Notikumi 2016.gada augustā

1.augustā Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā nepilngadīgas personas esot sabojājušas durvis pašvaldībai piederošai ēkai. Uzsākta faktu noskaidrošana.

2.augustā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols juridiskai personai par to, ka tai piederošais īpašums Raiņa ielā, Aucē, netiek uzturēts atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām.

3.augustā plkst. 9.40 saņemta informācija par to, ka sabojāts žogs J.Mātera ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Pašvaldības policijas un Valsts policijas ekipāža, kura novērtēja radītos zaudējumus un īpašniecei izskaidroja iespējamo tālāko rīcību šajā situācijā.

3.augustā tika veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar nepilngadīgu personu vecāku klātbūtnē par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, kā rezultātā uz gājēju ietves Raiņa ielā, Aucē, bija notikusi sadursme ar citu nepilngadīgu personu – gājēju.

4.augustā izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

4.augustā izteikts brīdinājums fiziskai personai Rūpniecības ielā, Bēnē, par īpašumam piegulošās teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām.

4.augustā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai Alkšņu ielā, Aucē, par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām.

5.augustā izteikts brīdinājums fiziskai personai par Bēnes ielā, Aucē, par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām.

5.augustā plkst. 16.00 savā dzīves vietā Vītiņu pagastā tika nogādāts vīrietis, kuram Aucē, Raiņa ielā, bija radušās veselības problēmas.

5.augustā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai Varoņu ielā, Aucē, par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām.

5.augustā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai Ozolu ielā, Bēnē, par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām.

6.augustā plkst. 10.20 izteikti brīdinājumi divām personām Jelgavas ielā, Bēnē, par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu.

6.augustā plkst. 10.45 izteikti brīdinājumi divām personām Jelgavas ielā, Bēnē, par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā.

6.augustā plkst. 12.10 izteikts brīdinājums autovadītājam un pasažierim par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Aucē.

6.augustā plkst. 12.50 izteikti brīdinājumi divām personām Stacijas ielā, Bēnē, par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā.

6.augustā plkst. 13.50 izteikti brīdinājumi diviem autovadītājiem par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Aucē.

6.augustā plkst. 17.30 izteikti brīdinājumi divām personām Miera ielā, Aucē, par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā.

6.augustā plkst. 18.00 Pašvaldības policijas darbinieki kopīgi ar Valsts policijas darbinieku izbrauca uz Lielauces pagastu, lai pārbaudītu informāciju par atrastiem sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Informācija bija patiesa un tika nodota atbildīgajiem dienestiem.

6.augustā plkst. 20.45 saņemta informācija par nepiederošu personu Akadēmijas ielā, Vecaucē. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja  Pašvaldības policijas un Valsts policijas patruļa, kura nepiederošai personai ieteica doties uz savu dzīvesvietu.

8.augustā plkst.12.55 izteikts brīdinājums autovadītājai par par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

8.augustā plkst.15.30 saņemts zvans no kādas personas, lai Pašvaldības policija pārbauda faktu par radinieka nāvi, kuru nevarot ilgstoši sazvanīt. Neilgi iepriekš policijas darbinieki meklēto personu bija redzējuši uz ielas un varēja zvanītāju nomierināt.

8.augustā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par to, ka neraugoties uz iepriekšējiem brīdinājumiem,  īpašuma teritorija Tirgus ielā, Bēnē, netiek kopta atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām.

9.augustā plkst. 10.39 saņemta informācija par to, ka kāda nepazīstama persona prasa naudu no iedzīvotājiem Līdumu ielā, Bēnē. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas ekipāža, bet pieminēto vīrieti nesastapa ne norādītajā vietā, ne arī tās tuvumā.

9.augustā plkst. 15.05 izteikts  brīdinājums autovadītājai par par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

9.augustā izteikts brīdinājums fiziskai personai par  par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām Pils ielā, Aucē.

10.augustā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai Amatnieku ielā, Aucē, par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām.

12.augustā plkst.20.20 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Stacijas ielā, Aucē, cenšas iekļūt nepiederošas personas. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas ekipāža, bet pieminētās personas norādītajā vietā nesastapa, jo tās aizgājušas uzreiz pēc zvana policijai.

12.augustā plkst.21.23 saņemat informācija par to, ka nepilngadīgas personas vizinās pa Skolas ielas, Aucē, braucamo daļu ar biroja krēslu, tā apdraudot sevi un citus satiksmes dalībniekus. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas ekipāža, bet nevienu personu vairs nesastapa.

15.augustā izteikts brīdinājums fiziskai personai par  par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām Lauku ielā, Bēnē.

