Notikumi 2017.gada janvārī

2.janvārī plkst. 16.10 saņemta informācija par to, ka Bēnē Līduma ielā cilvēkus traucē agresīvs suns. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki nesastapa nevienu personu, kā arī neredzēja nevienu suni.

2.janvārī plkst. 18.30 izteikts brīdinājums divām personām, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa Bēnes ielu Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

3.janvārī plkst. 14.50 saņemta informācija par to, ka no kādas ēkas fasādes Raiņa ielā, Aucē, uz gājēju ietves nokritis ķieģeļa gabals. Par notikušo informēti ēkas īpašnieki, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos.

4.janvārī izteikts brīdinājums juridiskai personai par gājēju ietves savlaicīgu neattīrīšanu no sniega Vītiņu ielā, Aucē.

4.janvārī sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli trijām fiziskām personām par gājēju ietves neattīrīšanu no sniega Raiņa un Miera ielā, Aucē.

4.janvārī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols juridiskai personai par bojātās ēkas fasādes ilgstošu nesakārtošanu Raiņa ielā, Aucē.

4.janvārī plkst. 16.40 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar velosipēdu pa T.Celma ielu Bēnē, bez iedegtiem gaismas lukturiem, bez gaismu atstarojošas vestes vai apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

6.janvārī plkst. 11.10 saņemta informācija par to, ka nepieciešama pašvaldības policijas darbinieku klātbūtne Ķevelē, Vītiņu pagastā, gadījumā, kad komunālā dienesta darbinieki iekļūst neapdzīvotā dzīvoklī, lai salabotu salā bojātu ūdensvada cauruli. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki.

6.janvārī plkst. 12.00 saņemta informācija par to, ka Tehnikas ielā, Aucē, pieklīdis suns ar ķēdi ap kaklu. Pašvaldības policijas darbinieki suni nogādāja dzīvnieku patversmē.

6.janvārī plkst.16.43 saņemts lūgums no Valsts policijas sameklēt 1933.gadā dzimušu sievieti, par kuras atrašanās vietu nav ziņu. Pašvaldības policijas darbinieki neatrada ne sievieti, ne arī norādītos viņas radiniekus.

7.janvārī plkst. 10.50 saņemta informācija no iedzīvotāja Zemgales ielā, Aucē, par kaimiņu rīcību, kā arī par to, ka attīrot ielu no sniega, aizbērta iebrauktuve pagalmā. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki nekonstatēja nekādus normatīvo aktu pārkāpumus, par ko arī informēja zvanītāju.

10.janvārī plkst. 8.10 izteikts brīdinājums personai, kura atradās uz ceļa Bēne – Ukri braucamās daļas nepietiekamas redzamības apstākļos bez gaismu atstarojošas vestes vai labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem apģērbā.

10.janvārī plkst. 8.20 izteikts brīdinājums autovadītājam Rūpniecības ielā, Bēnē, par to, ka nepietiekamas redzamības apstākļos vadīja automašīnu ar bojātu ārējo apgaismojumu un nerīkojās saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

13.janvārī plkst. 10.25 saņemta informācija, ka kādā dzīvoklī Jelgavas ielā, Bēnē, uzturas nepiederošas personas. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas un Sociālā dienesta darbinieki, bet nesastapa nevienu nepiederošu personu.

13.janvārī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Īles pagastā par to, ka nav noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un sadzīves atkritumi tiek izmesti mājas apkārtnē. Noteikts termiņš līguma noslēgšanai.

14.janvārī nepilngadīgai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par alkoholisko dzērienu lietošanu. Protokols nosūtīts lēmuma pieņemšanai uz Administratīvo komisiju.

16.janvārī saņemta informācija par to, ka Sniķeres ielā, Bēnē, kādā īpašuma iekļuvis svešs suns. Noskaidrots suņa īpašnieks un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka suns nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar mikroshēmu.

17.janvārī plkst. 13.10 saņemta informācija par to, ka Dārza ielā, Bēnē, klaiņo suns un apdraud cilvēkus. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja suņa īpašnieku. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par suņa klaiņošanu un to, ka suns nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar mikroshēmu.

23.janvārī plkst.20.15 saņemta informācija par to, ka Bēnes pagastā kādā mājā atrodoties persona alkohola reibumā un agresīvi uzvedās. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet pārkāpumu nekonstatēja. Iedzīvotājiem tika paskaidrots, kā rīkoties līdzīgās situācijās.

24.janvārī 16 fiziskām personām Auces pilsētā tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

25.janvārī 8 fiziskām personām Vītiņu pagastā tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

26.janvārī 4 fiziskām personām Auces pilsētā un 6 fiziskām personām Bēnes pagastā tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

26.janvārī juridiskai personai izteikts brīdinājums par to, ka Bēnes un Ukru pagastā pie 17 īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

26.janvārī plkst. 14.30 pašvaldības policijā ieradās kāda persona, kura atveda Bēnes pagasta teritorijā atrastu klaiņojušu suni. Par laimi izrādījās, ka suns ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – ievadot mikroshēmu. Izmantojot novada iedzīvotāju palīdzību, tika nolasīta mikroshēmā esošā informācija un noskaidrots suņa īpašnieks – Jelgavas novadā dzīvojoša persona. Tā kā šī persona nodarbojas ar uzņemējdarbību, tad nebija grūti ar interneta palīdzību noskaidrot telefona numuru un informēt par atrasto suni. Pēc neilga laika atrastais suns tika nodots īpašniekam.

27.janvārī 2 fiziskām personām Auces pilsētā un 6 fiziskām personām Vītiņu pagastā tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

27.janvārī, lai novērstu agresīvu savstarpēju attiecību skaidrošanu, pašvaldības policijas darbinieki ieradās kādās mājās Bēnes pagastā, kur Bāriņtiesas darbinieku klātbūtnē notika mazgadīga bērna izņemšana no ģimenes un nodošana turpmākai aprūpei bērna tēvam.

27.janvārī plkst. 11.40 tika saņemta informācija no Sociālā dienesta darbiniekiem par to, ka nav iespējams iekļūt kādā dzīvojamā mājā J.Matera ielā, Aucē. Pa logu esot redzamas guloša cilvēka kājas, bet persona uz klauvēšanu nereaģē. Norādītajā adresē ieradās pašvaldības policijas darbinieki un izdevās gulošo vīrieti pamodināt un iekļūt ēkā. Persona atradās manāmā alkohola reibumā. Sociālā dienesta darbinieki uzdeva viņam uzkopt savu dzīves vietu.

27.janvārī saņemts iesniegums no Bēnes iedzīvotāja par to, ka īpašuma teritorijā regulāri iekļūst svešs suns, kas bojā žogu ap īpašumu un ēkas ārdurvis. Uzsākta faktu noskaidrošana.

28.janvārī 14 fiziskām personām Auces pilsētā un 14 fiziskām personām Bēnes pagastā tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

30.janvārī 17 fiziskām personām  Vītiņu pagastā tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.

31.janvārī 2 fiziskām personām Bēnes pagastā un 2 fiziskām personām Vītiņu pagastā tika izteikti brīdinājumi par to, ka pie īpašumiem nav izvietota Auces novada Saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura vai īpašuma nosaukuma plāksne.