Notikumi 2018.gada jūnijā

1.jūnijā vienai personai Bēnes pagastā izteikts brīdinājums par īpašuma nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

1.jūnijā plkst. 22.50 pašvaldības policijas darbinieki saņēma Valsts policijas darbinieku lūgumu informēt kādu ģimeni Aucē par to, ka mātei radušās veselības problēmas un negaidīti ievietota ārstniecības iestādē. Informācija tika paziņota tuviniekiem.

4.jūnijā plkst. 8.15 saņemta informācija no pirmsskolas izglītības iestādes Aucē par to, ka tās teritorijā sabojāts inventārs un radīti materiālie zaudējumi. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem, kuri pēc tam ieradās notikuma vietā.

5.jūnijā izteikti brīdinājumi vienai fiziskai personai un vienai juridiskai personai Bēnē par par īpašuma nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

6.jūnijā izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Ukru pagastā par par īpašuma nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

8.jūnijā fiziskai personai Vītiņu pagastā izteikts brīdinājums par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai. 

8.jūnijā plkst. 19.15 pa telefonu saņemta informācija par to, ka pie Bēnes dzirnavu ezera personas lietojot alkoholiskos dzērienus un izmetot atkritumus ezera krastā. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un sastapa vairākas personas. Tomēr pa telefonu saņemta informācija neapstiprinājās.

12.jūnijā izteikts brīdinājums vienai fiziskai personai Ķevelē par īpašuma nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

13.jūnijā izteikts brīdinājums vienai juridiskai personai par īpašuma Auces pilsētā nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

14.jūnijā izteikts brīdinājums personai par sīko huligānismu par iestādes darba traucēšanu un agresīvā veidā izteiktu neapmierinātību, saņemot sev netīkamu atbildi interesējošā jautājumā.

15.jūnijā plkst. 13.30 saņemta informācija pa telefonu par notiekošo konfliktu Pils ielā, Aucē. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka domstarpības ir starp bijušiem dzīvesbiedriem. Policijas darbinieki veica pārrunas un paskaidroja, kā domstarpības risināmas mierīgā ceļā un juridiski pareizi.

15.jūnijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai Aucē, Dzirnavu ielā, par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu pat pēc vairākkārtējiem pašvaldības policijas darbinieku aizrādījumiem.

15.jūnijā plkst. 20.35 saņemta informācija par to, ka uz ceļa Bēne – Īle degusi automašīna. Ierodoties notika vietā, pašvaldības policijas darbinieki tur sastapa VUGD un Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekus. Neviena persona nebija cietusi. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki.

18.jūnijā plkst. 18.20 pašvaldības policijas darbinieki Sniķeres ielā, Bēnē, daudzdzīvokļu namu pagalmā ievēroja vairākas personas, kuras skaļi uzvedās un piesaistīja apkārtējo iedzīvotāju uzmanību. Personas bija alkohola reibumā, bet pēc izteiktā aizrādījuma devās uz savām dzīves vietām.

19.jūnijā plkst. 16.10 pa telefonu saņemta informācija par to, ka uz ceļa braucamās daļas Īles pagastā nokrauti kokmateriāli, kas var traucēt drošu satiksmi. Pašvaldības policijas darbinieki sazinājās ar atbildīgo personu un deva norādījumu ierobežot bīstamo vietu.

21.jūnijā plkst. 12.40 saņemta informācija par to, ka Bēnes ielā, Aucē, kādā dzīvojamā mājā notiek kautiņš. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

21.jūnijā plkst. 15.55 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Raiņa ielā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka viena no konfliktā iesaistītām personām ir alkohola reibumā. Cietusī persona atteicās rakstīt iesniegumu policijai, tādēļ ar personām tika veiktas pārrunas un izskaidrots, kā domstarpības risināt bez konfliktiem.

22.jūnijā plkst. 19.50 atkārtoti saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Raiņa ielā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet konfliktu izraisījusī persona jau bija devusies prom un netika sastapta.

23.jūnijā plkst. 14.00 saņemta informācija par to, ka vairākas personas ierīkojušas atpūtas apmetni un uzcēluši teltis privāta īpašuma teritorijā bez saskaņošanas ar īpašnieku. Pašvaldības policijas darbinieki personām izskaidroja radušos situācija un aicināja atpūtas vietai izvēlēties tam nolūkam paredzētu teritoriju.

24.jūnijā plkst. 00.40 saņemta informācija par notiekošu konfliktu Kultūras centra teritorijā Ausmas ielā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

26.jūnijā plkst.9.20 saņemta informācija par to, ka uz auto ceļa netālu no Bēnes atrasts klaiņojošs suns. Pašvaldības policijas darbinieki suni ievietoja pagaidu mītnē un ar citu pašvaldības iestāžu palīdzību informācija tika ievietota sociālajos tīklos. Pēc laika pašvaldības policijā ieradās suņa īpašnieks. Tika noskaidrots, ka suns nav ne vakcinēts, ne arī reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par minētajiem pārkāpumiem suņa īpašniekam tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.jūnijā pašvaldības policija uzsāka administratīvo lietvedību pret divām fiziskam personām par piederošo īpašumu Vītiņu pagastā un Aucē nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

27.jūnijā plkst. 19.05. saņemta informācija par konfliktu kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka mājās centies iekļūt iereibis bijušais dzīvesbiedrs. Šī persona bija jau devusies prom pirms policijas darbinieku ierašanās.

28.jūnijā izteikts brīdinājums fiziskai personai Ezeru ielā, Bēnē, par īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

28.jūnijā plkst. 19.55 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Lielauces pagastā notiek konflikts starp ģimenes locekļiem. Pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka viens no ģimenes locekļiem ir iereibis. Ar personām tika veiktas pārrunas.

29.jūnijā plkst. saņemta informācija par suni Vītiņos, kas tur klejo vairākas dienas. Pašvaldības policijas darbinieki suni ievietoja pagaidu mītnē un ar citu pašvaldības iestāžu palīdzību informācija tika ievietota sociālajos tīklos.

29.jūnijā pašvaldības policija uzsāka administratīvo lietvedību pret fizisku personu par piederošā īpašuma Vītiņu pagastā nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.