16.augustā Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar pašvaldības amatpersonu izbrauca uz Sniķeres ielu, Bēnē, kur kāda persona bez saskaņošanas ar pašvaldību iemitinājusies pašvaldībai piederošā dzīvoklī. Ar šo personu tika veiktas pārrunas un noteikts laiks, kādā ar pašvaldību jāsakārto nepieciešamie jautājumi, lai dzīvotu minētajā dzīvoklī.

16.augustā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām fiziskām personām par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām Pakalna un Amatnieku ielā, Bēnē.

17.augustā plkst. 16.42 saņemta informācija par konfliktu starp vairākām personām Pasta ielā, Bēnē. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas ekipāža, veica pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām un nepiederošām personām deva norādījumu atstāt konkrēto dzīvojamo telpu.

18.augustā plkst.8.10 izteikts brīdinājums motocikla vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu Miera ielā, Aucē.

19.augustā izteikts brīdinājums fiziskai personai par  par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām Bēnes ielā, Aucē.

19.augustā saņemta informācija par to, ka Sniķeres ielā, Bēnē, daudzdzīvokļu nama tuvumā ilgstoši stāv daļēji izjaukta vieglā automašīna. Uzsākta faktu noskaidrošana.

22.augustā veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar Vecauces pagasta iedzīvotāju par nepilngadīgai personai izteiktiem draudiem.

23.augustā plkst. 9.20 izteikts brīdinājums kravas automašīnas vadītājam par par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

23.augustā plkst. 12.30 tika saņemta informācija par to, ka Aucē, Kalna ielā, uz ielas viens pats atrodas apmēram trīs gadus vecs zēns. Zēnu konkrētajā brīdī pieskata kāda garāmgājēja. Tā kā Pašvaldības policijas darbinieki neatradās tuvumā, tad informācija tika nodota Bāriņtiesas darbiniekiem, kuri atrasto zēnu nogādāja iestādes darba telpās. Nedaudz vēlāk tika noskaidrots, no kuras iestādes un kādēļ zēns nepamanīts bija nonācis uz ielas un bērns tika nodots iestādes darbiniekiem.

23.augustā izteikts brīdinājums fiziskai personai par  par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām J.Mātera ielā, Aucē.

25.augustā saņemta informācija par to, ka vakaros bez īpašnieku klātbūtnes Akadēmijas ielā, Vecaucē, klejo suns. Sākta faktu noskaidrošana.

25.augustā  Lietuvas Republikas iedzīvotājai izskaidrots Auces novada domes lēmums par dzērveņu lasīšanas ierobežojumiem dabas liegumā “Vīķu purvs” un iespējamo administratīvo atbildību par lēmuma neievērošanu.

26.augustā no plkst. 12.00 līdz 15.00 Pašvaldības policijas darbinieki Vītiņu pagasta teritorijā sniedza palīdzību Nacionālo bruņoto spēku speciālistiem slēdzot transporta satiksmi pa apkārtnes ceļiem tajā laikā, kad tika iznīcināts liels skaits nesprāgušās munīcijas vienību.

26.augustā velobrauciena norises laikā no plkst. 16.45 līdz 17.30 Pašvaldības policijas darbinieki  Auces pilsētā veica nepieciešamos satiksmes drošības pasākumus.

29.augustā saņemta informācija par klejojošu suni Vītiņu ielas rajonā, Aucē. Policijas darbinieki centās noskaidrot iespējamo suņa īpašnieku.

29.augustā plkst. 22.05 izteikts brīdinājums velosipēda vadītājam, kurš pārvietojās pa Bēnes ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos ar velosipēdu bez iedegtiem gaismas lukturiem un bez gaismu atstarojošās vestes.

30.augustā plkst. 09.50 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam Miera ielā, Aucē, par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu.

31.augustā Saldus Dzīvnieku patversmē tika nogādāts suns, kas vairākas dienas klejoja Auces pilsētā Vītiņu, Tehnikas un J.Mātera ielas rajonā.

31.augustā plkst. 16.45 mopēda vadītājam Lielauces pagastā  izteikts brīdinājums par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.

31.augustā plkst. 20.20 saņemta informācija par konfliktu kādā mājā Bēnes ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas darbinieki. Ierodoties policijas darbiniekiem, konflikts tika pārtraukts un viena no personām devās projām.

31.augustā plkst. 21.30 izteikts brīdinājums velosipēda vadītājam, kurš pārvietojās pa Aspazijas laukumu un Kalna ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos ar velosipēdu bez iedegtiem gaismas lukturiem un bez gaismu atstarojošās vestes.