Notikumi 2018.gada martā

1.martā pašvaldības policijā saņemts iesniegums par to, ka kāda persona veikalā “TOP”, Baznīcas ielā Aucē, ar savu rīcību traucējusi veikala darbiniekiem pildīt savus pienākumus. Uzsākta administratīvā lietvedība.

1.martā plkst. 14.40 saņemta informācija par to, ka Aucē, Raiņa ielā klejo suns bez saimnieka. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet ne tajā vietā, ne arī tuvākajā apkārtnē klejojošu suni neredzēja.

2.martā pašvaldības policijā saņemts iesniegums no Skolas ielā, Aucē, dzīvojošas personas par to, ka netiek ievērotas dzīvnieku aizsardzības prasības. Pašvaldības policijas kompetences robežās uzsākta faktu noskaidrošana.

5.martā pašvaldības policijā saņemti divi iesniegumi no Auces iedzīvotājiem par to, ka tiek izteikti draudi un apvainojumi.  Pašvaldības policijas kompetences robežās uzsākta faktu noskaidrošana.

5.martā plkst. 11.10 pašvaldības saņemat informācija par to, ka īpašumā Miera ielā, Aucē, netiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības – suņa ķēde neesot pietiekami gara, lai suns varētu patverties būdā. Pašvaldības policijas darbinieki pārliecinājās, ka dzīvnieku labturības prasības tiek ievērotas. Suns vienkārši sildās saulīte ārpus savas mītnes.

5.martā plkst. 17.45 saņemta informācija par to, ka Kalna ielā Aucē, pirms krustojuma ar Miera ielu,  autovadītāji novieto automašīnas tā, ka tiek apgrūtināta citu transportlīdzekļu pārvietošanās. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un apsekoja situācija. Tika noskaidroti transportlīdzekļu īpašnieki un izteikti brīdinājumi par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu;

7.martā veiktas pārrunas ar Vītiņu pagasta iedzīvotāju par to, ka piederošais suns viens pats atrodas ārpus īpašuma teritorijas.

9.martā plkst. 11.40 saņemta informācija par to, ka Raiņa ielā, Aucē, no ēkas jumta  uz gājēju ietves krīt sniegs. Pašvaldības policijas darbinieki sazinājās ar ēkas īpašnieku un gājēju ietves bīstamā daļa tika norobežota.

13.martā agrāk sāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā fiziskai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu – uzņēmuma darbinieku aizskaršanu viņu darba pienākumu pildīšanas laikā  un uzņēmum darba traucēšanu.

15.martā plkst. 8.10 pašvaldības policijā saņemta informācija, ka Aspazijas laukumā, Aucē, iemaldījusies stirna un nedodas projām. Pašvaldības administrācijas darbinieki  stirnu nogādāja ārpus pilsētas teritorijas.

15.martā, pārbaudot pašvaldības policijā saņemtajā iesniegumā sniegto informāciju, veiktas pārrunas ar iedzīvotāju Vītiņu ielā, Aucē, par dzīvnieku labturības prasībām un to ievērošanu, lai nodrošinātu mājdzīvniekiem atbilstošu vidi un netraucētu kaimiņus.

15.martā plkst. 20.45 pašvaldības policijas darbinieki pamanīja, ka Aucē pa brauktuvi Aspazijas laukumā no Miera ielas puses virzienā uz veikalu “ELVI” pārvietojas automašīna, kuras vadītājs neievēroja ne rīkojuma zīmes “Braukt pa kreisi”, ne arī aizlieguma zīmes “Iebraukt aizliegts” prasības. Par minēto pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un nosūtīts lēmuma pieņemšanai uz Valsts policiju

20.martā izteikti brīdinājumi 3 fiziskām personām Lielauces pagastā par to, ka nav ievērotas Auces novada saistošo noteikumu prasības par līguma noslēgšanu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu izvešanu no īpašuma.

20.martā plkst. 18.30 izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē.

21.martā plkst. 17.35 saņemts telefona zvans no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra (SASRC) “Auce” vadītāja par to, ka pie kādas centra pacientes ieradušās divas personas, lai iegūtu parakstu uz kādas pilnvaras. Tā kā jau ir bijuši līdzīgi gadījumi, tad centra vadītājs nolēmis lūgt policijas palīdzību situācijas noskaidrošanai. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās SASRC un sarunas laikā ar minētajām personām neguva pierādījumus, ka personas ir tās, par kurām uzdodas. Uz SASRC  “Auce” tika uzaicinātas Valsts policijas amatpersonas, kuras pārņēma turpmākās darbības situācijas noskaidrošanā.

26.martā plkst. 9.00 pēc sociālā dienesta darbinieku lūguma ieradās Sociālā dienesta telpās Bēnē, lai veiktu pārrunas ar kādu personu, kura agresīvu uzvedās sarunas laikā ar sociālo darbinieci. Noskaidrojās, ka persona atradās tik emocionāli satrauktā stāvoklī, ka nepareizi saprata to, ko saka sociālais darbinieks. Situācija tika atrisināta pārrunu ceļā. 

26.martā plkst. 10.10 pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka divi Auces vidusskolas skolnieki, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Mācību iestādē ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, divas nepilngadīgs personas patiesi atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Par šo faktu tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

26.martā plkst. 15.44 saņemta informācija par to, ka kāda daudzdzīvokļu nama pagalmā Raiņa ielā, Aucē, atrodas vairākas personas, kuras traucējot mājas iedzīvotājiem. Norādītajā vietā ieradās kopēja pašvaldības un Valsts policijas darbinieku patruļa, bet nevienu personu pagalmā nesastapa.

26.martā plkst. 17.09 saņemta telefoniska informācija, ka kādā mājsaimniecībā Vītiņu pagastā netiekot ievērotas dzīvnieku labturības prasības. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka šajā mājsaimniecībā vispār nav nekādu mājdzīvnieku (suņu).

27.martā pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Vītiņu ielā, Aucē, citai personai piederošā īpašumā tiekot nokrauti koku zari un citi atkritumi. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka ziņotāja sniegtā informācija nav precīza, bet koku zari tiek novietoti īslaicīgi ar teritorijas īpašnieka ziņu.

28.martā nepilngadīgas personas vecākiem sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu, jo nepilngadīgs bērns vecumā līdz 16 gadiem atradies alkohola reibumā.

28.martā plkst. 15.20 pašvaldības policijas darbinieki pamanīja, ka Raiņa ielā, Aucē, netālu no dzelzceļa līnijas deg sausā zāle. Par notiekošo tika informēts VUGD dienests, kura darbinieki dažu minūšu laikā ieradās norādītajā vietā un likvidēja kūlas ugunsgrēku. 

29.martā pašvaldības policijā saņemts iesniegums no daudzdzīvokļu nama Raiņa ielā, Aucē, iedzīvotājiem  par antisanitāriem apstākļiem koplietošanas telpās. Veiktas pārrunas ar iedzīvotājiem par normatīvajos aktos noteiktām tiesībām un pienākumiem, lai uzturētu kārtībā koplietošanas telpas.