Notikumi 2016.gada februārī

2.februārī saņemts iesniegums par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu Vītiņu pagastā. Uzsākta faktu noskaidrošana.

2.februārī uzsākta lietvedība par sadzīves atkritumu novietošanu citai personai piederošā īpašumā Bēnes pagastā.

3.februārī plkst. 9.55 saņemta informācija par to, ka Vītiņos pa Dārza ielu klaiņo suns. Policijas darbinieki izbrauca uz norādīto adresi un aptaujāja apkārtējo māju iedzīvotājus, lai noskaidrotu klaiņojošā suņa īpašnieku. Suņa īpašniece tika noskaidrota tikai plkst. 15.30 un policijas darbinieki suni nogādāja pie saimnieces Pavasara ielā.

5.februārī plkst. 13.15 saņemta informācija, ka nepilngadīgas personas staigājot pa saimnieciskā darbībā neizmatotas ēkas jumtu Vītiņu ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki nevienu personu nesastapa.

5.februārī vienai personai, pamatojoties uz Auces novada saistošajiem noteikumiem, tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka personas bērns, kas jaunāks par 14 gadiem, apzināti pārkāpis normatīvo aktu prasības un smēķējis.

5.februārī plkst. 21.50 saņemta informācija par to, ka Auces vidusskolas apkārtnē, skolā notiekošā pasākuma laikā, atrodas nepiederošas personas. Ierodoties skolas teritorijā, nepiederošās personas netika sastaptas.

6.februārī plkst. 11.25 no Vītiņu pagasta iedzīvotājas saņemta informācija par to, ka kādā viensētā dzīvojoša sieviete telefona sarunā sūdzējusies par veselības problēmām. Norādītajā mājā ieradās kopīga Pašvaldības un Valsts policijas patruļa un atrada sievieti guļam uz grīdas ar redzamām veselības problēmām.  Policijas darbinieki izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, kura sievieti nogādāja ārstniecības iestādē.

6.februārī pkst. 16.20 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvojamā namā Raiņa ielā, Aucē. Norādītajā vietā ieradās kopīga Pašvaldības un Valsts policijas patruļa un konstatēja, ka strīds notiek starp kaimiņiem, kuri lietojuši alkoholiskos dzērienus. Ar konfliktā iesaistītām personām tikai veiktas audzinoša rakstura pārrunas. Tā kā vienā no konfliktā iesaistītajām “pusēm” ģimenē atradās mazs bērns, par šo gadījumu tika informēta Auces novada pašvaldības Bāriņtiesa un Sociālais dienests.

6.februārī ap plkst. 17.30 Raiņa ielā, Aucē, tika izteikts aizrādījums divām personām par atrašanos sabiedriskā vietā manāmā alkohola reibumā.

8.februārī Pašvaldības policijas darbinieki piedalījās Sociālā dienesta organizētajā ģimenes sadzīves apstākļu apsekošanā Aucē.

9.februārī plkst. 21.30 saņemta informācija par to, ka Īles pagastā kādā mājā izcēlies konflikts ar tur ienākušu nepiederošu personu. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas darbinieki, bet pēc 10 minūtēm saņēma jaunu informāciju, ka domstarpības atrisinātas un policijas darbinieku klātbūtne nav nepieciešama.

10.februārī plkst. 18.50 Pašvaldības policijas darbinieki izbrauca kopējā patruļā ar Valsts policijas darbiniekiem uz Lielauces un Vītiņu pagastiem, lai meklētu meklēšanā esošu personu.

11.februārī nepilngadīgai personai J.Mātera ielā, Aucē,  sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu.

12.februārī izteikts brīdinājums vienai personai Zemgales ielā, Aucē, par to, ka viņai piederošais suns brīvi pārvietojas pa daudzdzīvokļu nama pagalmu un traucē pastniecei pildīt viņas darba pienākumus.

