Notikumi 2017.gada augustā

1.augustā plkst. 12.00 saņemta informācija, ka Vecauces pagastā uz lauka atrodas, iespējams, slims suns. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja suņa īpašnieku un informēja par situāciju.

2.augustā plkst.8.30 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagasta Ražotājs izcēlušās nesaskaņa starp ģimenes locekļiem. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Tikmēr viens no strīda dalībniekiem bija devies prom un policijas darbinieku klātbūtne nebija nepieciešama.

2.augustā plkst.13.51 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Stacijas ielā pie soliņa guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Policijas darbinieki mēģināja noskaidrot vīrieša personību, bet bija grūtības sazināties. Tika pieļauta iespēja, ka persona ir strādnieks no BALTICOVO būvobjekta Bēnē. Darbu vadītājs atpazina savu strādnieku, Polijas pilsoni, kuram iepriekšējā dienā izmaksāta alga. Iereibusī persona tika nogādātā strādnieku dzīvojamā vagoniņā.

3.augustā izteikti brīdinājumi divām juridiskām personām par piederošo īpašumu teritoriju nekopšanu Auces pilsētā un Vecauces pagastā.

6.augustā plkst. 2.10 saņemta informācija par to, ka notiek nekārtības Bēnes estrādē pasākuma norises laikā. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, veica pārrunas ar konfliktā iesaistītam personām.

7.augustā plkst. 10.15 saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem Zemgales ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā mājā noskaidrojas, ka kaimiņiem ir ilgstošas domstarpības par koplietošanas telpu uzturēšanu kārtībā un tās jārisina savstarpēji vienojoties.

8.augustā saņemta informācija no Bēnes ielas 3, Aucē, mājas iedzīvotājiem par to, ka mājā nedzīvojošas nepilngadīgas personas uzturas mājas apkārtnē un bojā flīzes, apmales un apstādījumus. Pamatojoties uz sniegto informāciju, pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja vainīgās nepilngadīgās personas un vecāku klātbūtnē veica pārrunas.

8.augustā plkst. 18.15 kādai personai Bēnes ielā, Aucē,  tika izteikts brīdinājums par lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskā vietā.

9.augustā plkst. 16.30 izteikts brīdinājums personai, kura Vītiņu ielā, Aucē, atradās stiprā alkohola reibumā, bet spēja patstāvīgi pārvietoties. Pēc pārrunām persona devās uz savu netālo dzīvesvietu.

10.augustā izteikts brīdinājums juridiskai personai par piederošo īpašumu nekopšanu Bēnes pagastā.

10.augustā plkst. 17.30 veiktas pārrunas ar divām personām, kaimiņiem, Bēnes ielā par savstarpējiem pārmetumiem un strīdiem.

10.augustā plkst. 21.40 Stacija sielā, Aucē, izteikts brīdinājums mopēda vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu.

15.augustā plkst. 15.55 saņemta informācija, ka Kapsētas ielā, Aucē, zemē guļ sieviete. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka pie īpašuma vārtiņiem sēž sieviete, kura nespēj tālāk paiet. Policisti palīdzēja sievietei nokļūt īpašuma un nodeva radiniekiem.

16.augustā pašvaldības policijā tika saņemta informācija, ka kādā mājsaimniecībā Īles pagastā pieklīdis svešs suns. Saimnieki izteica vēlēšanos suni paturēt, līdz atrodas tā īpašnieki.

18.augustā plkst. 17.30 saņemta informācija par konfliktu Alkšņu ielā, Aucē. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka strīds ir par iespējamo zādzību.  Strīdā iesaistītajām personām tika paskaidrots, kā tādā gadījumā jārīkojas.

18.augustā plkst. 20.40 saņemta informācija, ka Vītiņos kādai personai nodarīti miesas bojājumi un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei nepieciešama steidzama palīdzība. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki.

19.augustā plkst. 20.10 saņemta informācija no kādas personas, ka Jelgavas ielā, Aucē, kādā dzīvoklī atrodoties šīs personas draudzene, kurai tiekot draudēts. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka neviena persona netiek apdraudēta, bet zvanītājs pats ir alkohola reibumā.

22.augustā plkst. 11.00 saņemta informācija no Vītiņu pagasta, ka kāda kravas automašīna nobloķējusi iebraucamo ceļu īpašumā. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka kravas automašīnai radušās tehniskas problēmas kā rezultātā notikusi neparedzēta apstāšanās. Drīz vien problēma tika novērsta un ceļš atbrīvots.

22.augustā plkst. 19.25 saņemta informācija, ka Bēnē estrādes tuvumā nepilngadīgas personas lietojot alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki nevienu personu nesastapa.

28.augustā plkst. 17.44 saņemta informācija par to, ka Vītiņos nepilngadīgas personas lieto alkoholiskos dzērienus un met ar āboliem pa apkārtējo māju logiem. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki nevienu nepilngadīgo personu nesastapa, bet tikās ar apkārtējo māju iedzīvotājiem. Iespējamās vainīgās nepilngadīgās personas tika sastaptas citā vietā un policijas darbinieki veica pārrunas.

29.augustā saņemts zvans no Valsts vides dienesta (VVD), lai pašvaldības policija paskaidrojot, kādēļ iedzīvotājiem netiek ļauts lasīt dzērvenes dabas lieguma “Vīķu purvs” teritorijā. VVD pārstāvis tika informēts par Auces novada domes lēmumu un spēkā esošo ierobežojumu.