Notikumi 2014.gada septembrī

1.septembrī plkst. 14.15 pa telefonu saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā, apstrādājot lauku, atrasts sprādzienbīstams priekšmets. Informācija nodota tālāk Valsts policijas darbiniekiem.

3.septembrī sadarbojoties ar Sociālā dienesta darbiniekiem Lielauces pagastā tika meklēta nepilngadīga persona, kura neapmeklē skolu. Minētā persona tika atrasta pilngadīgu un iereibušu personu kompānijā. Sociālā dienesta darbinieki veica audzinoša rakstura pārrunas, bet policijas darbinieki pilngadīgajām personām izteica aizrādījumu par alkoholisko dzērienu lietošanu nepilngadīgas personas klātbūtnē.

3.septembrī plkst. 16.50 saņemta informācija, ka nepieciešama policijas darbinieku klātbūtne, lai VUGD darbinieki iekļūtu noslēgtā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē, no kura plūst gāzes smaka. Dzīvoklī tika atrasta cienījama vecuma sieviete, kura tika nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieku aprūpē.

3.septembrī Pašvaldības policijas darbinieki, sadarbībā ar Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāvjiem, pārbaudīja kā tiek ievērotas dzīvnieku aizsardzības un labturības prasības īpašumos Lielauces ielā Vecauces pagastā un Jelgavas ielā Aucē. Tā kā tika konstatēti iepriekš minēto noteikumu pārkāpumi, tad, vairākiem dzīvniekiem, ar īpašnieku piekrišanu,  tika atrasta pagaidu mājvieta citur.

3.septembrī plkst. 19.25 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Dzirnavu ielā, Aucē, atrodas meklēšanā esoša nepilngadīga perona. Informācija bija patiesa un nepilngadīgā persona tika nodota vecākiem.

4.septembrī sadarbībā ar Bāriņtiesas darbiniekiem tika apsekoti dzīves apstākļi kādā ģimenē Lielauces pagastā.

5.septembrī Pašvaldības policijas darbinieki apsekoja nekoptos īpašumus Lielauces pagastā, kuri pieder gan fiziskām, gan juridiskām personām. Par konstatētajiem pārkāpumiem sastādīti apskates akti un brīdinājumi.

8.septembrī plkst. 21.10 saņemta informācija par notikušo ceļu satiksmes negadījumu Raiņa ielā, Aucē. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka autovadītājs nogriežoties krustojumā nav spējis savaldīt automašīnu, kā rezultātā cietusi  ne tikai automašīna, bet arī bojāta ēka un zaļā zona ielas malā. Negadījuma vieta tika apsargāta līdz ieradās Ceļu policijas ekipāža.

10.septembrī plkst. 11.35 izteikts brīdinājums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu Vītiņu ielā, Aucē.

10.septembrī diviem autovadītājiem Bēnē, Sniķeres ielā, izteikti brīdinājumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu.

10.septembrī plkst. 18.15 Bēnē aizturēta persona, kura atradās cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibuma stāvoklī un traucēja pašvaldības policijas darbiniekiem pildīt dienesta pienākumus. Pie aizturētās personas tika atrasta cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markas uzlīmēm. Par abiem pārkāpumiem šai personai tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

10.septembrī plkst. 19.30 pie pašvaldības policijas darbinieka mājās ieradās divas Lietuvas iedzīvotājas un informēja, ka Vīķu purvā Lielauces pagastā pazudusi apmēram 70 gadus veca ogotāja. Veicot meklēšanas pasākumus pazudusī persona tika atrasta purvā, grūti pieejamā vietā un plkst. 22.30 nogādāta pie transporta līdzekļa Aucē, kurā gaidīja pārējie ogotāji.

11.septembrī plkst. 13.50 Kapsētas ielā, Aucē, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols vienai personai par mopēda vadīšanu bez noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības.

11.septembrī plkst. 18.50 Bēnē izteikts brīdinājums mopēda vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu.