15.februārī Pašvaldības policijas patruļa, pārvietojoties pa Smilšu ielu Bēnē, ieraudzīja zemē gulošu vīrieti. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura 88 gadus veco kungu nogādāja ārstniecības iestādē.

17.februārī plkst. 13.30 saņemta informācija par to, ka kāda persona Bēnes pagastā nepamatoti izsaukusi VUGD un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka persona zvanījusi uz numuru 112 un lūgusi palīdzību, jo gribot ēst, bet mājās neesot kārtībā plīts. Acīmredzot attiecīgā dienesta operatori pārpratuši zvanītāju un uz norādīto adresi nosūtījuši abu minēto dienestu brigādes. Par radušos situāciju policijas darbinieki informēja pašvaldības Sociālā dienesta darbiniekus, lai palīdz iedzīvotājai atrisināt problēmu ar plīti.

17.februārī izdoti 10 Pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu.

17.februārī plkst. 18.10 Raiņa ielā, Aucē, tika aizturēts vīrietis par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā. Par minēto pārkāpumu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Protokola sastādīšanas laikā tika noskaidrots, ka personai nav derīga personību apliecinoša dokumenta, jo pases derīguma termiņš beidzies pirms vairākiem gadiem. Par šo faktu tika sastādīts otrs administratīvā pārkāpuma dokuments, kas pārsūtīts izskatīšanai pēc piekritības uz citu valsts institūciju.

19.februārī plkst. 17.30 saņemta informācija par to, ka Lielaucē katlu mājā atrodas nepiederošas iereibušas personas. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki nevienu nepiederošu iereibušu personu nesastapa.

19.februārī plkst. 21.45 Pašvaldības policijas darbinieki devās līdzi Valsts policijas darbiniekiem uz Dzirnavu ielu, Aucē, lai pārbaudītu informāciju par nepiederošu personu laušanos kādā no dzīvokļiem. Ierodoties norādītajā adresē, policijas darbinieki konstatēja, ka persona, kura zvanījusi policijai, pati atrodas neadekvātā stāvoklī. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, šo nogādāja ārstniecības iestādē.

19.februārī ap plkst. 23.00 Pašvaldības policijas darbinieki devās līdzi Valsts policijas darbiniekiem uz Vītiņu pagastu, kur uz ceļa atradās taksometrs ar Lietuvas reģistrācijas numuriem un pats automašīnas vadītājs, kura uzvedība likās dīvaina.  Persona tika nogādāta Valsts policijas telpās turpmāko procesuālo darbību veikšanai.

23.februārī saņemts iesniegums no iedzīvotājas Stacijas ielā, Aucē, par kaimiņa skaļo uzvedību. Uzsākta faktu noskaidrošana.

24.februārī Pašvaldības policijas darbinieki piedalījās Sociālā dienesta organizētajā ģimenes sadzīves apstākļu apsekošanā Aucē.

25.februārī ap plkst. 14.30 Vītiņu pagastā tika pamanīts klaiņojošs suns. Dzīvnieks tika noķerts un tam atrasta pagaidu mājvieta turpat Vītiņu pagastā pie kāda atsaucīga cilvēka.

29.februārī uz kādām mājām Vītiņu pagastā tika izsaukti Saldus Dzīvnieku patversmes darbinieki, lai patversmē nogādātu bez aprūpes palikušus suņus.

29.februārī plkst. 13.35 saņemta informācija, ka upītē pie Skolas ielas, Aucē, atrodas beigta stirna. Par faktu tika informēta pašvaldības amatpersona, kuras kompetencē ir šādu situāciju risināšana.

29.februārī plkst. 20.40 no kāda autovadītāja saņemta informācija par to, ka ceļa posmā Auce – Vītiņi pa ceļa braucamo daļu pārvietojas iereibusi persona. Policijas darbinieki izbrauca, bet ne norādītajā ceļa posmā, ne arī tuvākajā apkārtnē nevienu personu nesastapa.