Notikumi 2015.gada janvārī

1.janvārī plkst. 02.00 Baznīcas ielā, Aucē,  izteikti brīdinājumi nepilngadīgām personām par atrašanos sabiedriskā vietā bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj klātbūtnes.

5.janvārī vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka persona atradās sabiedriskā vietā Baznīcas ielā, Aucē, cilvēku cieņu aizskarošā alkohola reibumā un ar savu uzvedību traucēja apkārtējiem cilvēkiem.

6.janvārī vienai personai, kura dzīvo Akadēmijas ielā, Vecaucē, izteikts brīdinājums par to, ka ar savu un dzīvoklī citu dzīvojošo personu rīcību tiek traucēts pārējo mājas iedzīvotāju naktsmiers.

6.janvārī plkst. 19.45 izteikts brīdinājums divām personām, kuras apdzīvotā vietā Aucē, ierobežotas redzamības apstākļos, pārvietojās pa ielas braucamo daļu neraugoties uz to, ka blakus brauktuvei ir ierīkots gājēju celiņš.

7.janvārī plkst. 11.30 veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar iedzīvotājiem daudzdzīvokļu namā Stacijas ielā, Aucē, par koplietošanas telpu piegružošanu.

7.janvārī plkst. 20.00 divām personām Vitiņu pagastā, Bungās, izteikti brīdinājumi par trokšņošanu un skaļu necenzētu vārdu lietošanu, kas traucē daudzdzīvokļu nama kaimiņus.

8.janvārī plkst. 08.20 Auces vidusskolas teritorijā aizturēta nepilngadīga persona, kura smēķēja. Par šādu rīcību sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un vienlaikus uzsākta administratīvā lietvedība par tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgām personām.

8.janvārī plkst. 15.40 saņemta informācija par to, ka Īles ielā, Bēnē, kādam dzīvoklim izsists logs un uzlauztas durvis. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki konstatēja, ka dzīvokļa īpašniece ir cienījama vecuma kundze, kura atgriežoties mājās nezināmu iemeslu dēļ piegājusi pie mājas neapdzīvotās daļas, kurai patiesi izlauztas durvis un izsists loga stikls. Uztraukumā viņa nodomājusi, ka cietis viņas dzīvoklis un devusies meklēt palīdzību pie sociālās darbinieces, kura savukārt informēja policiju. Pārpratums noskaidrojās un kundze atgriezās savā neskartajā dzīvoklī.

8.janvārī sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoti vairāku ģimeņu sadzīves apstākļi Vītiņu un Lielauces pagastos. Pašvaldības policijas darbinieku klātbūtne šādos braucienos nepieciešama tādēļ, ka ir bijuši gadījumi, kad apsekojamo ģimeņu locekļi ir bijuši iereibuši un uzvedušies agresīvi, pat draudējuši Sociālā dienesta darbiniekiem.

9.janvārī veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar suņa īpašnieku Bēnes pagastā par to, ka pēc apkārtējo iedzīvotāju sniegtās informācijas, ārpus īpašuma teritorijas apdzīvotā vietā suns tiek palaists pastaigā bez pavadas.

9.janvārī plkst. 18.25 tika saņemts Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes lūgums pavadīt agresīvu pacientu līdz ārstniecības iestādei Dobelē, ko Pašvaldības policijas darbinieki arī izpildīja.

13.janvārī, sadarbībā ar Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāvēm pārbaudīts, kā tiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības Auces pilsētā. Vienai suņu īpašniecei Varoņu ielā izteikts brīdinājums un noteikts laiks pārkāpumu novēršanai.

13.janvārī plkst. 18.50 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Bēnes ielā, Aucē. Ierodoties minētajā adresē, Pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka domstarpības  atrisinātas pašu spēkiem un policijas darbinieku klātbūtne vairs nav nepieciešama.

14.janvārī plkst. 8.25 saņemta informācija par konfliktu Centrālajā laukumā, Bēnē. Ierodoties norādītajā vietā, Pašvaldības policijas darbinieki ar notikumā iesaistītajām personām pārrunāja, kā atrisināt radušās problēmas pašu spēkiem, bez policijas iesaistīšanas.

15.janvārī plkst. 9.50 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Jelgavas ielā, klaiņo suns viens pats bez īpašnieka. Ierodoties uz vietas, Pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka bez saimniekiem klaiņo divi līdzīgi suņi. Viena suņa īpašnieku izdevās ātri noskaidrot un brīdināt, lai nepieļauj suņa atrašanos ārpus īpašuma. Tikmēr otrs suns bija devies projām un tā  īpašnieku noskaidrot neizdevās.

