Notikumi 2016.gada decembrī

1.decembrī plkst.16.35 izteikti brīdinājumi divām personām, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās kājām pa ceļa Bēne – Ukri brauktuvi bez gaismu atstarojošām vestēm vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

1.decembrī plkst.16.45 izteikti brīdinājumi divām personām, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās kājām pa ceļa Bēne – Auce brauktuvi bez gaismu atstarojošām vestēm vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

1.decembrī plkst.16.50 izteikts brīdinājums personai, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās kājām pa ceļa Auce – Lielauce brauktuvi bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

1.decembrī plkst.16.55 izteikts brīdinājums personai, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Bēnes ielu Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

2.decembrī plkst. 10.50 izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka viņš pārkāpis apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Baznīcas ielā, Aucē.

2.decembrī plkst. 12.00 saņemta informācija par to, ka Bēnes pagastā, veicot zemes rakšanas darbus, bojāts sakaru kabelis. Personai paskaidrots, kurai institūcijai jāziņo par šādu notikumu.

2.decembrī plkst. 13.30 saņemta informācija par to, ka privātīpašumā Bēnes pagastā sabojāta metāla norobežojošā barjera. Personai paskaidrots, kurai institūcijai jāziņo par šādu notikumu.

5.decembrī tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par to, ka īpašumam piegulošā teritorijā Raiņa iela, Aucē, gājēju ietve nav nokaisīta ar pretslīdes materiāliem, kas rada bīstamus apstākļus gājējiem.

5.decembrī plkst. 11.45 izteikts brīdinājums autovadītājai par to, ka viņa pārkāpusi apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Baznīcas ielā, Aucē.

5.decembrī plkst. 17.45 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās kājām pa ceļa Bēne – Ukri brauktuvi bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

6.decembrī plkst. 15.32 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Sniķeres ielā, uz zemes guļ vīrietis. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki konstatēja, ka vīrieti jau izmeklē Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes speciālisti. Speciālisti paziņoja, ka vīrietim nav nekādu veselības problēmu, bet atrodas ļoti stiprā alkohola reibumā. Viņš nespēja ne nosaukt savu vārdu, ne arī dzīves vietas adresi. Personas datus un dzīvesvietas adresi policijas darbinieki uzzināja un klātesošiem lieciniekiem. Iereibusī persona tika nogādāta savā dzīves vietā.

6.decembrī plkst. 21.30  izteikts brīdinājums personai, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Raiņa ielu Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

7.decembrī plkst.14.35 izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka viņš pārkāpis apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Baznīcas ielā, Aucē.

7.decembrī plkst.17.10 izteikts brīdinājums personai, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Bēnes ielu Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

7.decembrī plkst.17.20 izteikts brīdinājums auto vadītājai, kura pa Raiņa ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos vadīja automašīnu ar bojātām apgaismes ierīcēm.

7.decembrī plkst.17.30 izteikts brīdinājums personai, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Raiņa ielu Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

7.decembrī plkst.18.45 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Bēnes pagastā. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Valsts un pašvaldības policijas darbinieku patruļa. Ar konflikta dalībniekiem – māti un dēlu, tika veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

8.decembrī plkst.11.10 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai, kura Bēnē, Sniķeres ielā atradās tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.

8.decembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols nepilngadīgas personas vecākiem par to, ka nepilngadīga persona J.Mātera ielā, Aucē, atkārtoti veikusi huligāniskas darbības pret citu nepilngadīgu personu. Pārkāpuma materiāli nosūtīti izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Administratīvai komisijai.

9.decembrī  plkst.12.10 izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka viņš pārkāpis apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Baznīcas ielā, Aucē.

9.decembrī plkst. 12.30 izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka viņš pārkāpis apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Raiņa ielā, Aucē.

9.decembrī plkst. 12.53 saņemta informācija par to, ka Bēnes ielā, Aucē, uz brauktuves guļ sieviete. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka sieviete atrodas tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Iereibusī persona tika nogādāta dzīvesvietā Aucē. Par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu, personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

9.decembrī plkst.17.35 izteikts brīdinājums personai, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Lielauces ielu Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

9.decembrī plkst.21.00 pašvaldības policijas darbinieki pamanīja vīrieti, kurš gulēja uz brauktuves Bēnes ielā, Aucē. Tā kā vīrieša uzvedība likās dīvaina, tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. NMP brigādes speciālisti konstatēja, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā, bet citu veselības problēmu nav. Iereibusī persona tika nogādāta savā dzīves vietā Aucē. Par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu, personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

10.decembrī plkst.10.17 saņemta informācija, ka O.Kalpaka ielā, Aucē, klaiņo divi suņi. Izbraucot uz norādīto vietu, informācija neapstiprinājās.

