Notikumi 2017.gada novembrī

1.novembrī administratīvās lietvedības rezultātā divām nepilngadīgām personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu J.Mātera ielā, Aucē.

2.novembrī veiktas pārrunas par apkārtnes piegružošanu ar pilngadīgajiem Auces vidusskolas skolēniem, kuri smēķē atrodoties ārpus mācību iestādes teritorijas. Izskaidrota iespējamā administratīvā atbildība par minēto pārkāpumu.

2.novembrī plkst. 12.20 saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Bēnes ielā, Aucē, tiek dedzināti atkritumi. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka ugunskurs ir nodzēsts, bet neviena persona īpašumā netika sastapta.

2.novembrī nosūtīts brīdinājums fiziskai personai par īpašuma teritorijas nekopšanu Tirgus ielā, Bēnē.

2.novembrī izdoti pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par nesamaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu no deviņām fiziskam personām. Ja naudas sods netiks nomaksāts noteiktajā termiņā, lietvedības dokumenti tiks nodoti tiesu izpildītājam.

3.novembrī plkst. 13.50 saņemta informācija par konfliktu starp divām nepilngadīgām personām Auces vidusskolas teritorijā. Policijas darbinieki ar konfliktā iesaistītām personām veica pārrunas.

3.novembrī plkst. 14.40 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā netiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības un suns klejojot apkārt, tajā skaitā uz garām ejošo ceļu.  Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā saimniecībā un konstatēja dzīvnieku labturības prasību pārkāpumus, tajā skaitā to, ka četriem suņiem nav implantēta mikroshēma un tie nav reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par šo pārkāpumu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

3.novembrī plkst. 16.10 saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Krasta ielā, Bēnē, ienākusi iereibusi persona un nedodas projām. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā īpašumā un veica pārrunas ar iereibušo personu. Persona devās uz savu dzīvesvietu Bēnes pagastā.

3.novembrī plkst. 18.45 pašvaldības policijas darbinieki Raiņa ielā, Aucē, pie autobus pieturas pamanīja sievieti, kura lietoja alkoholiskos dzērienus un  sabiedriskā vietā kārtoja dabiskās vajadzības. Persona tika aizturēta un nogādāta uz pašvaldības policijas dienesta telpām. Izrādījās, ka tā ir tā pati persona, kura jau tika aizturēta pirms nedēļas par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā. Personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par vispārpieņemto uzvedības normu neievērošanu un alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā. Pēc tam personu nogādāja norādītajā dzīves vietā Lielauces pagastā.

7.novembrī plkst. 11.40 saņemta informācija par to, ka Īles centrā apmēram nedēļu klejo svešs suns. Pašvaldības policijas darbinieki klejojošo suni nogādāja pagaidu mītnes vietā.

7.novembrī plkst. 14.15 saņemta informācija par to, ka Varoņu ielā, Aucē, no kāda īpašuma uz ielas iznāk suns un apdraud garāmgājējus. Uz norādīto īpašumu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet tajā dienā neredzēja ne suni, ne arī varēja sastapt tā saimnieku.

7.novembrī izdoti pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par nesamaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu no astoņām fiziskam personām. Ja naudas sods netiks nomaksāts noteiktajā termiņā, lietvedības dokumenti tiks nodoti tiesu izpildītājam.

8.novembrī plkst. 16.05 saņemta informācija par to, ka Baznīcas ielā, Aucē, notiek konflikts, kurā iesaistīts liels cilvēku skaits. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki konflikta situāciju nekonstatēja. Netālu no iespējamā konflikta vietas tika sastaptas personas, kuras varēja būt iesaistītas minētajā notikumā. Ar personām tika veiktas pārrunas.

9.novembrī plkst. 9.00 saņemta informācija par to, ka no Bēnes vidusskolas telpām, pēc sarunas ar skolotāju, mācību stundu laikā aizgājis kāds skolnieks. Pēc neilga laika minētais skolnieks tika pamanīts Bēnes centrā un nogādāts atpakaļ mācību iestādē.

10.novembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai, kura plkst. 12.40 Aucē pārvietojās pa Kapsētas ielas braucamo daļu un lietoja alkoholiskos dzērienus policijas darbinieku acu priekšā.

11.novembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai, kura savu automašīnu Aucē, Ausmas ielā, bija novietojusi stāvēšanai vietā, kura paredzēta stāvēšana tikai automašīnām ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.

11.novembrī plkst. 13.10 un 14.15 viena un tā pati persona izsauca policijas darbiniekus uz savu dzīvesvietu Bēnes ielā, Aucē. Persona atradās manāmā alkohola reibumā un paziņoja, ka vēlas satikt kādu paziņu Ar šo personu tika veiktas pārrunas.

11.novembrī plkst. 20.00 tika saņemta informācija par to, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei nepieciešama palīdzība Vītiņos. Atšķirībā no citām reizēm, kad cietušās personas uzvedušās agresīvi, šajā gadījumā, kaut arī bija manāmi miesas bojājumi, cietusī persona atteicās no mediķu aprūpes. Pēc ilgāka laika policijas darbiniekam izdevās cietušo personu pierunāt ļaut sevi aprūpēt.

13.novembrī saņemts iesniegums no personas, kura dzīvo daudzdzīvokļu namā Raiņa ielā, Aucē, par to, ka kaimiņu dzīvoklī skaļi uzvedas un traucē naktsmieru. Uzsākta faktiskās situācijas noskaidrošana.

17.novembrī no pagaidu mītnes vietas uz dzīvnieku patversmi tika nogādāts suns, kas ilgstoši bija klejojis Īles pagasta teritorijā.

21.novembrī saņemts iesniegums no personas, kura dzīvo daudzdzīvokļu namā Ķevelē, Vītiņu pagasts, par to, ka kaimiņu dzīvoklī tiek skaļi atskaņota mūzika un traucēts naktsmiers. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums.

22.novembrī saņemta informācija par to, ka Bēnē kādā daudzdzīvokļu namā nepilngadīga persona, pēc pārnākšanas no skolas, ļoti skaļi atskaņo mūziku un traucē citiem iedzīvotājiem. Ar nepilngadīgo personu veiktas pārrunas.

24.novembrī plkst. 16.30 kopā ar Valsts policijas darbiniekiem izbraukts uz daudzdzīvokļu namu Kalna ielā, Aucē, kur konstatēts stiprs piedūmojums. Izrādījās – piededzis bez uzraudzības uz plīts atstātais ēdiens.

27.novembrī plkst. 16.07 saņemta informācija par notiekošu konfliktu Parka ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca kopīga Valsts un pašvaldības policijas darbinieku patruļa. Noskaidrojās, ka pēc kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas konkrētajā dzīvoklī nedzīvojoša persona nedodas projām, bet uzsākusi strīdu ar dzīvokļa īpašnieci. Veiktas pārrunas un persona devās projām uz savu dzīves vietu.

27.novembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība pret personu, kura nenodrošina pašvaldības saistošo noteikumu prasību izpildi savā īpašumā Tirgus ielā, Bēnē.

30.novembrī plkst. 15.50 saņemta informācija par to, ka Raiņa ielā, Aucē, kāda daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā guļ vīrietis. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki redzēja vīrieti, kas atradās tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēku cieņu un gulēja ēkas koplietošanas telpās – kāpņu telpā. Persona tika nogādāta dzīves vietā un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.