16.janvārī plkst. 8.45 tika izteikts brīdinājums velosipēda vadītājam Jelgavas ielā, Aucē, par to, ka viņš ierobežotas redzamības apstākļos vadīja velosipēdu, kurš nebija aprīkots ar Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajiem gaismas lukturiem un nelietoja gaismu atstarojošu apģērbu (vesti).

19.janvārī plkst. 13.20 saņemta informācija no kāda iedzīvotāja Bēnes ielā, Aucē, ka viņa dzīvoklī ienācis svešs vīrietis alkohola reibumā. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā adresē un atrada vīrieti, kurš bija cilvēka cieņu aizskaroša alkohola reibumā, daļēji apģērbies un nespēja nostāvēt kājās. Tika noskaidrota vīrieša dzīves vieta un iereibusī nogādāta mājās. Uzsākta administratīvā lietvedība.

20.janvārī plkst. 10.35 izteikts brīdinājums komersantam Aucē par tirdzniecības noteikumu pārkāpumu – ielu tirdzniecību bez pašvaldības izsniegtās atļaujas.

20.janvārī plkst. 19.20 saņemat informācija par to, ka kādās mājās Īles pagastā laužas nepiederoša persona. Ierodoties norādītajā adresē, Pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka nepiederošai personai, kura guvusi galvas traumu, medicīnisko palīdzību sniedz Neatliekamās medicīniskās palīdzības personāls. Uzsākta notikumu apstākļu noskaidrošana.

22.janvārī plkst. 12.30 J.Mātera ielā, Aucē, nepilngadīgai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par Bērnu tiesību aizsardzības likuma un  smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu.

22.janvārī plkst. 15.30 vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā Bēnes ielā, Aucē, cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā.

22.janvārī plkst. 19.50 tika konstatēts, ka Miera ielā, Aucē, bojāta ceļa zīme. Pārskatot videonovērošanas ierakstus, tika identificēts iespējamais vainīgais transporta līdzeklis. Informācija par negadījumu nodota Valsts policijas darbiniekiem, kuri ieradās notikuma vietā.

22.janvārī plkst. 20.25 izteikts brīdinājums personai, kura atradās sabiedriskā vietā alkohola reibumā Baznīcas ielā, Aucē.

23.janvārī sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoti vairāku ģimeņu sadzīves apstākļi Vītiņu pagastā.

23.janvārī plkst. 17.10 saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā dzīvojamo māju tuvumā klaiņo suns bez saimnieka. Ierodoties norādītajā vietā klaiņojošs suns netika atrasts.

26.janvārī plkst. 8.40 saņemta informācija par to, ka Auces pilsētā Raiņa ielas rajonā teritorijā klaiņo suns. Suns tika atrasts norādītajā vietā un tālākās rūpes par to uzņēmās Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāves.

26.janvārī Pašvaldības policijā tika saņemts iesniegums par to, ka Vītiņu pagastā pie kādām mājām uz garām ejošā ceļa bieži atrodas agresīvs suns, kas uzbrūk gājējiem un velobraucējiem. Sākta apstākļu noskaidrošana.

27.janvārī plkst. 09.30 Aucē, Vītiņu ielā aizturēts mopēda vadītājs, kurš vadīja mopēdu bez iedegtām tuvo lukturu gaismām. Mopēda vadītājs nevarēja uzrādīt vadītāja apliecību, kas ļautu vadīt mopēdu, kā arī nebija veikta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Par šiem pārkāpumiem tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un nosūtīts lēmuma pieņemšanai uz Valsts policiju.

27.janvārī plkst. 12.30 saņemta informācija par to, ka Auces vidusskolas teritorijā klaiņo liels suns. Pašvaldības policijas darbinieki suni noķēra un nogādāja pagaidu mājvietā.

27.janvārī plkst. 18.20 uz autoceļa Auce – Vadakste 2.kilometrā tika aizturēts mopēda vadītājs, kurš vadīja  mopēdu bez iedegtām tuvo lukturu gaismām, bez aizsargķiveres un mopēda reģistrācijas numura zīmes. Mopēda vadītājs nevarēja uzrādīt vadītāja apliecību, kas ļautu vadīt mopēdu, kā arī nebija veikta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Par šiem pārkāpumiem tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un nosūtīts lēmuma pieņemšanai uz Valsts policiju.