Notikumi 2018.gada maijā

1.maijā plkst. 10.40 saņemta informācija par to, ka Vītiņos, Dārza ielā suns apdraudējis bērnu. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja notikušā apstākļus, kā arī konstatēja, ka notikumā iesaistītais suns nav ne vakcinēts, ne arī reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Par konstatētajiem pārkāpumiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

1.maijā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka valsts  karogi normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nav novietoti pie 14 juridisko personu īpašumiem.

2.maijā plkst. 15.44 saņemta informācija par to, ka Brigaderes ielā, Aucē, personas sabiedriskā vietā lietojot alkoholiskos dzērienus un aizskarot garāmgājējus. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka alkoholiskie dzērieni netiek lietoti, bet policija izsaukta “katram gadījumam”, lai iepriekš pieminētās personas neaizskartu informatora ģimenes locekli. Ar notikumā iesaistītām personām veiktas pārrunas.

2.maijā iepriekš sāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā vienai personai Aucē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, jo nepilngadīgais bērns atradies alkohola reibumā.

2.maijā plkst. 22.30 Aucē, Baznīcas ielā pašvaldības policijas darbinieki ievēroja personu, kura atradās alkohola reibumā. Tika noskaidrota personība un persona nogādāta dzīvesvietā.

2.maijā plkst. 23.55 saņemta informācija no Valsts policijas darbiniekiem, ka vēlas noskaidrot kādas personas pašreizējo atrašanās vietu Lielauces pagastā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet norādītajā vietā nevienu personu nesastapa.

4.maijā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka valsts  karogi normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nav novietoti pie 13 juridisko personu īpašumiem.

4.maijā plkst. 16.55 Bēnē, Jelgavas ielā, izteikts brīdinājums  personai par alkoholiskā dzēriena (alus) lietošanu sabiedriskā vietā.

7.maijā iepriekš sāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā vienai nepilngadīgai personai Aucē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos alkohola reibumā.

7.maijā pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja sadzīves apstākļus divās mājsaimniecībās Vecauces un Lielauces pagastā.

7.maijā plkst. 21.20 pašvaldības policijas darbinieki ievēroja personu Aspazijas laukumā, Aucē, kura atradās tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Tā kā pirms dažām dienām šī persona jau bija izdarījusi tādu pašu pārkāpumu, tad persona bija  zināma un tika nogādāta dzīvesvietā un uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

9.maijā plkst. 10.00 nepilngadīgai personai J.Mātera ielā, Aucē, izteikts brīdinājums par smēķēšanu.

9.maijā plkst. 15.35 izteikts brīdinājums autovadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

10.maijā plkst. 9.30 pašvaldības policijas darbinieki saņēma informāciju par to, ka kādā mājā dzīvoklī Stacijas ielā, Bēnē, atrodas persona, kura neatbild uz klauvēšanu un saucieniem. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka persona ir bez dzīvības pazīmēm. Par notikušo tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri ieradās un turpināja darbu.

10.maijā plkst. 16.30 pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar nepilngadīgām personām par peldēšanas drošību Dzirnavu ezerā, Bēnē.

10.maijā plkst. 21.15 pašvaldības policijas darbinieki Aspazijas laukumā, Aucē, ievēroja personu, kura atradās manāmā alkohola reibumā. Tā kā tuvojās nakts, persona tika nogādāta dzīves vietā Vītiņu pagastā.

11.maijā iepriekš sāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā vienai personai Aucē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.

14.maijā pašvaldības policijā saņemts Vītiņu pagasta iedzīvotājas iesniegums par to, ka kaimiņu suns atrodas ārpus īpašuma teritorijas un apdraud garāmgājējus. Pašvaldības policijas darbinieki uzsāka apstākļu noskaidrošanu un suņa īpašniekiem izteica brīdinājumu par normatīvajos aktos noteikto pienākumu nepildīšanu.

14.maijā kāda sieviete informēja pašvaldības policijas darbiniekus, ka ceļu satiksmes negadījumā Raiņa ielā, Aucē, bojāta stāvvietā novietotā automašīna. Personai tika paskaidrota tālākā rīcība. Izmantojot videonovērošanas sistēmas ierakstus, tika noskaidroti negadījuma apstākļi un iesaistītais transportlīdzeklis. Ar minēto informāciju tika iepazīstināti  valsts policijas darbinieki.

15.maijā pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja dzīves apstākļus kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā. Tika konstatēta vardarbība pret nepilngadīgām personām, tādēļ nepilngadīgās personas tika nogādātas krīzes centrā Dobelē.

