Notikumi 2017.gada aprīlī

1.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

4.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

4.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām un divām juridiskām personām par atkritumu uzkrāšanos īpašumu teritorijās Jelgavas ielā, Raiņa ielā un Ausmas ielā Aucē.

5.aprīlī plkst. 11.50 saņemta informācija no Sociālā dienesta darbinieka par to, ka radusies konflikta situācija kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un palīdzēja atrisināt domstarpības sarunu ceļā.

6.aprīlī saņemta informācija no Valsts policijas darbiniekiem par to, ka slimnīcā nogādāta persona no Vītiņu pagasta un tā uztraucas par dzīvesvietā palikušajiem mājdzīvniekiem. Pašvaldības policijas darbinieki sazinājās ar Sociālā dienesta darbiniekiem un Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāvjiem, lai risinātu radušos situāciju.

6.aprīlī uzsākta administratīvā lietvedība pret nepilngadīgu personu par smēķēšanu mācību iestādes teritorijā J.Mātera ielā, Aucē.

6.aprīlī plkst. 20.36 saņemta informācija par to, ka izcēlies konflikts uz autoceļa P-96 virzienā no Auces uz Ķeveli. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka domstarpības radušās starp ģimenes locekļiem un nesaskaņu cēlonis ir uz ceļa sabojājusies automašīna. Ar konfliktā iesaistītām personām tika veiktas pārrunas.

7.aprīlī plkst. 21.30 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa ceļu P-96 starp Bēni un Auci, nelietojot ne iedegtus gaismas lukturus, ne arī gaismu atstarojošu vesti.

11.aprīlī plkst. 17.00 tika saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Īles pagastā netiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka sniegtā informācija neatbilst patiesībai. Tomēr tālākā sarunā tika noskaidrots, ka suns nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par šo faktu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

12.aprīlī plkst. 15.55 saņemta informācija par to, ka sabiedriskā vietā Stacijas ielā, Bēnē, guļ persona alkohola reibumā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

14.aprīlī plkst. 21.00 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Lauku ielu, Aucē, nelietojot ne iedegtus gaismas lukturus, ne arī gaismu atstarojošu vesti.

17.aprīlī atkārtoti apsekota kāda mājsaimniecība Vītiņu pagastā, kuras īpašniekam bija noteikts termiņš, kurā no īpašuma teritorijas jāaizvāc dažādi nolietoti sadzīves priekšmeti, satrupējuši kokmateriāli un citi sadzīves atkritumi. Pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka īpašums ir sakārtots.

18.aprīlī plkst. 11.00 saņemta informācija no kādas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājas Bēnē par to, ka kāpņu telpā ilgstoši atrodas velosipēds. Norādītajā mājā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka velosipēds pieder mājas iedzīvotājam. Policijas darbinieki paskaidroja mājas iedzīvotājiem, ka tas nav administratīvs pārkāpums un koplietošanas telpu lietošanas kārtību jānosaka pašiem mājas iedzīvotājiem savstarpēji vienojoties vai arī balsojot dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

19.aprīlī plkst. 12.00 saņemta informācija par to, ka Vītiņos vairākas dienas klaiņo svešs suns. Pašvaldības policijas darbinieki suni nogādāja pagaidu mītnes vietā. Pēc dažām dienām atradās suņa saimnieks,  kuram suns pazudis pastaigas laikā pie meža.

19.aprīlī plkst. 18.04 policijā saņemta informācija par to, ka kāds vīrietis nevar sazvanīt savu māti, kura dzīvo Vītiņu pagastā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Un savlaicīgi, jo it kā pazudusī māte bija iekļuvusi konfliktā ar kaimiņu par cigaretēm. Domstarpības tika atrisinātas sarunu ceļā.

20.aprīlī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par īpašuma teritorijas nekopšanu A.Brigaderes ielā, Aucē.

20.aprīlī plkst. 20.00 saņemta informācija par trokšņošanu un kautiņu Pasta ielā, Bēnē. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki nevienu personu nesastapa, kā arī netika konstatēta trokšņošana.

