Notikumi 2015.gada aprīlī

1.aprīlī Pašvaldības policijā saņemts Vītiņu pagasta iedzīvotājas iesniegums par nepilngadīgo personu huligānisku uzvedību. Sākta apstākļu noskaidrošana.

1.aprīlī plkst. 19.30  saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu O.Kalpaka ielā Aucē, kurā cietušu transporta līdzekļi.  Tā kā iesaistītās personas nevēlējās sastādīt Saskaņoto paziņojumu, tad par negadījumu tika informēti Valsts policijas darbinieki.

3.aprīlī plkst. 12.30 izteikts brīdinājums personai, kura sabiedriskā vietā Centrālajā laukumā, Bēnē, atradās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu.

3.aprīlī plkst. 16.45 saņemta informācija no Valsts policijas par to, ka tiek meklēta nepilngadīga persona.

3.aprīlī plkst. 17.00 meklētā nepilngadīgā persona tika atrasta Aucē, aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem.

5.aprīlī plkst. 23.30 saņemta informācija no Vītiņu pagasta iedzīvotājas par to, ka kaimiņi traucē naktsmieru skaļi klausoties mūziku. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā adresē un veica audzinoša rakstura pārrunas, kā rezultātā pārkāpums tika novērsts.

7.aprīlī plkst. 11.50 vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka ignorējot vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas, kārtoja dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā pie dzīvojamām mājām Sniķeres ielā, Bēnē.

9.aprīlī saņemta informācija par to, ka Vecauces pagastā mežā izgāzti atkritumi. Ierodoties norādītajā vietā, Pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka atkritumi atvesti no kāda autoservisa vai citas automašīnu remonta vietas. Atkritumos atrastas detaļas, pēc kurām var identificēt konkrētās automašīnas. Lai noskaidrotu vainīgās personas, uzsākta administratīvā lietvedība.

10.aprīlī sadarbojoties ar Auces novada Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoti vairāku ģimeņu sadzīves apstākļi Vītiņu novadā.

10.aprīlī plkst. 19.30 Aucē, Baznīcas ielā aizturēta persona, kura atradās sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskaroša alkohola reibumā. Pārbaudot alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā, mēraparāts uzrādīja 4,70 promiles. Par šo pārkāpumu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona nogādāta savā dzīvesvietā.

10.aprīlī sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām personām par ilgstošu savu īpašumu nekopšanu Miera ielā un Bēnes ielā Aucē. Vienam īpašniekam Alkšņu ielā, Aucē, noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

10.aprīlī plkst. 21.20 saņemta informācija par notiekošu konfliktu kādā ģimenē Vītiņu ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā adresē policijas darbinieki konstatēja, ka konfliktē alkohola reibumā esoši maza bērna vecāki, savstarpēji nodarot pat miesas bojājumus. Konflikts tika pārtraukts veicot pārrunas. Rūpes par mazo bērnu uzņēmās vecvecāki. Par šo situāciju tika informēti Auces novada Bāriņtiesas darbinieki.

13.aprīlī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols juridiskai personai Īles pagastā par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu. Šajā teritorijā dzīvojamās mājas tuvumā martā mēnesī izcēlās kūlas ugunsgrēks.

13.aprīlī plkst. 18.55 Aucē, Kalna ielā tika aizturēta persona, kura sabiedriskā vietā atradās alkohola reibumā un pēc aizrādījuma izteikšanas sāka lamāties uz policijas darbiniekiem ar necenzētiem vārdiem. Par šādu rīcību tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

13.aprīlī plkst. 19.55 saņemta informācija par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu Lielauces pagastā. Uzsākta faktiskās situācijas noskaidrošana.

14.aprīlī nosūtīts brīdinājums juridiskai personai par piederošā nekustamā īpašuma nesakārtošanu atbilstoši Auces novada saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš konstatēto pārkāpumu novēršanai.

ugunsrobeza15.aprīlī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols juridiskai personai par īpašuma teritorijas nekopšanu Raiņa ielā, Aucē, kas bija viens no iemesliem kādēļ šajā īpašumā izcēlās kūlas ugunsgrēks.

16.aprīlī plkst. 15.40 saņemts zvans no kāda vīrieša, ka viņam nozagta soma un šī soma viņa esot steidzami nepieciešama. Pēc piecām minūtēm tas pats vīrietis piezvanīja un informēja par to, ka soma atradusies.

16.aprīlī iepriekš uzsākto administratīvo lietvedību par kūlas ugunsgrēkiem rezultātā sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli trijām juridiskām personām un trijām fiziskām personām par obligāto īpašumu kopšanas prasību nepildīšanu Lielauces un Īles pagastos.

17.aprīlī administratīvās lietvedības rezultātā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām nepilngadīgām personām par sīko huligānismu – logu stiklu sišanu ēkai Miera ielā, Aucē, š.g. 6.martā. Attiecīgi viņu vecākiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par vecāku pienākumu nepildīšanu.

17.aprīlī plkst. 17.10 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols nepilngadīgai personai par smēķēšanu vietā, kur to darīt nav atļauts.