17.maijā plkst. 17.25 izteikts brīdinājums personai, kura Miera ielā, Aucē, no ceļu būves uzņēmuma darbiniekiem uzmācīgi izprasīja naudu.

18.maijā plkst. 15.40 saņemta informācija par to, ka Ausmas ielā, Aucē, uz ielas guļot vīrietis. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka personai bijuši veselības traucējumi un personu nogādāja dzīves vietā.

18.maijā plkst. 21.15 saņemta informācija par to, ka kādas mājas kāpņu telpā Bēnes ielā, Aucē, guļot vīrietis. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka tur neviena persona vairs neatrodas.

20.maijā plkst. 3.20 saņemta informācija par to, ka Ausmas ielā, Aucē, noticis konflikts starp divām personām. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka vienai no personām nodarīti miesas bojājumi. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kuras darbinieki veica traumas aprūpi. Konfliktā iesaistītām personām savstarpēju pretenziju vairs nebija.

22.maijā plkst. 11.00 saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Sniķeres ielā, Bēnē, skaļi kliedzot kaķis. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka īpašumā nav nevienas personas, kā arī nav sastopami kaimiņi, lai noskaidrotu notiekošā apstākļus.

22.maijā plkst. 18.30 saņemta informāciju par konfliktu starp iedzīvotājiem Centrālajā laukumā, Bēnē. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka konflikta iemesls ir domstarpības automašīnu novietošanu dzīvojamās mājas koplietošanas teritorijā. Konfliktā iesaistītajām personām tika paskaidrots, ka par mājas koplietošanas teritorijas izmantošanu lemj tikai dzīvokļu īpašnieki ar koplēmumu.

22.maijā pēc valsts policijas darbinieku lūguma tika pārbaudīta dzīvesvieta Vītiņu pagastā, jo tur dzīvojošā persona noteiktajā laikā nav atgriezusies ieslodzījuma vietā. Meklētā persona norādītajā dzīvesvietā netika sastapta.

24.maijā plkst. 11.15 pašvaldības policijas darbinieki Auces vidusskolas teritorijā pamanīja nepilngadīgu personu, kura smēķēja. No personas tika pieņemts paskaidrojums un administratīvā pārkāpuma materiāli nosūtīti administratīvai komisijai lēmuma pieņemšanai.

25.maijā plkst. 20.55 Bēne, Stacijas ielā pašvaldības policijas darbinieki ievēroja vīrieti, kas atradās tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Vīrietis gulēja zālājā, kājas uz soliņa. Pēc pamodināšanas persona nespēja pastāvīgi piecelties un nostāvēt kājās. Par pārkāpumu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona nogādāta savā dzīves vietā.

26.maijā plkst. 00.05 saņemta informācija, ka Bēnē tirgus laukumā skaļi uzvedas vairākas personas un traucē naktsmieru. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa. Turpinot patrulēšanu netālu tika sastapti vairāki jaunieši, ar kuriem tika veiktas pārrunas.

28.maijā izteikts brīdinājums fiziskai personai Vītiņu pagastā, Ķevelē, par īpašuma nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

29.maijā izteikti brīdinājumi divām fiziskām un vienai juridiskai personai par īpašuma Bēnē nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

29.maijā plkst. 20.30 saņemta informācija par konfliktu Vītiņos. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

30.maijā izteikts brīdinājums fiziskai personai Vītiņu pagastā, par īpašuma nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

30.maijā izteikts brīdinājums divām fiziskām personām Aucē par īpašuma nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

31.maijā plkst. 10.35 kāda persona informēja pašvaldības policijas darbiniekus par notikušo ceļu satiksmes negadījumu Aucē, Miera ielas un Aspazijas laukuma krustojumā.

31.maijā plkst. 11.35 saņemta informācija no Auces vidusskolas administrācijas par to, ka kāds skolnieks traucē skolas pasākuma norisi. Pašvaldības policijas darbinieki ar šo skolnieku veica audzinoša rakstura pārrunas.

31.maijā plkst. 12.54 saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes par to, ka Vecaucē sabiedriskā vietā atrodas persona alkohola reibumā. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka kāda persona garāžas lietojusi alkoholiskos dzērienus un pēc tam izejot karstajā saulē radušās veselības problēmas, kādēļ bijusi nepieciešama mediķu palīdzība. Persona pēc saņemtās medicīniskās palīdzības pati devās uz dzīvesvietu.