Notikumi 2016.gada martā

2.martā izteikts brīdinājums par nesakoptu nekustamā īpašuma teritoriju Amatnieku ielā, Bēnē.

2.martā sastādīts protokols-paziņojums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu (automašīnas novietošanu stāvēšanai un gājēju ietves) Miera ielā, Aucē.

3.martā plkst. 00.05 tika saņemta informācija par konfliktu starp vairākām personām Sniķeres ielā, Bēnē. Uz norādīto adresi izbrauca kopīga Pašvaldības un Valsts policijas darbinieku patruļa. Domstarpības tika atrisinātas sarunu ceļā.

3.martā saņemts iesniegums no kāda iedzīvotāja Amatnieku ielā, Aucē, par to, ka pagaidām nenoskaidrots suns iekļuvis īpašumā un nokodis īpašnieka suni. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

3.martā plkst. 10.20 saņemta informācija par konfliktu starp nepilngadīgām personām Bēnē. Pašvaldības un Valsts policijas darbinieki veica pārrunas ar konfliktā iesaistītajām nepilngadīgām personām, viņu vecākiem un Bēnes vidusskolas darbiniekiem.

5.martā plkst. 11.15 kāds Saldus novada iedzīvotājs informēja Pašvaldības policijas darbiniekus par to, ka pazaudējis savu naudas maku un norādīja telefona numuru, uz kuru zvanīta maka atradējam.

7.martā izteikts aizrādījums vienai personai par nekoptu nekustamā īpašuma teritoriju A.Brigaderes ielā, Aucē.

8.martā izteikti brīdinājumi juridiskām personām par nekoptu īpašuma  teritoriju Bēnes ielā un Puškina ielā Aucē.

8.martā kāda Auces iedzīvotāja Pašvaldības policijā nodeva atrastu maku ar dokumentiem, kuru 5.martā pazaudēja kāds Saldus novada iedzīvotājs. Atradums atdots īpašniekam.

8.martā plkst. 19.40 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās pa autoceļa “Tukums – Auce – Lietuvas robeža” braucamo daļu bez gaismu atstarojošās vestes un bez labi redzamiem gaismu atstarojošiem elementiem apģērbā.

8.martā plkst. 20.20 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvoklī Jelgavas ielā, Aucē. Ierodoties Pašvaldības policijas darbiniekiem, domstarpības tika atrisinātas un veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

9.martā izteikts brīdinājums kādai personai par nekoptu īpašuma teritoriju Kapsētas ielā, Aucē.

9.martā izteikts brīdinājums juridiskai personai par nekoptu īpašumu un tam piegulošo teritoriju Miera ielā, Aucē.

11.martā plkst. 12.25  J.Mātera ielā, Aucē, tika aizturētas trīs nepilngadīgas personas par smēķēšanu mācību iestādes teritorijā. Par minēto pārkāpumu personām tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

11.martā plkst. 18.25 saņemta informācija no Bēnes pagasta iedzīvotājas par to, ka kaimiņi skaļi trokšņo un traucē apkārtējiem. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu neatrada.

11.martā plkst. 21.30 pie ēkas Aspazijas laukumā 3, Aucē, tika aizturēta nepilngadīga persona, kura sabiedriskā vietā lietoja alkoholiskos dzērienus. Par minēto pārkāpumu personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

11.martā plkst. 23.55 policijas darbinieki uz ielas braucamās daļas pie ēkas Aspazijas laukumā 4 , Aucē, pamanīja gulošu cilvēku. Piebraucot klāt, tika konstatēts, ka tā ir jauniete tādā alkohola reibumā, ka nespēja patstāvīgi nostāvēt kājās un pārvietoties. Persona tika nogādāta policijas dienesta telpās, personības noskaidrošanai, kā arī ar alkometru tika veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Mēraparāts uzrādīja alkohola koncentrāciju 2,29 promiles. Tā kā aizturētā persona bija nepilngadīga, tad uz policijas dienesta telpām tika izsaukti jaunietes vecāki, kuriem policijas darbinieki palīdzēja meitu nogādāt uz mājām. Par minēto pārkāpumu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, kā arī uzsākta administratīvā lietvedība par nepilngadīgas personas iesaistīšanu alkohola lietošanā un novešanu līdz dzēruma stāvoklim.

