Notikumi 2017.gada februārī

1.februārī 7 fiziskām personām  Bēnē tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

2.februārī 6 fiziskām personām  Aucē tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

2.februārī plkst. 17.30 saņemta informācija par to, ka Jelgavas ielā, Aucē, bez aprūpes atstāts suns. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka suņa saimnieki vienojušies ar kaimiņiem par suņa turpmāko aprūpi. Iespējams, ka informācijas sniedzējs par to nezināja.

3.februārī pašvaldības policijas darbinieki devas pārbaudīt kādas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpas Bēnē. Pēc saņemtās informācijas, kāpņu telpā tiekot izmesti būvgruži, kas piegružo kāpnes un traucē kaimiņus. Informācija apstiprinājās daļēji – kāpņu telpa tīra, bet būvgruži iesaiņoti maisos aizvešanai.

3.februārī plkst. 21.30 tika izteikts brīdinājums autovadītājam par to, ka nav ievērojis apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Baznīcas ielā, Aucē.

4.februārī 6 fiziskām personām  Aucē tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

4.februārī plkst. 14.15 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā pazudis suns. Pašvaldības policijas darbinieki izbrauca uz norādīto vietu, bet tuvākajā apkārtnē klaiņojošu suni neatrada.

6.februārī 7 fiziskām personām  Īles pagastā tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

7.februārī 1 fiziskai personai Bēnē tika izteikts brīdinājums par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

8.februārī 2 fiziskām personām  Lielauces pagastā un 5 fiziskām personām Vecauces tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

9.februārī tika saņems lūgums pēc palīdzības no Norvēģijas policijas. Tika meklēts Auces novada iedzīvotājs, lai viņam nodotu svarīgu informāciju. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka meklētā persona atrodas citā ārvalstī un informēja Norvēģijas policiju par to, kā iespējams sazināties ar šo personu.

9.februārī plkst. 9.50 no kādas iestādes Aucē tika lūgums palīdzēt – darba vietā atrodoties darbinieks, iespējams, alkohola reibumā. Brīdī, kad iestādē ieradās pašvaldības policijas darbinieki, minētā persona bija pametusi savu darba vietu un devusies projām.

9.februārī plkst. 13.40 saņemta informācija par to, ka kādā mājā Raiņa ielā, Aucē, notiek konflikts starp dēlu un māti. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā un konstatēja, ka ziņotājs norādījis nepareizu adresi – tur neatrodas neviena persona un nekāda konflikta nav.

9.februārī plkst. 14.30 saņemat informācija par to, ka  Dzirnavu ielā, Aucē, notiek konflikts starp ģimenes locekļiem. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā un konstatēja, ka viens no konflikta dalībniekiem jau aizgājis. Policijas darbinieki ar viņu sazinājās pa telefonu un paskaidroja, kā atrisināt radušos situāciju mierīgā ceļā.

13.februārī plkst. 8.02 saņemta informācija par to, ka Skolas ielā, Aucē, pie koka atrodas ķēdē sapinies klaiņojošs suns. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā, bet ne tajā vietā, ne tuvākajā apkārtnē nevienu klaiņojošu suni neatrada.

15.februārī izteikts brīdinājums juridiskai personai Lielauces pagastā par to, ka pie vairākiem īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

15.februārī plkst. 20.05 saņemta informācija par domstarpībām starp ģimenes locekļiem Sporta ielā, Bēnē. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā un sarunu ceļā atrada situācijas risinājumu.

16.februārī izteikts brīdinājums juridiskai personai Bēnes pagastā par to, ka pie vairākiem īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

16.februārī izteikts brīdinājums divām fiziskām personām Vecauces pagastā par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

17.februārī  izteikts brīdinājums 6 fiziskām personām Vītiņu pagastā par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

Atkritumi pie autoceļa P-104

22.februārī tika konstatēts, ka pie autoceļa P-104 Tukums – Biksti – Auce – Lietuvas robeža Lielauces pagasta teritorijā izmesti sadzīves atkritumi. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

Pieklīdušais suns Lielauces pagastā “Grīvas”

22.februārī saņemta informācija par to, ka mājās “Grīvas” , Lielauces pagastā, pieklīdis suns. Pašvaldības policijas darbinieki sākuši meklēt iespējamo suņa īpašnieku.

24.februārī plkst. 19.45 izteikts brīdinājums velosipēda vadītājam, kurš nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Raiņa ielu, Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem un bez gaismu atstarojošas vestes.

25.februārī plkst. 12.10 izteikts brīdinājums autovadītājam Stacijas ielā, Bēnē par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasību neievērošanu.

25.februārī izteikts brīdinājums 4 fiziskām personām Vītiņu pagastā par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

27.februārī plkst. 09.30 saņemta informāciju par konfliktu starp kaimiņiem Skolas ielā, Aucē, par malkas novietošanu koplietošanā esošā teritorijā. No konfliktā iesaistītajām personām tika pieņemti paskaidrojumi un veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

27.februārī plkst. 18.30 izteikts brīdinājums diviem velosipēda vadītājam, kuri nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa autoceļu Tukums – Auce – Lietuvas robeža bez iedegtiem gaismas lukturiem un bez gaismu atstarojošas vestes.