Notikumi 2018.gada septembrī

1.septembrī izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasību neievērošanu Kaļķu ielā, Aucē.

2.septembrī plkst. 1.50 saņemta informācija par to, ka publiska pasākuma laikā noticis konflikts un persona guvusi miesas bojājumus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde cietušo personu nogādāja ārstniecības iestādē.

3.septembrī izteikts brīdinājums Lietuvas Republikas iedzīvotājiem par Auces novada pašvaldības noteikto dzērveņu lasīšanas ierobežojumu dabas liegumā “Vīķu purvs”.

3.septembrī izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasību neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

4.septembrī pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka divas nepilngadīgas personas smēķē Auces vidusskolas teritorijā, J.Mātera ielā, Aucē. Par minētajiem   pārkāpumiem, kā arī par cigarešu nodošanu nepilngadīgai personai, uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

4.septembrī plkst. 12.30 izteikts brīdinājums personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, Aspazijas laukumā, Aucē.

5.septembrī izteikts brīdinājums Lietuvas Republikas iedzīvotājiem par Auces novada pašvaldības noteikto dzērveņu lasīšanas ierobežojumu dabas liegumā “Vīķu purvs”.

5.septembrī plkst. 14.05 saņemta informācija par to, ka uz ceļa “Tukums – Auce – Lietuvas robeža” P-104 brauktuves pie Vitiņiem guļ vīrietis. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet notikuma vietā nevienu personu nesastapa. Nedaudz tālāk ceļa tuvumā atradās iereibis vīrietis, kurš noliedza, ka būtu gulējusi uz ceļa braucamas daļas. Tika noskaidrota vīrieša personība un viņš devās uz savu dzīves vietu.

6.septembrī saņemta informācija par domstarpībām starp daudzdzīvokļa nama kaimiņiem Lielaucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka nesaskaņu iemesls ir strīds par malkas šķūnīšu izmantošanu. Ar strīdā iesaistītām personām tikai veiktas pārrunas un norunāts, kā domstarpības atrisināt mierīgā ceļā.

6.septembrī izteikts brīdinājums Lietuvas Republikas iedzīvotājiem par Auces novada pašvaldības noteikto dzērveņu lasīšanas ierobežojumu dabas liegumā “Vīķu purvs”.

8.septembrī izteikts brīdinājums Latvijas Republikas iedzīvotājiem par Auces novada pašvaldības noteikto dzērveņu lasīšanas ierobežojumu dabas liegumā “Vīķu purvs”.

8.septembrī plkst. 16.58 saņemat informācija par to, ka Vecaucē mazdārziņu teritorijā atrodas cilvēks, kurs griež magones. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa.

10.septembrī izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasību neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

10.septembrī izteikts brīdinājums juridiskai personai par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

11.septembrī plkst. 13.55 saņemat informācija par to, ka kāda nezināma persona mēģinājusi demontēt videonovērošanas kameru pie bērnu rotaļu laukuma Bēnes ielā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nekonstatēja, ka kāds būtu mēģinājis demontēt kameru. Pārbaudot bērnu rotaļu laukumā esošās ierīces, tika konstatēts, ka no kādas no tām noskrūvēti divi uzgriežņi. Tika informēts atbildīgais pašvaldības darbinieks un bojājums tika novērsts. 

11.septembrī izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasību neievērošanu Raiņa ielā, Aucē.

11.septembrī laika posmā no plkst. 20.55 līdz 21.45 izteikti brīdinājumi 3 personām Aucē par tāda velosipēda vadīšanu nepietiekamas redzamības apstākļos, kurš nav aprīkots ar iedegtiem elektriskiem gaismas lukturiem un velosipēda vadītājs nelieto apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

12.septembrī plkst. 9.30 saņemta informācija par kādas sievietes neadekvātu uzvedību Kapsētas ielā, Aucē. Pašvaldības policijas darbinieki izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, kas sievieti nogādāja ārstniecības iestādē.

12.septembrī iepriekš uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā Bēnē tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Pārkāpuma lieta izskatīta 14.septembrī un uzlikts naudas sods 20 euro.

12.septembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība pret fizisku personu par to, ka tai piederošā īpašuma teritorija Vītiņu pagastā netiek uzturēta tādā kārtībā, kā to nosaka Auces novada pašvaldības saistošie noteikumi.