14.martā saņemts iesniegums no O.Kalpaka ielas, Aucē, iedzīvotājas par to, ka viņas mājā ilgstoši atrodas nepiederošas personas. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā adresē un konstatēja, ka nepiederošās personas mājās ieradušās pēc tur dzīvojošas personas uzaicinājuma un kopīgi lietojuši alkoholisko dzērienus. Situācija tika atrisināta sarunu ceļā.

14.martā plkst. 17.50 saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā grāvī guļ vīrietis. Ierodoties norādītajā vietā Pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka vīrietis guļ uz ceļa braucamās daļas ar redzamām galvas traumām. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura cietušo personu nogādāja ārstniecības iestādē.

16.martā tika saņemts telefona zvans par to, ka tuvinieki nevar sazvanīt savu radinieku, kurš dzīvo Aucē. Viņi velējās, lai policijas darbinieki noskaidro, vai meklētajai personai nav kādas veselības problēmas. Policijas darbinieki noskaidroja, ka meklētā persona ir vesela, bet vairākas dienas neatrodas savā dzīves vietā, jo lieto alkoholiskos dzērienus kopā ar paziņām.

16.martā plkst. 13.00 saņemts telefona zvans no kādām mājām Ukru pagastā, ka tur pieklīduši 9 suņi. Ierodoties norādītajās mājās, Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka minēti suņi tur dzīvo jau ilgāk par gadu. Saimniece noraizējusies par to, ka pēc 1.jūlija var tikt sodīta ar naudas sodu par suņu nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tādēļ meklē citu situācijas risinājumu. Policijas darbinieki izskaidroja noteikto suņu reģistrēšanas kārtību un iespējas.

17.martā plkst. 15.25 saņemta informācija par to, ka Īles pagastā ceļa malā mežā atrasts metāla skapis ar dokumentiem. Informācija nodota tālāk Valsts policijas darbiniekiem.

18.martā plkst. 9.00 saņemta informācija par to, ka veikalā Vītiņu ielā, Aucē, darbiniekiem izcēlušas domstarpības ar kādu iereibušu personu. Pašvaldības policijas darbinieki ar minēto personu veica pārrunas un nogādāja deklarētajā dzīves vietā Vītiņu pagastā.

18.martā plkst. 9.05 saņemta informācija, ka no mājām Jelgavas ielā, Aucē, izbēdzis suns. Plkst. 11.40 Pašvaldības policijas darbinieki minēto suni pamanīja Vītiņu ielā, Aucē, un par to informēja suņa īpašnieku.

21.martā juridiskai personai izteikts brīdinājums par nekoptu īpašuma teritoriju Vecauces pagastā. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

21.martā saņemts iesniegums par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu kādā mājā Vītiņu pagastā. Uzsākta faktu noskaidrošana.

23.martā saņemts iesniegums no iedzīvotājas Zemgales ielā, Aucē, par domstarpībām ar kaimiņiem par suņa turēšanu kopīpašuma teritorijā. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā īpašuma, noorganizēja mājas iedzīvotāju sapulci, kurā arī tika panākta vienošanās pieņemamo suņa turēšanas vietu.

25.martā izteikts brīdinājums zemes īpašniekiem Kapsētas ielā, Aucē, par to, ka pēc traktortehnikas izbraukšanas no īpašuma no ielas brauktuves jānotīra dubļi un citi netīrumi.

29.martā saņemta informācija par to, ka Bēnes pagastā Vecmiķeļos pieklīdis nepazīstams suns. Pašvaldības policijas darbinieki centās noskaidrot suņa īpašnieku, bet bez panākumiem. Tādēļ 30.martā suns tika nogādāts dzīvnieku patversmē.

29.martā saņemts Bēnes iedzīvotāja iesniegums par notikušo konfliktu starp nepilngadīgām personām. Uzsākta administratīvā lietvedība faktu noskaidrošanai.

29.martā īpašniekam izteikts brīdinājums par atkritumu uzkrāšanos īpašuma teritorijā Līdumu ielā, Bēnē.

30.martā plkst. 19.00 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Ukru pagastā. Policijas darbinieki piezvanīja uz norādīto telefona numuru, lai precizētu informāciju, bet viens no konflikta dalībniekiem paziņoja, konflikts beidzies un policijas klātbūtne vairs nav nepieciešama.