Notikumi 2015.gada jūlijā

3.jūlijā izteikts brīdinājums nepilngadīgas personas vecākiem par to, ka nepilngadīgā persona bojā inventāru pie Auces vidusskolas. Noteikts termiņš bojājumu novēršanai.

WP_20150705_003[1]Laikā no 5.jūlija līdz 9.jūlijam Auces novada Pašvaldības policijas darbinieki veica XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku apsardzi Rīgā.

15.jūlijā plkst. 14.40 izteikts brīdinājums vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā manāmā alkohola reibumā Baznīcas ielā, Aucē.

16.jūlijā saņemts iesniegums par konfliktu starp iedzīvotājiem Ezera ielā, Bēnē. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

20.jūlijā izteikti brīdinājumi vienai fiziskai personai un vienai juridiskai personai par nekustamo īpašumu nekopšanu Stacijas un Jelgavas ielā, Bēnē.

21.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par īpašuma nekopšanu Bēnes ielā, Aucē.

21.jūlijā plkst. 12.15 saņemta informācija par to, ka kādā daudzdzīvokļu nama dzīvoklī Bēnes ielā, Aucē, tur esošās personas ar skaļo uzvedību traucē kaimiņus. Ar norādītajā dzīvoklī esošajām personām tika veiktas pārrunas.

22.jūlijā plkst. 14.00 vienai personai izteikts brīdinājums par atrašanos sabiedriskā vietā manāmā alkohola reibumā Baznīcas ielā, Aucē.

23.jūlijā plkst. 8.30 vienai personai izteikts brīdinājums par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā Baznīcas ielā, Aucē.

23.jūlijā pieņemts iesniegums no Auces iedzīvotājas par to, ka viņas dēlam Vītiņu pagasta teritorijā uzbrucis suns, kas atradies ārpus īpašnieka īpašuma teritorijas. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

23.jūlijā plkst. 11.15 izteikts brīdinājums automašīnas BMW vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

23.jūlijā plkst. 14.10 kāda sieviete, kura iebraukusi Aucē no blakus novada, lūdza Pašvaldības policijas darbiniekiem palīdzību atrast Aucē pazudušo meitu. Pēc apmēram 1,5 stundu meklēšanas pazudušo  jaunāko klašu vecuma meiteni Pašvaldības policijas darbinieki atrada uz ceļa kādus 7 kilometrus no pilsētas ejot kājām uz mājām.

23.jūlijā plkst. 20.15 izteikts brīdinājums automašīnas BMW vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Skolas ielā, Aucē.

24.jūlijā plkst. 02.05 saņemat informācija par to, ka daudzdzīvokļu mājas pagalmā Miera ielā, Aucē, skaļi uzvedas jaunieši. Pašvaldības policijas darbinieki ar jauniešiem veica pārrunas.

24.jūlijā plkst. 03.00 Pašvaldības policijas darbiniekiem lūdza palīdzību Bēnes ielas, Aucē, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji, jo vienā no dzīvokļiem sāka tecēt ūdens no augšējā dzīvokļa, bet “vainīgajā” dzīvoklī neviens uz zvaniem un klauvēšanu neatsaucās. Apmēram 20 minūšu laikā Pašvaldības policijas darbinieki atrada dzīvokļa īpašnieku, kurš tajā laikā atradās citā dzīvesvietā, un informēja par to, ka viņa dzīvoklī radušās tehniskas problēmas ar ūdens caurulēm.

25.jūlijā plkst. 04.10 Auces novada svētku laikā kādai sievietei radās nopietnas veselības un policijas darbinieki izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Paldies atsaucīgiem cilvēkiem, no kuriem viens savā automašīnā deva pajumti sievietes meitiņai, kamēr mātei tika sniegta medicīniskā palīdzība. Pēc palīdzības saņemšanas sieviete bija spējīga patstāvīgi doties uz savu dzīvesvietu citā novadā.

27.jūlijā plkst. 10.30 saņemta informācija, ka uz braucamās daļas Raiņa ielā, Aucē, atrodas vīrietis manāmā alkohola reibumā. Policijas darbinieki vīrieti nogādāja Pašvaldības policijas telpās, kur tika veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Alkometrs uzrādīja 3,02 promiles. Tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā un persona nogādāta savā dzīvesvietā Vītiņu pagastā.

27.jūlijā plkst. 14.30 tika saņemta informācija par to, ka Kalpaka ielā, Aucē, atrodas cienījama vecuma vīrietis alkohola reibumā. Policijas darbinieki noskaidrojot vīrieša personību konstatēja, ka viņš nekad sava mūžā nav pārkāpis normatīvo aktu normas. Persona tika nogādāta savā dzīvesvietā.

27.jūlijā plkst. 17.05 tika saņemta informācija, ka maršruta autobusā iekāpusi iereibusi persona, kura atsakās pirkt biļeti. Situācija tika atrisināta pārrunu ceļā.

27.jūlijā plkst. 17.10 tika saņemta informācija, ka Baznīcas ielā, Aucē, guļ vīrietis. Policijas darbinieki konstatēja, ka persona ir tik stiprā alkohola reibumā, ka nav spējīga patstāvīgi piecelties un pārvietoties. Tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā un persona nogādāta savā dzīvesvietā.

28.jūlijā plkst. 09.20 saņemta informācija, ka Sniķeres ielā, Bēnē, pie dzīvojamām mājām atrodoties divi sveši un aizdomīgi vīrieši. Ierodoties norādītajā vietā un tai tuvākajā apkārtnē policijas darbinieki redzēja tikai zināmos vietējos iedzīvotājus.

28.jūlijā plkst. 12.20 saņemta informācija par to, ka no kādas saimniecības Lielauces pagastā nepazīstamas personas brauc prom traktoru. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki noskaidroja, ka pie traktora patiesi bijis kaimiņiem nepazīstams vīrietis, bet traktoru vēlāk vadījis tā faktiskais īpašnieks. Pārpratums tika noskaidrots pārrunu ceļā.

29.jūljā par nekustamo īpašumu Aucē nekopšanu atbilstoši Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām, sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli vienai juridiskai personai par īpašumu Raiņa ielā, un divām fiziskām personām par īpašumiem Miera un Amatnieku ielā.

29.jūlijā plkst. 16.20 izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

29.jūlijā izteikts brīdinājums vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā manāmā alkohola reibumā Aspazijas laukumā, Aucē.

30.jūlijā sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoti kādas ģimenes sadzīves apstākļi Sniķeres ielā, Bēnē.

30.jūlijā izteikti brīdinājumi divām personām Vītiņu un Bēnes ielā, Aucē,  par nekustamo īpašumu nekopšanu atbilstoši Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš īpašumu sakārtošanai.

31.jūlijā plkst. 13.55 saņemta informācija par konfliktu Sniķerē, Ukru pagastā. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki konstatēja, ka pastāv strīds starp vienas ģimenes locekļiem. Pārrunu veidā policijas darbinieki strīdā iesaistītajām personām paskaidroja, kā risināt izveidojušos situāciju.