Notikumi 2018.gada augustā

1.augustā plkst. 13.00 pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka sabiedriskajā transportā Aucē, Stacijas laukumā, atrodas iereibusi persona. Policijas darbinieki noskaidroja, ka persona patiesi ir lietojusi alkoholiskos dzērienus, braucot aizmigusi un pabraukusi garām savai pieturai. Persona neizrādīja nekādu agresiju vai neapmierinātību ar radušos situāciju un izkāpa no transporta līdzekļa.

1.augustā plkst. 18.00 vienai personai izteikts brīdinājums par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā Stacijas ielā, Bēnē.

2.augustā plkst. 17.55 Bēnē, Jelgavas ielā, pašvaldības policijas darbinieki pamanīja personu, kura nespēja patstāvīgi pārvietoties un atradās tādā stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika identificēta un nogādāta savā dzīvesvietā. Par šo pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

2.augustā pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar nepilngadīgām personām, kuras pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Sniķeres ielā, Bēnē, vakaros skaļi klausās mūziku un traucē iedzīvotājiem.

3.augustā tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka kādā mājsaimniecībā Vītiņu pagastā atrodas vairāki suņi, kuri nav ne vakcinēti, ne arī reģistrēti, kā tas noteikts normatīvajos aktos.

3.augustā izteikts brīdinājums transporta līdzekļa vadītājam Aucē, Raiņa ielā, par to, ka nav ievērotas Ceļu satiksmes noteikumu prasības par apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumiem.

4.augustā plkst. 19.55 izteikts brīdinājums mopēda vadītājam Aucē, Bēnes ielā, par Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu. 

6.augustā pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem, lai pārbaudītu saņemtajā iesniegumā minētos faktus, apsekoja dzīves apstākļus kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Aucē.

7.augustā izteikts brīdinājums transporta līdzekļa vadītājam Aucē, Miera ielā, par to, ka nav ievērotas Ceļu satiksmes noteikumu prasības par apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumiem.

9.augustā plkst. 11.15 saņemta informācija par to, ka notiek konflikts starp kaimiņiem Sniķeres ielā, Sniķerē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka domstarpības radušās dēļ it kā neatdota televīzijas dekodera vada. Viena no konfliktā iesaistītajām personām atradās alkohola reibumā un minēto vadu nebija pamanījusi.

9.augustā plkst. 19.25 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja personu, kura gulēja uz gājēju ietves Raiņa ielā, Aucē. Blakus personai atradās tukšs alkoholiskā dzēriena iepakojums. Pēc pamodināšanas persona nespēja ne piecelties, ne arī nostāvēt. Tā kā persona nebija novada iedzīvotājs, tad tika nogādāta atskurbšanai pie radiniekiem Vītiņu pagastā. Par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu – sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

13.augustā plkst. 16.20 saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem Raiņa ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka domstarpības radušās tādēļ, ka vienā no dzīvokļiem tiek lietoti alkoholiskie dzērieni, bet dzīvoklī esošās personas tur neielaižot kaimiņu, kurš par to izsaucis policiju.

14.augustā plkst. 11.20 saņemat informācija par konfliktu starp kaimiņiem J.Mātera ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka domstarpību iemesls ir pa caurumu kopējā žogā no blakus īpašuma ienākušais suns. Suņa īpašnieks suni aizveda atpakaļ uz savu īpašumu un salaboja žogu.

16.augustā izdoti 12 pašvaldības  policijas priekšnieka izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu.

20.augustā plkst. 15.05 saņemat informācija, ka Aucē, Kapsētas ielā klejo suns. Ierodoties norādītajā vietā un tās tuvumā, neviens klejojošs suns netika redzēts.

20.augustā plkst. 17.40 saņemta informācija, ka Aucē, Puškina iela, klejo suns. Ierodoties norādītajā vietā un tās tuvumā, neviens klejojošs suns netika redzēts.

21.augustā izteikti brīdinājumi diviem transporta līdzekļu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

21.augustā plkst. 11.25 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja divus vīriešus Bēnes ielā, Aucē, no kuriem viens gulēja uz zemes. Tika noskaidrots, ka vienam no vīriešiem pēkšņi radušās veselības problēmas, bet otra persona izsaukusi Neatliekamo medicīnisko palīdzību. Policijas darbinieki sagaidīja mediķu ierašanos, kuri pēkšņi sasirgušo personu nogādāja uz ārstniecības iestādi.

23.augustā plkst. 14.15 saņemta informācija par iespējamu mājdzīvnieku labturības prasību neievērošanu kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar mājdzīvnieku īpašnieku. Par konstatēto situāciju tika informēti arī Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāvji.

23.augustā izteikti brīdinājumi transporta līdzekļu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē, kā arī Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē.

30.augustā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Vītiņu ielā, Aucē, atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.