22.aprīlī plkst. 15.00 saņemta informācija par to, ka kāda persona Tirgus ielā, Bēnē, uz īpašumu vedot visādus atkritumus. Minētā persona tika sastapta uz ielas ar ratiņiem vedot ledusskapi. Norādītā īpašuma teritorijā nekādi atkritumi netika atrasti.

22.aprīlī plkst. 17.44 saņemta informācija par to, ka no Latvijas Valsts mežu īpašuma Vītiņu pagastā tiekot zagta malka, kuru krauj automašīnas piekabē ar Lietuvas numura zīmēm. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka it kā vainīgā persona vienojusies ar citu personu par tās privātīpašumā esoša grāvja tīrīšanu un piekabē tiek krauta grāvja tīrīšanas rezultātā iegūtā malka.

24.aprīlī plkst. 10.00 saņemta informācija par konfliktu starp iedzīvotājiem Vītiņu pagasta. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka konflikta cēlonis ir domstarpības par piekļuvi dzeramā ūdens piekļuves vietai, ko viena no konfliktā iesaistītām personām patvarīgi noslēgusi. Ar konfliktā iesaistītām personām tika veiktas pārrunas.

26.aprīlī plkst. 14.50 saņemta informācija par to, ka Bēnē notiek konflikts starp ģimenes locekļiem. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka alkohola reibumā esošais dēls izdzinis māti no dzīvokļa un nelaiž atpakaļ. Konflikta iemesls – māte nodod naudu alkohola iegādei. Pārrunu gaitā dēls atslēdza durvis un ielaida māti dzīvoklī.

26.aprīlī plkst. 17.15 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja mazgadīgu meitenīti, kura viena pati Aucē pa Bēnes ielu devās pilsētas centra virzienā. Meitenīte nespēja ne pateikt, kur dzīvo, ne ar kā sauc vecākus. Uz policijas inspektores jautājumu, vai bērns var parādīt, kur dzīvo, meitenīte atbildēja apstiprinoši. Tomēr viņas parādītā dzīves vieta Raiņa ielā bija nepareiza. Tad pašvaldības policijas darbinieki devās uz tuvāko pirmskolas izglītības iestādi. Diemžēl bērnudārza darbinieki meitenīti neatpazina. Bet garāmejošā sieviete spēja pateikt, ka meitenīti agrāk ir redzējusi Bēnes un O.Kalpaka ielu rajonā. Nokļūstot šajā vietā, bērns spēja parādīt savu patieso dzīvesvietu. Kā paskaidroja bērna vecāki, mātes prombūtnē meitenīte izgājusi no dzīvokļa tā, ka tēvs to nav pamanījis. Pašvaldības policijas darbinieki ar vecākiem veica pārrunas.

27.aprīlī saņemta informācija par to, ka uz brauktuves Skolas ielā Aucē vairākas dienas stāv automašīna BMW. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja automašīnas turētāju un uzzināja, ka automašīna sabojājusies un tiks nogādāta autoservisā.

28.aprīlī plkst. 21.20 saņemta informācija par to, ka Vītiņos nepilngadīgas personas pie daudzdzīvokļu ēkas spēlē bumbu, to sitot pret nama sienu un zemāk novietotām satelītantenām. Pašvaldības policijas darbinieki ar jauniešiem veica pārrunas.

28.aprīlī plkst. 23.00 tik saņemta informācija par ko, Raiņa ielā, Aucē, uz sola guļ vīrietis. Norādītajā vietā ieradās  pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka uz sola gulošais vīrietis ir tādā alkohola reibumā, ka nespēja ne piecelties, ne nostāvēt kājās, kā arī nespēja nosaukt savu vārdu un dzīvesvietu. Tā kā vīrietis likās līdzīgs policijas darbiniekiem zināmai personai, tad to nogādāja uz kādām mājām Vītiņu pagastā. Šoreiz policijas darbinieku nojauta bija kļūdaina, bet mājas iedzīvotāji atpazina iereibušo vīrieti un norādīja viņas dzīvesvietu, uz kurieni vīrietis tik nogādāts. Pēc atskurbšanas no minētās personas tika pieņemts  paskaidrojums un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.