Notikumi 2015.gada maijā

1.maijā plkst. 19.45 saņemat informācija par suni, kas klejo Stacijas ielas rajonā, Bēnē. Policijas darbinieki uzsāka suņa īpašnieka meklēšanu. Pagaidām nesekmīgi.

4.maijā plkst. 16.20 saņemat informācija par to, ka Bēnes pagasta iedzīvotājai nozagta kredītkarte un velosipēds. Ierodoties norādītajā adresē policijas darbinieki konstatēja, ka it kā cietusī persona savā dzīvesvietā ir stiprā alkohola reibumā un nespēja sniegt saprotamus paskaidrojumus. Personai tika paskaidrots, lai sniedz iesniegumu policijā pēc atskurbšanas.

5.maijā saņemta informācija par to, ka Jelgavā atrasti Auces iedzīvotājas dokumenti. Labā ziņa paziņota dokumentu īpašniecei.

7.maijā plkst. 8.20 saņemta informācija, ka Vītiņu ielā, Aucē, žogā iesprūdusi stirna. Sadarbībā ar Valsts policijas un pašvaldības darbiniekiem dzīvnieks tika atbrīvots un nogādāts brīvībā mežā.

7.maijā plkst. 10.00 saņemta informācija no Lietuvas policijas par meklēšanā esošu Lietuvas pilsoni. Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Lietuvas policijas darbiniekiem pārbaudīja meklējamās personas iespējamās atrašanās vietas Auces novadā, bet meklēto neatrada.

7.maijā, sadarbībā ar Bāriņtiesas darbiniekiem, apsekoti riska ģimeņu sadzīves apstākļi Vītiņu pagastā.

7.maijā vienai nepilngadīgai personai Bēnē, Jelgavas ielā,  izteikts brīdinājums par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu.

9.maijā plkst. 11.35 saņemta informācija par to, ka kādai personai Raiņa ielā, Aucē, tiek izteikti draudi. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki nevienu personu nesastapa, kā arī it kā apdraudētā persona neatbildēja uz telefona zvaniem.

12.maijā plkst. 12.35 izteikts brīdinājums personai, kura atradās sabiedriskā vietā Raiņa ielā, Aucē, manāmā alkohola reibumā.

12.maijā plkst. 12. 45 saņemts telefona zvans no Bēnes pagasta iedzīvotājas, ka viņai esot nozagts mobilais telefons. Zvanītajai tika paskaidrots, kā šādā gadījumā jārīkojas.

13.maijā plkst. 11.10 saņemta informācija par notiekošu konfliktu starp vairākām personām Vītiņu pagastā. Viena no personām bija guvusi nopietnu traumu, tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un Valsts policijas darbinieki.

13.maijā plkst. 17.00 vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā Raiņa ielā, Aucē, cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā.

13.maijā plkst. 19.30 saņemta informācija par personu, kura savā dzīvesvietā Rūpniecības ielā, Aucē, skaļi uzvedas un traucē kaimiņus. Ar šo personu tikai veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

18.maijā plkst. 14.40 saņemta informācija par domstarpībām starp kaimiņiem daudzdzīvokļu namā Vecauces pagastā. Domstarpību cēlonis izrādījās mājas remontam paredzēto būvmateriālu novietošana kopīpašuma teritorijā, kuriem brīvi piekļūst iedzīvotāju bērni. Veiktas pārrunas.

18.maijā plkst. 18.30 izteikts brīdinājums mopēda vadītājam Lielaucē par maznozīmīgu Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu.

19.maijā plkst. 12.30 Pašvaldības policijas iecirknī tika ienesti kāda vīrieša personas dokumenti, kuri atrasti uz ielas Aucē. Sadarbojoties ar Valsts policijas darbiniekiem, dokumentu īpašnieks tika informēts par atradumu.

20.maijā saņemts iesniegums no Vecauces pagasta iedzīvotājas par to, ka autovadītāji apzināti rada troksni un traucē naktsmieru. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

21.maijā saņemta informācija no Vītiņu pagasta iedzīvotāja par to, ka kaimiņu suns nokodis vistas. Cietušajai personai izskaidrots, kā rīkoties, ja vēlas situāciju risināt ar policijas starpniecību. Pēc laika tik saņemta informācija, ka kaimiņi savstarpēji vienojušies par zaudējumu atlīdzināšanu.

21.maijā plkst. 13.40 saņemta informācija par to, ka Aspazijas laukumā, Aucē, kāda sieviete skaļi un neadvekāti uzvedas un lamājas uz apkārtējiem. Policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā un konstatēja, ka sievietei varētu būt veselības problēmas. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura sievieti nogādāja ārstniecības iestādē.

21.maijā plkst. 19.30 Lielauces ielā tika aizturēts vīrietis, kurš atradās sabiedriskā vietā manāmā alkohola reibumā un kārtoja dabiskās vajadzības nepilngadīgu bērnu klātbūtnē. Pēc personības noskaidrošanas tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un vīrietis tika nogādāts savā dzīvesvietā.

23.maijā plkst. 22.55 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Parka ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā adresē policijas darbinieki veica pārrunas ar konfliktā iesaistītajām personām (māti un dēlu).

25.maijā plkst. 01.45 Ausmas ielā, Aucē, tika aizturēta persona, kura atradās publiskā pasākuma vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā. Pēc personības noskaidrošanas tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona nogādāta savā dzīvesvietā.

28.maijā iepriekš uzsāktās administratīvās lietvedības rezultātā 3 nepilngadīgu personu vecākiem tika izteikti brīdinājumi par vecāku pienākumu nepildīšanu, jo viņu bērni fiziski aizskārušas citas personas.

28.maijā plkst. 19.00 izteikts brīdinājums personai, kura atradās sabiedriskā vietā Baznīcas ielā, Aucē, manāmā alkohola reibumā. Persona nogādāta savā dzīvesvietā.

29.maijā izteikts brīdinājums personai Zemgales ielā par to, ka piederošais suns atrodoties ārpus īpašuma teritorijas nodara postījumus kaimiņu mazdārziņos.

29.maijā saņemts iesniegums par izteiktiem draudiem starp ģimenes locekļiem. Noskaidrots, ka konflikta pamatā ir strīds par piederošā īpašuma sadali. Ieteikts šo situāciju risināt tiesas ceļā.

29.maijā plkst. 20.20 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Pakalna ielā. Bēnē. Izrādījās, ka konfliktē iepriekš pieminētās personas, kuras nevar vienoties par īpašuma sadali. Ar konflikta dalībniekiem tika veiktas pārrunas.