Notikumi 2018.gada novembrī

1.novembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par īpašuma teritorijas Amatnieku ielā, Aucē, nekopšanu atbilstoši Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

1.novembrī pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Ķevelē agresīvs suns uzbrucis citam sunim un to sakodis. Uz notikuma vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, noskaidroja faktus un uzsāka administratīvā pārkāpuma lietvedību.

1.novembrī plkst. 18.05. saņemta informācija par to, ka nepieciešama policijas darbinieku klātbūtne, lai kādā dzīvoklī Bēnes pagastā iekļūtu VUGD un NMPD darbinieki. Iekļūstot dzīvoklī tika konstatēts, ka tur esošā persona ir mirusi. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki.

2.novembrī plkst. 10.30 izteikts brīdinājums automašīnas vadītajam par to, ka nav ievērojis apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Aspazijas laukumā pie krustojuma ar Miera ielu, Aucē.

2.novembrī pašvaldības policijā saņemts iesniegums par agresīvu suni Parka ielā, Aucē. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

2.novembrī plkst. 18.15 izteikts brīdinājums divām personām, kuras vadīja velosipēdus pa  Raiņa ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

2.novembrī plkst. 17.20 pašvaldības policijā saņemta informācija, ka Raiņa ielā, Aucē, uz ielas atrodas iereibusi persona, kura uzmācas garāmgājējam. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa. Apsekojot tuvāko namu pagalmus, viena no tiem policijas darbinieki sastapa iereibušu vīrieti, kurš paskaidroja, ka uz ielas bijis strīds ar sev pazīstamu cilvēku. Domstarpības atrisinātas un izšķīrušies. Ar personu tikai veiktas pārrunas.

2.novembrī plkst. 20.15 izteikts brīdinājums  personai, kura vadīja velosipēdu pa  Sniķeres ielu, Bēnē, nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

6.novembrī plkst.9.20 tika saņemta informācija par to, ka kāda iedzīvotāja neatverot durvis pasta darbiniekam. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki caur logu redzēja sievieti, kura gulēja gultā un ar žestiem rādīja, ka nevar piecelties. Policijas inspektors izņēma loga rūti, iekļuva dzīvoklī un  atvēra tā durvis no iekšpuses. Par situāciju tika informēti sociālā dienest darbinieki.

6.novembrī iepriekš uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā vienai fiziskai personai Aucē tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka piederošais suns nav vakcinēts un reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.novembrī diviem automašīnu vadītājiem izteikts brīdinājums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

7.novembrī diviem automašīnu vadītājiem izteikts brīdinājums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē.

8.novembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par to, ka piederošais suns atradies ārpus īpašuma teritorijas Vītiņu pagastā un uz publiski lietojama ceļa sakodis citu suni, kuru īpašniece vedusi pavadā.

8.novembrī plkst. 18.45 izteikts brīdinājums  personai, kura vadīja velosipēdu Aspazijas laukumā, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

9.novembrī izteikti brīdinājumi  automašīnu vadītājiem  par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē, Miera ielā, Aucē, un Aspazijas laukumā, Aucē.

9.novembrī plkst.19.15 saņemta informācija par to, ka Vecauces parkā atrodas persona, kura atsakās pildīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes darbinieku norādījumus. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, kuri sastapa NMP personālu un vīrieti, kurš sēdēja uz zemes un atteicās kontaktēties ar NMP personālu. Pēc NMP aizbraukšanas vīrietis piecēlās un policijas darbiniekiem paskaidroja, ka paslīdējis un pakritis un palīdzība nav nepieciešama. Persona patstāvīgi devās uz savu dzīves vietu.

9.novembrī plkst.20.30 izteikts brīdinājums  personai, kura vadīja velosipēdu Lauku ielā, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

10.novembrī izteikti brīdinājumi  divu automašīnu vadītājiem  par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

10.novembrī saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagasta teritorijā mežā izmesti dažādi telpu remonta atkritumi. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, kuri, aplūkojot atkritumus, guva norādes par iespējamo atkritumu izcelsmes vietu. Tika noskaidrota vainīgā persona, kura atkritumus no meža aizvāca.

