Notikumi 2018.gada decembrī

3.decembrī plkst. 15.40 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja vīrieti, kurš bez acīm redzama nolūka staigāja pa mazdārziņu teritoriju Vecaucē. Tā kā persona jau iepriekš ir bijusi pašvaldības policijas redzes lokā, tad tā tika atpazīta un veiktas pārrunas.

6.decembrī pie Auces vidusskolas veiktas pārrunas ar nepilngadīgām personām, kuras ar velosipēdiem dodas uz skolu ar velosipēdiem, bet nepietiekamas redzamības apstākļos velosipēdiem nedeg gaismas lukturi un netiek lietoti apģērbi ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

6.decembrī izteikti brīdinājumi trijiem automašīnu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aucē, Baznīcas ielā, Aspazijas laukumā un Pļavas ielā (pie ieejas pastā).

7.decembrī laika posmā no plkst. 18.00 līdz 19.00 izteikti brīdinājumi diviem velosipēdistiem par to, ka nepietiekamas redzamības apstākļos uz ceļa Auce – Bēne vadīja velosipēdus, kuriem nedeg gaismas lukturi un netiek lietoti apģērbi ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

11.decembrī izteikts brīdinājums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu Raiņa ielā, Aucē – smēķēšanu autobusa pieturvietas nojumē.

11.decembrī plkst. 14.35 pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Valsts policijas darbiniekiem izbrauca uz Vītiņu ielu, Aucē, kur kādā daudzdzīvokļu namā noticis konflikts starp nepilngadīgu personu un vecākiem par to, ka vecāki nav ļāvusi spēlēt datorspēles. Nepilngadīgā persona aizgājusi no dzīvesvietas.

11.decembrī pašvaldības policija no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītiņu pagastā uz dzīvnieku patversmi nogādāja divus mājdzīvniekus, kuri bija palikuši bez aprūpes.

13.decembrī pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka ilgstoši nav redzēta kāda persona, kura dzīvo Vītiņu pagastā. Uz norādīto mājsaimniecību devās pašvaldības policijas darbinieki kopā ar pašvaldības pārstāvi. Tika noskaidrots, ka minētā persona ilgstoši lieto alkoholiskos dzērienus un nekādu veselības problēmu nav.

13.decembrī izteikti brīdinājumi trijiem automašīnu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aucē, Baznīcas ielā, Aspazijas laukumā un Vītiņu ielā.

14.decembrī plkst. 12.40  izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aucē, Vītiņu ielā.

14.decembrī plkst. 15.10 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Īles pagastā, iespējams, māte atrodas alkohola reibumā kopā ar mazgadīgiem bērniem. Sadarbojoties ar Sociālā dienesta darbiniekiem, pašvaldības policijas darbinieki izbrauca uz norādīto mājsaimniecību un konstatēja, ka informācija ir patiesa. Par to tika informēti bērnu tuvākie radinieki, kuri uzņēmās bērnu aprūpi. Tā kā iereibusī māte izteica draudus, tad tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura sievieti nogādāja ārstniecības iestādē Jelgavā.

17.decembrī plkst. 8.10 pie Auces vidusskolas veiktas pārrunas ar nepilngadīgām personām, kuras ar velosipēdiem dodas uz skolu ar velosipēdiem, bet nepietiekamas redzamības apstākļos velosipēdiem nedeg gaismas lukturi un netiek lietoti apģērbi ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

17.decembrī plkst. 12.30  izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aucē, Miera ielā.

17.decembrī plkst. 16.30 izteikts brīdinājums velosipēda vadītājam par to, ka nepietiekamas redzamības apstākļos Raiņa ielā, Aucē, vadīja velosipēdu, kuram nedeg gaismas lukturis un netiek lietots apģērbs ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

17.decembrī plkst. 18.50 izteikts brīdinājums gājējam, kurš ka nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās pa ceļu Bēne – Ukri un nelietoja apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

20.decembrī plkst. 20.45 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka J.Mātera ielā, Aucē, nepilngadīgas personas atrodas alkohola reibumā. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā un veica testu, lai noteiktu alkohola koncentrāciju minēto personu izelpā. Testa rezultāti apstiprināja, ka nepilngadīgās personas atrodas alkohola reibumā. Uz notikuma vietu tika uzaicināti nepilngadīgo personu likumiskie pārstāvji, kuri iereibušās personas nogādāja dzīves vietās. Par šo nepilngadīgo personu rīcību uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

25.decembrī plkst. 15.30 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Lielauces pagastā cenšas iekļūt nepiederošas personas. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka norādītajā dzīvoklī neviens nedzīvo. Policiju izsaukusi persona no blakus dzīvokļa, jo viņa dzīvoklī, kur notiek alkoholisko dzērienu  lietošana,  centušās iekļūt personas, kuras viņš pie sevis nav aicinājis. Pēc zvana policijai, šīs personas devušās prom.

25.decembrī plkst. 18.30 izteikti brīdinājumi diviem velosipēdistiem par to, ka nepietiekamas redzamības apstākļos Aucē pa Bēnes ielu vadīja velosipēdus, kuriem nedeg gaismas lukturi un netiek lietoti apģērbi ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

27.decembrī plkst. 12.15 saņemta informācija no Vītiņu pagasta iedzīvotājas par to, ka tiekot izteikti draudi. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Valsts un pašvaldības policijas darbinieku patruļa. Pēc apstākļu noskaidrošanas, Valsts policijas darbinieks uzsāka noteiktās procesuālās darbības.

27.decembrī plkst. 18.40 izteikts brīdinājums velosipēda vadītājam par to, ka nepietiekamas redzamības apstākļos J.Mātera ielā, Aucē, vadīja velosipēdu, kuram nedeg gaismas lukturis un netiek lietots apģērbs ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.