10.decembrī plkst.12.20 saņemta informācija, ka kādai personai Dzirnavu ielā, Aucē, nozagta bankas norēķinu karte. Ierodoties norādītajā dzīvoklī, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka persona ir alkohola reibumā un norēķinu karte nekur nav pazudusi. Ar personu tika veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

13.decembrī saņemta informācija par to, ka kāda persona Bēnes pagastā pametusi bez aprūpes mazgadīgu bērnu. Uz norādīto adresi devās pašvaldības policijas un Sociālā dienesta darbinieki. Tika noskaidrots, ka mazgadīgā bērna māte savu bērnu atstājusi savas mātes aprūpē un pati ilgstoši nav mājās. Situāciju tālāk risinās sociālā dienesta un bāriņtiesa darbinieki atbilstoši savai kompetencei.

14.decembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai, kura, pēc nepilngadīgu personu lūguma, iegādājusies alkoholiskos dzērienus un tos pret nelielu atlīdzību atdevusi nepilngadīgajām personām.

15.decembrī plkst. 16.14 saņemta informācija no iedzīvotāja Stacijas ielā, Aucē, ka īpašumā ieklīdis svešs suns. Tika noskaidrots suņa īpašnieks, kas suni nogādāja dzīvesvietā.

16.decembrī plkst. 11.25 izteikts brīdinājums autovadītājai par to, ka viņa pārkāpusi apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Baznīcas ielā, Aucē.

16.decembrī plkst.21.30 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Aspazijas laukumu Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

19.decembrī plkst. 16.05 izteikts brīdinājums autovadītājai par to, ka viņa pārkāpusi apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Raiņa ielā, Aucē.

19.decembrī plkst. 16.20 izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka viņš pārkāpusi apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Stacijas ielā, Bēnē.

19.decembrī plkst.16.30 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa auto ceļu Bēne – Ukri, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

19.decembrī plkst. 16.45 izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka viņš pārkāpusi apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Stacijas ielā, Bēnē.

20.decembrī plkst. 8.00 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās kājām pa Lielauces ielu Vecaucē bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

20.decembrī plkst.17.30 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Raiņa ielu Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

21.decembrī plkst. 16.20 izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka viņš pārkāpusi apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Baznīcas ielā, Aucē.

21.decembrī plkst.21.30 izteikts brīdinājums auto vadītājam, kurš pa Skolas ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos vadīja automašīnu ar bojātām apgaismes ierīcēm.

22.decembrī plkst. 9.48 saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Vītiņu pagastā atrasts svešs velosipēds. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Salīdzinot pieejamo informāciju par pazudušajiem velosipēdiem, tika noskaidrots atrastā velosipēda īpašnieks.

23.decembrī plkst. 12.30 izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka viņš pārkāpusi apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Baznīcas ielā, Aucē.

23.decembrī plkst. 14.30 izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka viņš pārkāpusi apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Baznīcas ielā, Aucē.

23.decembrī plkst. 15.30 saņemta informācija par to, ka Vītiņu ielā, Aucē, grāvī guļ cilvēks. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, kuri atrada vīrieti tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona ar grūtībām spēja saprotami pateikt savas dzīves vietas adresi, bet nespēja ne nostāvēt kājās, ne arī pārvietoties. Iereibusī persona tika nogādāta savā dzīvesvietā. Par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu, personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

25.decembrī plkst. 20.15 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka konflikta dalībnieki jau izklīduši un policijas darbinieku klātbūtne nav nepieciešama.

25.decembrī plkst. 22.00 saņemta informācija par konfliktu kādā daudzdzīvokļu mājā Īles pagastā. Pēc pašvaldības policijas darbinieku ierašanās, konflikta dalībnieki devās uz savām dzīves vietām.

26.decembrī plkst. 00.10 saņemat informācija par to, ka kāda persona Bungās, Vītiņu pagastā, lauž kaimiņu dzīvokļa durvis. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar iesaistītajām personām.

27.decembrī plkst.16.28 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka strīds beidzies pirms policijas darbinieku ierašanās.

27.decembrī plkst. 21.40 atkārtoti saņemta informācija par konfliktu tajā pašā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka strīds atkal beidzies pirms policijas darbinieku ierašanās.

28.decembrī plkst. 21.30 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Aspazijas laukumu Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

29.decembrī plkst. 15.20 Baznīcas ielā, Aucē, aizturēta persona, kura atradās sabiedriskā vietā manāmā alkohola reibumā. Ar personu tika veiktas audzinoša rakstura pārrunas un nogādāta savā dzīves vietā Vītiņu pagastā.

29.decembrī veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar nepilngadīgu personu vecākiem Aucē, kuru bērni fiziski un morāli aizskāruši citu nepilngadīgu personu.

30.decembrī plkst. 19.30 saņemta informācija par to, ka kādai personai Dzirnavu ielā, Aucē, nozagta bankas maksājumu karte. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, lai precizētu saņemto informāciju. Minētā informācija apstiprinājās, par ko tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri izbrauca pie cietušās personas.