11.septembrī plkst 19.20 Bēnē, Stacijas ielā, izteikts brīdinājums autovadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu veicot nogriešanos krustojumos.

11.septembrī plkst. 20.00 vienai personai Bēnes ielā, Aucē, izteikts brīdinājums par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā.

15.septembrī plkst. 10.30 saņemta informācija no Sociālā dienesta darbiniekiem par to, ka kāda gados veca iedzīvotāja Akadēmijas ielā, Vecaucē, neatsaucas uz klauvēšanu un neatver durvis sociālajam darbiniekam. Policijas darbinieku klātbūtnē tika atvērta dzīvokļa durvis un dzīvokļa īpašniecei tika konstatētas nopietnas veselības problēmas. Sieviete tika nodota Neatliekamās medicīnas palīdzības darbinieku aprūpē.

15.septembrī plkst. 19.40 tika saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Dzirnavu ielā, Aucē, cenšas ielauzties nepiederošas personas. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības un Valsts policijas darbinieki. Tika noskaidrots, ka kāda persona, atrodoties alkohola reibumā, sajaukusi kaimiņa durvis ar savējām. Papildus tam, šai personai bija galvas trauma un nācās izsaukt Neatliekamās medicīnas palīdzības darbiniekus.

16.septembrī divām personām tika izteikti brīdinājumi par tirdzniecības noteikumu neievērošanu Ķevelē, Vītiņu pagastā.

17.septembrī plkst. 09.10 Pašvaldības policijas darbinieki J.Mātera ielā, Aucē, pamanīja konfliktu starp nepilngadīgām personām. Konflikts tika novērsts un skolas pedagogu klātbūtnē ar nepilngadīgām personām tika veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

17.septenbrī plkst. 16.25 tika aizturēta persona par alkoholisko dzērienu lietošanu netālu no skolas ēkas J.Mātera ielā 13, Aucē. Par šādu rīcību tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

18.septembrī plkst. 19.15 veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar nepilngadīgām personām, kuras piegružoja “Ideju centra” teritoriju Vecaucē.

19.septembrī plkst. 17.40 Jelgavas ielā, Bēnē, aizturēta persona, kura atradās sabiedriskā vietā alkohola reibumā un rādīja nepieklājīgus žestus policijas darbiniekiem. Par šādu pārkāpumu paredzēta administratīvā atbildība Auces novada saistošajos noteikumos Nr. 23 “Auces novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.  Administratīvā pārkāpuma protokols nosūtīts izskatīšanai Auces novada pašvaldības Administratīvai komisijai.

19.septembrī plkst. 20.00 saņemta informācija par to, ka Baznīcas ielā, Aucē, atrodas iereibusi persona ar redzamiem miesas bojājumiem. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki redzēja personu, kura bija cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā un ar galvas traumu. Persona lamāja policijas darbiniekus necenzētiem vārdiem un atteicās pildīt viņu prasības, izrādot fizisku pretošanos. Tika izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura sniedza pirmo palīdzību, bet cietušais atteicās doties uz ārstniecības iestādi. Par pārkāpumiem tika sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols. Aizturētā persona tika nogādāta savā dzīves vietā Vītiņu pagastā.

24.septembrī Lielaucē sastādīts protokols-paziņojums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu.

25.septembrī Baznīcas ielā, Aucē, autovadītājam izteikts brīdinājums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu.

29.septembrī  Skolas ielā, Aucē, autovadītājai izteikts brīdinājums par transporta līdzekļa vadīšanu nelietojot drošības jostas.

30.septembrī Bēnē, Īles ielā vienai personai izteikts brīdinājums par tāda mopēda vadīšanu, kurš nav reģistrēts noteiktā kārtībā.

30.septembrī sadarbībā ar Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāvēm pārbaudīta dzīvnieku labturības prasību ievērošana Parka ielā Aucē un Vītiņu pagastā.