Notikumi 2018.gada janvārī

2.janvārī plkst. 13.05 kāda persona informēja pašvaldības policijas darbiniekus par to, ka kādam vīrietim Aspazijas laukumā, Aucē, radušās veselības problēmas un tas nokritis no velosipēda. Notikušā aculiecinieki izsaukuši Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi. Cietusī persona spēja nosaukt savas pašreizējās dzīves vietas adresi un pašvaldības policijas darbinieki uz notikuma vietu atveda mājas īpašnieku, cietušā paziņu. Uz to laiku, kamēr tika gaidīta NMPD automašīna, cietušo personu ievietoja aizvējā un siltumā  pašvaldības policijas automašīnā. Pēc tam mediķi cietušo pārņēma savā aprūpē un nogādāja ārstniecības iestādē.

8.janvārī izteikts brīdinājums fiziskai personai par to, ka Aucē, 1.maija ielā pie garāžām novietoti dažādi nevajadzīgi priekšmeti. Noteikts laiks to aizvākšanai.

8.janvārī plkst. 13.30 saņemta informācija par to, ka uz ceļa Auce – Ķevele klaiņo novārdzis suns. Ar iedzīvotāju palīdzību suns nogādāts pagaidu mītnē.

8.janvārī plkst. 18.00 izteikts brīdinājums velosipēda vadītājam, kurš Ukru pagastā, Ukros, diennakts tumšajā laikā pa ceļu vadīja velosipēdu bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja gaismu atstarojošu vesti.

8.janvārī administratīvās lietvedības rezultātā fiziskai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā Bēnē, Rūpniecības ielā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.

10.janvārī plkst. 10.15 izteikts brīdinājums autovadītājam no Lietuvas par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu Aspazija slaukumā, Aucē.

10.janvārī plkst. 14.40 saņemta informācija par to, ka kāda persona Skolas ielā, Aucē, izsaukusi Valsts policijas un VUGD darbiniekus. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka minētā persona atrodas alkohola reibumā un tai nav paticis tas, ka blakus īpašumā dārzā dedzinātas augu atliekas. No personas pieņemts paskaidrojums un veiktas pārrunas par iespējamo administratīvo atbildību par speciālo dienestu izsaukšana bez pamata . Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

10.janvārī plkst. 16.50 uz pašvaldības policijas telpām tika atvests suns, kas ieklīdis privātā īpašumā Raiņa ielā, Aucē. Lai noskaidrotu suņa mājvietu un īpašniekus, tika iegūta informācija no sunim implantētās mikroshēmas. Tomēr izrādījās, ka mikroshēma nav reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā un šādā ceļā suņa īpašniekus noskaidrot neizdevās. Tad palīdzība tika lūgta Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības darbiniecēm. Ar viņu palīdzību tika noskaidrots suņa īpašnieks un suns atgriezās savā mājvietā. Piezīme: mājdzīvniekos implantētās mikroshēmas (čipi) ir arī jāreģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pretējā gadījumā mikroshēmā esošā informācija nav izmantojama dzīvnieku mājvietu un īpašnieku noskaidrošanā, kā tas bija tikko aprakstītajā gadījumā. 

12.janvārī plkst. 15.35 saņemta informācija no iedzīvotāja Bēnes ielā, Aucē, par to, ka līdzi bērniem uz mājām atnācis svešs kucēns. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā, paņēma kucēnu un, sadarbojoties ar Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības darbiniecēm, centās noskaidrot iespējamo suņa īpašnieku. Biedrības darbinieces vēlāk suni nodeva īpašniecei.

15.janvārī pašvaldības policija darbinieki piedalījās Sociālā dienesta organizētā dzīves apstākļu apsekošanā kādā dzīves vietā Bēnes pagastā.

17.janvārī tika izteikti brīdinājumi vairākām fiziskām personām par īpašumam piegulošo gājēju trotuāru neattīrīšanu no sniega Raiņa ielā, Aucē. Atgādinām, ka kārtību par gājēju ietvju attīrīšanu no sniega nosaka Auces novada saistošie noteikumi Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi“.

18.janvārī pašvaldības policijā ieradās Kapsētas ielā, Aucē, dzīvojoša persona un informēja, ka nozagts viņai piederošais kucēns. Sarunas gaitā noskaidrojās, ka tas ir tas pats kucēns, kurš tika atrasts jau 12.janvārī un atdots īpašniecei. Policijas darbiniekiem izdevās noskaidrot iespējamo suņa pašreizējo atrašanās vietu. Bet pēc neilga laika tika saņemta ziņa, ka suns aizbēdzis arī no tās vietas.

21.janvārī plkst. 02.30 izteikts brīdinājums autovadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu Ausmas ielā, Aucē.

26.janvārī uzsākta administratīvā lietvedība pret nepilngadīgu personu par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu (bērns nedrīkst smēķēt) neievērošanu Vītiņu ielā, Aucē. Lietvedības materiāli nosūtīti lēmuma pieņemšanai pašvaldības administratīvai komisijai.

29.janvārī plkst. 13.35 saņemat informācija par to, ka kādā dzīvoklī Parka ielā, Aucē, cenšas iekļūt tur nedzīvojoša persona. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka māte dzīvoklī neielaiž savu pieaugušo dēlu. Pēc pārrunām ar policijas darbiniekiem, dēls devās projām.

29.janvārī plkst. 17.50 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Vītiņu pagastā ieklīdis svešs suns. Norādītajā mājsaimniecībā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka suns nav apzīmēts ar mikroshēmu, kā to nosaka normatīvie akti, un nav iespējams noteikt suņa īpašnieku. Suns tika nodots Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāvēm, lai atrastu sunim mājvietu.

30.janvārī plkst.11.50 saņemta informācija par kāda Auces vidusskolas skolnieka agresīvu uzvedību. Skolā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar skolēnu, skolēna vecākiem un skolas darbiniekiem.