13.septembrī plkst. 12.00 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par to, ka nav ievērojis apstāšanās un stāvēšanas noteikumus Miera ielā, Aucē.

13.septembrī plkst. 19.30 Brīvības ielā, Aucē, izteikts brīdinājums mopēda vadītājam par Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu.

14.septembrī plkst. 17.30 izteikts brīdinājums personai par alkoholiskā dzēriena lietošanu sabiedriskā vietā, Raiņa ielā, Aucē.

17.septembrī plkst. 15.20 saņemta informācija par notekošo konfliktu starp ģimenes locekļiem Skolas ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieku patruļa. Ierodoties norādītajā dzīves vietā policijas darbinieki konstatēja, ka konflikts ir beidzies. Konfliktā iesaistītajām personām tika paskaidrots, kā rīkoties, lai novērstu līdzīgu situāciju.

17.septembrī plkst. 19.10 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par to, ka nav ievērojis apstāšanās un stāvēšanas noteikumus Aspazijas laukumā, Aucē.

17.septembrī laika posmā no plkst. 20.20 līdz 20.50 izteikti brīdinājumi 3 personām Aucē par tāda velosipēda vadīšanu nepietiekamas redzamības apstākļos, kurš nav aprīkots ar iedegtiem elektriskiem gaismas lukturiem un velosipēda vadītājs nelieto apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

18.septembrī izteikts brīdinājums juridiskai personai par to, ka tai piederošā īpašuma teritorija Bēnē netiek uzturēta tādā kārtībā, kā to nosaka Auces novada pašvaldības saistošie noteikumi.

18.septembrī laika posmā no plkst. 20.30 līdz 21.50 izteikti brīdinājumi 3 personām Aucē par tāda velosipēda vadīšanu nepietiekamas redzamības apstākļos, kurš nav aprīkots ar iedegtiem elektriskiem gaismas lukturiem un velosipēda vadītājs nelieto apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

19.septembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība pret fizisku personu par to, ka tai piederošā īpašuma teritorija Amatnieku ielā, Aucē, netiek uzturēta tādā kārtībā, kā to nosaka Auces novada pašvaldības saistošie noteikumi.

19.septembrī plkst. 15.30 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par to, ka nav ievērojis apstāšanās un stāvēšanas noteikumus Aspazijas laukumā, Aucē.

19.septembrī izteikts brīdinājums fiziskai personai par to, ka tai piederošā īpašuma teritorija Miera ielā, Aucē, netiek uzturēta tādā kārtībā, kā to nosaka Auces novada pašvaldības saistošie noteikumi.

19.septembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība pret fizisku personu par to, ka tai piederošā īpašuma teritorija Skolas ielā, Aucē, netiek uzturēta tādā kārtībā, kā to nosaka Auces novada pašvaldības saistošie noteikumi.

20.septembrī pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka divas nepilngadīgas personas smēķē saimnieciskā darbībā neizmantotā īpašuma teritorijā Vītiņu ielā, Aucē.  Par minēto pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

20.septembrī plkst. 19.00 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Skolas ielā, Aucē. Kad norādītajā dzīves vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, tad tika saņemta atbilde, ka policijas darbinieku palīdzība konflikta risināšanā vairs neesot vajadzīga.

21.septembrī izteikti brīdinājumi 3 automašīnas vadītājiem par to, ka nav ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības Skolas ielā, Baznīcas ielā un Vītiņu ielā, Aucē.

24.septembrī izteikts brīdinājums fiziskai personai Bēnes pagastā par atkritumu dedzināšanu īpašuma teritorijā.

26.septembrī pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka divas nepilngadīgas personas smēķē pie juridiskai personai piederošas ēkas Jelgavas ielā, Bēnē. Par minēto pārkāpumu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

27.septembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedības pret 3 fiziskām personām par to, ka tai piederošā īpašuma teritorija Aucē netiek uzturēta tādā kārtībā, kā to nosaka Auces novada pašvaldības saistošie noteikumi.

29.septembrī plkst.15.59 pašvaldības policijā pa telefonu saņemta informācija par to, ka Bēnes ielā, Aucē, suņi apdraud cilvēkus. Zvanītājs nenosauca konkrētu adresi. Pašvaldības policijas darbinieki nekavējoties izbrauca uz Bēnes ielu, bet nevienu klejojošu suni neredzēja. Faktu neapstiprināja arī uz ielas sastaptie cilvēki.