbinieci ģimenes apmeklējumā Īles pagastā, jo iepriekšējā apmeklējuma laikā Sociālā dienesta darbiniecei tika izteikti draudi.

12.novembrī plkst. 17.40 saņemta informācija par konfliktu Vītiņu pagastā. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki konfliktā iesaistītās personas nomierināja pārrunu ceļā.

12.novembrī plkst. 18.30 atkārtoti saņemta informācija par konfliktu Vītiņu pagastā starp tām pašam personām. Šajā reizē konfliktā iesaistītās personas jau bija lietojušas fizisku spēku un nodarījušas miesas bojājumus. Viena no konfliktā iesaistītām personām ar neatliekamās medicīniskās palīdzības transportu nogādāta medicīniskā iestādē.

14.novembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols juridiskai personai par Lielauces pagastā piederošās zemes obligāto apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu (zāles nepļaušanu), kā rezultātā veidojas ugunsbīstama vide – kūla.

14.novembrī plkst. 15.45 Bēnē, Sniķeres ielā mopēda vadītajam izteikts brīdinājums par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu – par mopēda vadīšanu bez aizsargķiveres.

17.novembrī plkst. 01.50 Pašvaldības policijas darbinieki pārtrauca konfliktu starp vairākām personām Bēnē, Centrālajā laukumā. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas.

18.novembrī plkst. 12.45 vienai personai Bēnē, Īles ielā, izteikts brīdinājums par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

18.novembrī plkst. 19.45 izteikts brīdinājums vienai personai Bēnē par to, ka tumšajā diennakts laikā pārvietojās par ceļa braucamo daļu bez gaismu atstarojošiem elementiem apģērbā vai atstarojošām vestēm, tā apdraudot savu dzīvību un satiksmes drošību.

20.novembrī divām personām Vītiņu pagastā izteikti brīdinājumi par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu.

20.novembrī plkst. 17.10 saņemta informācija par to, ka Raiņa ielā, Aucē, uz gājēju trotuāra guļ iereibusi persona. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki ne tur, ne arī tuvākajā apkārtnē nevienu iereibušu personu neatrada.

20.novembrī plkst. 19.30  izteikts brīdinājums vienai personai Bēnē par to, ka tumšajā diennakts laikā pārvietojās par ceļa braucamo daļu bez gaismu atstarojošiem elementiem apģērbā vai atstarojošām vestēm, tā apdraudot savu dzīvību un satiksmes drošību.

21.novembrī Pašvaldības policijas darbinieki piedalījās Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbinieku rīkotajā vairāku ģimeņu sadzīves apstākļu apsekošanā Vītiņu pagastā.

25.novembrī plkst. 09.30 saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā atrasts sprādzienbīstams priekšmets. Pašvaldības policijas darbinieki devās uz norādīto vietu un to apsargāja līdz ieradās Valsts policijas darbinieki.

25.novembrī plkst. 12.00 saņemta informāciju par konfliktu Raiņa ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā vietā, neviena persona netika sastapta.

26.novembrī plkst. 17.50 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvoklī Lielauces ielā, Vecauces pagastā. Domstarpības tika atrisinātas pārrunu ceļā Pašvaldības policijas darbinieku klātbūtnē.

27.novembrī plkst. 10.00 Pašvaldības policijas darbinieki pavadīja Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekus braucienā uz Īles un Bēnes pagastiem, lai novērtētu sadzīves apstākļus vairākās ģimenēs. Diemžēl nevienā no dzīvesvietām neviena persona nebija sastopama. Tādēļ darba dienas beigās tika veikts atkārtots brauciens. Pašvaldības policijas darbinieku klātbūtne šādos braucienos tiek nodrošināta tādēļ, ka reizēm apmeklējamo ģimeņu locekļi ir iereibuši un uzvedas agresīvi, pat izsaka draudus Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniecēm.

27.novembrī pēc plkst. 20 Pašvaldības policijas darbiniekiem tika nodots maks ar dokumentiem, kurš bija atrasts Stacijas ielā, Aucē. Tajā paša vakarā policijas darbiniekiem neizdevās sastapt dokumentu īpašnieku, bet informāciju par atradumu nodeva īpašnieka radiniekiem. Īpašnieks dokumentus atguva 28.novembra rītā, personīgi ierodoties Pašvaldības policijā.

28.novembrī plkst. 11.00 tika saņemta informācija no kāda daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja Aucē, ka kāda persona trokšņojot kāpņu telpā. Ierodoties norādītajā adresē policijas darbinieki konstatēja, ka troksni radījis kāds bērns, kurš ilgstoši klauvējis pie aizslēgtām vecātēva dzīvokļa durvīm un policijas klātbūtne nav nepieciešama.

30.novembr;ī plkst. 18.00 izteikts brīdinājums gājējam Vecauces pagastā par to, ka tumšajā diennakts laikā pārvietojās par ceļa braucamo daļu bez gaismu atstarojošiem elementiem apģērbā vai atstarojošām vestēm, tā apdraudot savu dzīvību un satiksmes drošību.

30.novembrī plkst. 19.15 izteikts brīdinājums kādai personai Baznīcas ielā, Aucē, par atrašanos sabiedriskā vietā manāmā alkohola reibumā.

30.novembrī plkst. 20.50 veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar autovadītāju Vecauces pagastā par iespējamo administratīvo atbildību par agresīvu transporta līdzekļa vadīšanu.