Notikumi 2016.gada jūnijā

1.jūnijā brīdināta juridiskā persona par ceļam piegulošās daļas sakopšanu Puškina ielā, Aucē.

1.jūnijā plkst. 11.45 izteikts brīdinājums divām personām par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu J.Mātera ielā, Aucē.

1.jūnijā plkst. 15.40 saņemta informāciju par konfliktu Jelgavas ielā, Bēnē. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas darbinieki, bet domstarpības bija atrisinātas pirms policijas darbinieku ierašanās.

1.jūnijā tika pārbaudīta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Sniķeres ielā, Bēnē, regulāri notiek alkoholisko dzērienu lietošana un trokšņošana. Norādītajā adresē neviena persona netika sastapta.

2.jūnijā plkst.8.28 saņemta informācija par klejojošu suni Tehnikas ielā, Aucē, kas uzbrucis mājdzīvniekiem. Suns ievietots pagaidu mītnē. Uzsākta suņa saimnieka meklēšana.

6.jūnijā izteikts brīdinājums suņa īpašniekam Skolas ielā, Aucē, par suņa klejošanu ārpus īpašuma teritorijas.

7.jūnijā saņemta informācija par nekoptu īpašuma teritoriju Skolas ielā, Bēnē. Uzsākta faktu noskaidrošana.

8.jūnijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Vecauces pagasta iedzīvotājai par to, ka viņai piederošais suns klejo ārpus īpašuma teritorijas un apdraud cilvēkus un mājdzīvniekus.

9.jūnijā plkst. 15.05 saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā ar nereģistrētu motociklu (bez reģistrācijas numura zīmes) pārvietojas persona bez aizsargķiveres. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas darbinieki, bet norādītā motocikla vadītāju neatrada.

13.jūnijā sadarbojoties ar Valsts policijas darbiniekiem Aucē tika aizturēta meklēšanā esoša persona, kura tika nogādāta uz Valsts policijas dienesta telpām.

13.jūnijā izteikts brīdinājums juridiskai personai Vecauces pagastā par nesakoptu īpašuma teritoriju.

13.jūnijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par nesakoptu īpašuma teritoriju Bēnē, Līduma ielā.

15.jūnijā sadarbojoties ar Valsts policijas darbiniekiem Bēnē tika aizturēta meklēšanā esoša persona, kura tika nogādāta uz Valsts policijas dienesta telpām.

15.jūnijā plkst. 17.25 tika saņemta informācija par radītiem materiāliem zaudējumiem Kapsētas ielā un Miera ielā, Aucē. Uz norādītajām adresēm izbrauca kopēja Valsts policijas un Pašvaldības policijas darbinieku patruļa. Zaudējumi tika novērsti pirms policijas darbinieku ierašanās.

15.jūnijā plkst. 19.30 tika saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Kapsētas ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Valsts policijas un Pašvaldības policijas darbinieku patruļa. Tā kā konfliktā tika iesaistīts arī mazgadīgs bērns, tad situācijas atrisināšanā tika iesaistīti arī Sociālā dienesta darbinieki.

16.jūnijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par nesakoptu īpašuma teritoriju Aucē, Kapsētas ielā.

17.jūnijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par nesakoptu īpašuma teritoriju Aucē, Kapsētas ielā.

20.jūnijā izteikts brīdinājums autovadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu Lielauces ielā, Vecaucē.

21.jūnijā saņemta sūdzība par nepilngadīgu personu uzvedību daudzdzīvokļu mājas koplietošanas teritorijā Raiņa ielā, Aucē.

21.jūnijā plkst. 15.45 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Jelgavas ielā, Bēnē, cenšas iekļūt iereibušas personas. Norādītajā adresē ieradās Pašvaldības policijas darbinieki, bet iereibušās personas vairs nesastapa.

22.jūnijā plkst. 14.10 Lielauces ielā, Vecaucē, tika pamanīts vīrietis, kurš atradās cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā – gulēja zemē, nespēja patstāvīgi piecelties un paiet. Persona tika nogādāta dzīves vietā un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

27.jūnijā fiziskai personai Vītiņu pagastā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par piederošā suņa nevakcinēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

27.jūnijā plkst. 23.40 tika saņemta informāciju par personu, kas Kalna ielā, Aucē,  atradās cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Valsts policijas un Pašvaldības policijas darbinieku patruļa. Par minēto pārkāpumu, Valsts policijas darbinieki sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu un persona tika nogādāta dzīves vietā.

28.jūnijā izteikts brīdinājums suņa īpašniekam Zemgales ielā, Aucē, par suņa klejošanu ārpus īpašuma teritorijas.

28.jūnijā izteikts brīdinājums juridiskai personai par nesakoptu īpašuma teritoriju Aucē, Aspazijas laukumā.

29.jūnijā tika sniegta palīdzība Sociālā dienesta darbiniekiem, lai iekļūtu gados vecas personas dzīves vietā Bēnē un pēc tam to pārvietotu uz sociālo dzīvokli.

28.jūnijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par nesakoptu īpašuma teritoriju Bēnē, Skolas ielā.

30.jūnijā plkst. 8.50 saņemta informācija par kādu personu, kura Baznīcas ielā, Aucē, lūdz naudu no garāmgājējiem. Ar minēto personu tika veiktas pārrunas.