Notikumi 2015.gada augustā

3.augustā izteikts brīdinājums vienai juridiskai personai un viena fiziskai personai par nekustamo īpašumu nekopšanu atbilstoši Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām Aspazijas laukumā un Bēnes ielā, Aucē. Noteikts termiņš īpašumu sakārtošanai.

5.augustā izteikts brīdinājums divām fiziskām personām par nekustamo īpašumu nekopšanu atbilstoši Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām Vītiņu pagastā. Noteikts termiņš īpašumu sakārtošanai.

5.augustā saņemts iesniegums par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu īpašumā Vītiņu pagastā. Uzsākta faktu noskaidrošana.

6.augustā plkst. 11.00 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Jelgavas ielā pie gājēju celiņa guļ cilvēks. Ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā. Par pārkāpumu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona nogādāta savā dzīvesvietā Bēnē.

6.augustā plkst. 16.20 saņemta informācija par iespējamu vardarbību pret bērniem kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā dzīvoklī, policijas darbinieki noskaidroja, ka savstarpēja strīda laikā skaļi uzvedušies paši bērni un nekāda vardarbīga rīcība pret bērniem nav notikusi.

7.augustā saņemts iesniegums par iespējamu dzīvnieku labturības prasību pārkāpumu J.Zālīša ielā, Aucē. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

7.augustā plkst. 11.35 policijas darbinieki Aspazijas laukumā, Aucē, pamanīja vīrieti, kurš bija cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā. Par pārkāpumu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona nogādāta savā dzīvesvietā Vītiņu pagastā.

10.augustā izteikts brīdinājums divām fiziskām personām par piederošā īpašuma nekopšanu Vītiņu un Īles pagastā. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanā.

10.augustā plkst. 20.20 saņemta informācija par konfliktu Liepu ielā, Vītiņos. Konflikts bija beidzies jau pirms policijas ierašanās.

11.augustā plkst. 11.00 saņemta informācija par to, ka Miera ielā, Aucē, kādā dzīvoklī skaļi uzvedas iedzīvotāji. Ierodoties norādītajā adresē nekādi pārkāpumi netika konstatēti.

11.augustā izteikts brīdinājums fiziskai personai O.Kalpaka ielā, Aucē, par piederošā īpašuma nekopšanu. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanā.

11.augustā nodoti dokumenti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto administratīvo sodu piespiedu izpildei no sešām fiziskām personām.

12.augustā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām fiziskām personām par obligāto lauksaimniecības zemju kopšanas prasību neievērošanu – zāles nepļaušanu –  īpašumos Lielauces pagastā.

12.augustā saņemts iedzīvotāja iesniegums par naktsmiera traucēšanu Parka ielā, Aucē. Uzsākta faktisko apstākļu noskaidrošana.

13.augustā, sadarbojoties ar Sociālā dienesta darbiniekiem, veikta vairāku ģimeņu dzīves apstākļu apsekošana Bēnes pagastā.

13.augustā plkst. 14.00 policijas darbinieki sabiedriskā vietā Jelgavas ielā pamanīja vīrieti, kurš gulēja uz gājēju ietves. Persona bija cilvēka cieņu aizskaroša alkohola reibumā, par ko tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona tika nogādāta savā dzīvesvietā Vītiņu pagastā.

13.augustā izteikts brīdinājums fiziskai personai par Ķevelē, Vītiņu pagastā, par piederošā īpašuma nekopšanu. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanā.

19.augustā, sadarbojoties ar Sociālā dienesta darbiniekiem, veikta vairāku ģimeņu dzīves apstākļu apsekošana Bēnes pagastā.

20.augustā saņemts Ukru pagasta iedzīvotājas iesniegums par agresīviem suņiem, kuri apdraud cilvēkus ārpus īpašuma teritorijas. Sākta faktu noskaidrošana.

24.augustā Pašvaldības policijā saņemts Auces iedzīvotāja iesniegums par to, ka kaimiņa dzīvoklī pārāk skaļi darbojas ledusskapis, kas neļaujot gulēt. Ar cietušo personu tika pārrunāti iespējami situācijas risinājumi. Arī “vainīgais kaimiņš” izrādīja atsaucību un problēmsituācija nākošajā dienā tika atrisināta.

24.augustā plkst. 13.30 saņemta informācija par to, ka Aucē esot nolaupīta kāda persona, kura tiek turēta konkrētā dzīvoklī. Norādītajā adresē neviena persona netika atrasta.

25.augustā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām personām par sev piederošo īpašumu nekopšanu Īles pagastā.

25.augustā izteikts brīdinājums personai Ukru pagastā par to, ka piederošie suņi atrodas ārpus īpašuma teritorijas un apdraud apkārtējos cilvēkus.

26.augustā saņemts Ukru pagasta iedzīvotājas iesniegums par to, ka pilngadīgais dēls naktīs skaļi uzvedas, traucē naktsmieru un nevēlas maksāt savu daļu no ikmēneša komunālajiem maksājumiem. Policijas darbinieki tikās ar iesnieguma autori un paskaidroja, kā iespējams risināt situāciju.  Ar pilngadīgo dēlu satikties neizdevās, jo tas bija nemanot aizgājis no mājām.

27.augustā izteikts brīdinājums vienai personai par piederošā īpašuma nekopšanu A.Brigaderes ielā, Aucē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanā.

27.augustā plkst. 16.50 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Ukros cenšas iekļūt nepiederoša persona. Tā kā nosauktā adrese jau iepriekš bijusi policijas un Sociālā dienesta redzes lokā, tad kopā ar policijas darbiniekiem brauca arī Sociālā dienesta darbiniece. Nepiederošā persona netika sastapta ne nosauktajā adresē, ne arī viņa iespējamā dzīvesvietā.

28.augustā saņemts iesniegums no iedzīvotājas Zemgales ielā, Aucē, par to, ka kaimiņi piemēslo koplietošanas telpas un lamājas ar necenzētiem vārdiem. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

28.augustā saņemta informācija par pašvaldībai piederošā īpašuma bojāšanu Vītiņos. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.