17.aprīlī plkst. 22.10 Pašvaldības policijas darbinieku uzmanību piesaistīja persona, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pa Lielauces ielu Vecauces pagastā vadīja velosipēdu , kas nebija aprīkots ne ar gaismas lukturiem, ne arī ar atstarotājiem, kā arī pašam velosipēda vadītājam nebija arī apģērba ar gaismu atstarojošiem elementiem. Pēc velobraucēja apturēšanas, pēc viņa uzvedības un izelpā jūtamās alkoholam raksturīgās smakas radās aizdomas, ka persona atrodas alkohola reibumā. Tālākai pārkāpuma materiālu noformēšanai tika izsaukti Valsts policijas darbinieki.

20.aprīlī plkst. 9.10 saņemts zvans kāda iedzīvotāja Jaunā ielā, Aucē, par to, ka viņa suni nokodis kaimiņa suns. Personai tika paskaidrots, kā šādā gadījumā jārīkojas.

20.aprīlī plkst. 13.00 Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Valsts policijas darbiniekiem izbrauca uz Ķeveli, Vītiņu pagastā, lai būtu klāt, kad VUGD darbinieki atver kāda dzīvokļa durvis, kura iedzīvotāji ilgstoši nebija redzēti. Dzīvoklī tika atrasta tā iemītnieces mirstīgās atliekas.

20.aprīlī plkst. 14.00 saņemta informācija, ka Bēnē, Sniķeres ielā zemē guļ kāds vīrietis. Ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka zālājā blakus brauktuvei, cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā, patiesi guļ kāds vīrietis. Policijas darbiniekiem izdevās noskaidrot vīrieša personību un persona tika nogādāta savā dzīvesvietā. Tā kā tajā brīdī persona ar grūtībām saprata notiekošo, tad tika uzsākta administratīvā lietvedība.

20.aprīlī plkst. 22.35 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Īles ielā, Bēnē, skaļi uzvedas iereibušas personas. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki konstatēja, ka dzīvoklī patiesi atrodas tur nedzīvojošas personas, bet tās netrokšņoja un nebija arī alkohola reibumā.

21.aprīlī saņemts iesniegums no iedzīvotājas Zemgales ielā Aucē par to, ka kaimiņu suns regulāri iekļūst viņas īpašumā un dārzā posta stādījumus. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

21.aprīlī Bēnes pagastā mežā konstatēti izgāzti sadzīves atkritumi. Uzsākta administratīvā lietvedība vainīgo personu noskaidrošanai.

21.aprīlī plkst. 16.20 Aucē, Raiņa ielā tika aizturēta persona, kura atradās sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā – ar grūtībām pārvietojās pa ietvi braucamās daļas malā. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā ar alkometru, mēraparāts uzrādīja 4,15 promiles. Par šo faktu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.aprīlī administratīvās lietvedības rezultātā par 14.martā notikušo kūlas ugunsgrēku Ķevelē, Vītiņu pagastā, vienai personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu – neuzmanīgu rīcību ar uguni, kā rezultātā izcēlās kūlas ugunsgrēks. Lietas materiāli lēmuma pieņemšanai tika nosūtīti uz VUGD.

21.aprīlī administratīvās lietvedības rezultātā par 2.februārī Auces vidusskolā notikušo tīšu mācību iestādes darba traucēšanu un apzinātu necieņas izrādīšanu pret skolas darbiniekiem un skolēniem, trijām nepilngadīgām personām sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli par sīko huligānismu, bet viņu vecākiem – attiecīgi administratīvo pārkāpumu protokoli  par vecāku pienākumu nepildīšanu.

22.aprīlī sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par vienai juridiskai personai un vienai fiziskai personai par nekustamā īpašuma teritorijas Vecauces pagastā nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 28 prasībām.

23.aprīlī saņemts iesniegums par savstarpēju konfliktu starp Auces vidusskolas skolēniem. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

23.aprīlī administratīvās lietvedības rezultātā par 16.martā notikušo kūlas ugunsgrēku Raiņa ielā, Aucē, vienai personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu – neuzmanīgu rīcību ar uguni, kā rezultātā izcēlās kūlas ugunsgrēks. Lietas materiāli lēmuma pieņemšanai tika nosūtīti uz VUGD.

23.aprīlī plkst. 20.20 saņemta informāciju par alkohola lietošanu un skaļu uzvešanos kādā daudzdzīvokļu mājā Vītiņu pagastā. Ierodoties norādītajā adresē tika sastaptas vairākas personas alkohola reibumā. Ar personām tika veiktas pārrunas un doti norādījumi doties uz savām dzīvesvietām citās mājās.

29.aprīlī saņemti Bēnes iedzīvotāja iesniegumi par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kaimiņu uzvedību un iespējamiem pārkāpumiem. Sākta faktu noskaidrošana.

30.aprīlī plkst. 00.15 Aucē, Raiņa ielā tika pamanīta iereibusi persona. Policijas darbinieki noskaidroja iereibušā vīrieša personību, izteica brīdinājumu par atrašanos sabiedriskā vietā manāmā alkohola reibumā un nogādāja dzīvesvietā.