12.novembrī izteikts brīdinājums  automašīnas vadītājam  par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

12.novembrī plkst. 16.25 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka jau krēslot sākušajā Vecauces parkā pie koka atrodas vīrietis. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka vīrietis ir nosalis ilgstoši atrodoties laukā. Pats vīrietis paskaidroja, ka kopā ar citām personām lietojis alkoholiskos dzērienus un pēc tam apsēdies pie koka un aizmidzis, kur viņu pamanījuši garāmgājēji. Persona tika nogādāta savā dzīvesvietā.

12.novembrī plkst.20.40 izteikts brīdinājums  personai, kura vadīja velosipēdu Raiņa ielā, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

14.novembrī plkst.9.25 pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka Kapsētas ielā 13, Aucē, stāvēšanai novietota automašīna, kura daļēji atradās stāvvietai blakus ierīkotajā zālājā. Policijas darbinieki noskaidroja personu, kura vadījusi automašīnu, veica pārrunas un izteica mutisku brīdinājumu par Auces novada saistošo noteikumu prasību neievērošanu.

14.novembrī plkst. 12.15 pašvaldības policijas darbinieki Jelgavas ielā, Bēnē, pamanīja divas skolas vecuma personas, kuras smēķēja ārpus mācību iestādes teritorijas. Tika noskaidrots, ka abas personas ir nepilngadīgas. Tādēļ pašvaldības policijā tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu.

15.novembrī izteikti brīdinājumi divu  automašīnu vadītājiem  par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

15.novembrī no  plkst.17.45 līdz 18.20 izteikti brīdinājumi  3 personām, kuras vadīja velosipēdu Bēnes ielā un Aspazijas laukumā, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

16.novembrī no  plkst.17.30 līdz 18.00 izteikti brīdinājumi  2 personām, kuras vadīja velosipēdu Raiņa ielā, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

18.novembrī izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Ausmas ielā, Aucē.

20.novembrī izteikti brīdinājumi trīs automašīnu vadītājiem  par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

20.novembrī pašvaldības policijas e-pastā saņemta informācija par iespējamu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu Vecauces pagastā. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konkrētajā brīdī nevienu pārkāpumu nekonstatēja. Veicot vietas apskati, policijas darbinieki ievēroja, ka e-pastā norādītie vietas apstākļi neatbilst konkrētajai vietai. Veicot apkārtējo iedzīvotāju aptauju, tika noskaidrots, ka norādītajā vietā informācijā minētā automašīna nekad nav redzēta.

21.novembrī plkst. 13.24 saņemat informācija par to, ka pie veikala “TOP” ieejas Baznīcas ielā, Aucē, atrodas stipri iereibusi persona. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka persona atrodas pie minētā veikala un ir grūtības patstāvīgi pārvietoties. Persona tika nogādāta savā dzīvesvietā.

21.novembrī plkst. 13.50 izteikts brīdinājums personai Parka ielā, Aucē, par to, ka īpašuma teritorijā dedzinājusi dažādus atkritumus.

22.novembrī izteikti brīdinājumi divām personām Vītiņu pagastā par to, ka nav noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu, kā tas noteikts Auces novada pašvaldības saistošajos noteikumos.

23.novembrī izteikti brīdinājumi divu automašīnu vadītājiem  par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

26.novembrī izteikti brīdinājums automašīnas vadītājam  par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē.

26.novembrī  plkst.16.20  izteikts brīdinājums personai, kura vadīja velosipēdu Sniķeres ielā, Bēnē, nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

26.novembrī pēc plkst. 16.00 kādai personai Sniķeres ielā, Bēnē, bija radušās veselības problēmas. Pēc tam, kad Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes darbinieki personai bija snieguši medicīnisko palīdzību, pašvaldības policijas darbinieki šo personu nogādāja tās dzīves vietā.

28.novembrī izteikti brīdinājumi piecu automašīnu vadītājiem  par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Miera ielā un Skolas ielā, Aucē.

28.novembrī plkst. 19.50 saņemta informācija par to, ka Ražotajos kādā dzīvojamā mājā notiek konflikts starp vairākām personām. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka alkoholisko dzērienu lietošanas laikā radušās domstarpības starp vairākām personām. Policijas darbinieki veica pārrunas un konflikta dalībnieki devās uz savām dzīves vietām.

29.novembrī izteikti brīdinājums automašīnas vadītājiem  par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Aucē.