Notikumi 2019.gada augustā

5.augustā pašvaldības policijas darbinieki sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja dzīves apstākļus divos dzīvokļos Aucē – Miera ielā un Jelgavas ielā.

6.augustā plkst.9.25 saņemta informācja par to, ka Vītiņu pagastā atrasti sprādzienbīstami priekšmeti. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem. Vēlāk sagaidīti NBS Nesprāgušās minīcijas neitralizēšanas vienības speciālisti un parādīta bīstamo priekšmetu atrašanās vieta.

6.augustā izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

7.augustā pašvaldība s policijas darbinieki konstatēja, ka izsisti logu stikli pašvaldībai pederošā īpašumā Vītiņu pagastā. Informācija nodota atbildīgai pašvaldības amatpersonai.

8.augustā pašvaldības policijas darbinieki pēc Valsts policijas lūguma noskaidroja meklēšanā esošas personas faktisko atrašanās vietu. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

8.augustā pašvaldības policijas darbinieki sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja dzīves apstākļus divos dzīvokļos Aucē, Rūpniecības ielā.

9.augustā pašvaldības policijā tika izskatītas divu personu administratīvo pārkāpumu lietas par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkoholiskodzērienu iespaidā, kas aizskar cilvēku cieņu. Tā kā abām parsonām pēdējāa gada laikā jau ir uzlikts administratīvais sods par šādu pārkāpumu, tad šajā reizē, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumum kodeksa 171.panta otro daļu, minimālais sods ir 140 euro.

10.augustā plkst.12.30 saņemta informācija par to, ka Vecauces pagastā pie ūdenskrātuves klejo suns bez saimnieka. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu suni norādītajā teritorojā neatrada.

10.augustā plkst.14.00 saņemta informācija par to, ka Ukru pagastā kāds traktora vadītājs, iespējams, ir alkohola reibumā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet ne norādītajā vietā, na tuvākajā apkārtnē neviena traktora neredzēja.

10.augustā plkst. 15.35 saņemta informācija par to, ka Aucē kāda  persona vada automašīnu, iespējams, alkohola reibumā. Minētā automašīna tika pamanīta un apturēta. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi transpolīdzekļa vadītāja izelpā tika konstatēts, ka persona atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Par konstatēto faktu tika informēti Valsts policijas darbinieki.

10.augustā plkst. 23.45 tika saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Īles ielā, Bēnē, personas lieto alkoholu un skaļi trokšņo. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka patiesi tiek lietoti alkoholiskie dzērieni, bet trokšņošana nenotiek. Ar dzīvoklī sastaptajām personām veiktas pārrunas. 

14.augustā plkst.9.15 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Stacijas ielā sabiedriskā vietā vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus.  Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu vairs nesastapa.

14.augustā plkst.15.18 saņemta informācija par to, ka Aucē, Kaļķu ielā ielas malā zālājā guļ vīrietis. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu vairs nesastapa.

14.augustā plkst.19.20 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Kalna ielā, Aucē, atrodas nepiederošas personas. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka dzīvoklī notikusi kopīga alkoholisko dzērienu lietošana un viena no personām nav devusies prom. Ar iesaistītajām personām veiktas pārrunas.

15.augustā izdoti pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par nesamaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu no četrām personām.

19.augustā izteikts brīdinājums juridiskai personai par sev piederošā īpašuma Brīvības ielā, Aucē, neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

20.augustā plkst.17.55 notikuma vietā Raiņa ielā, Aucē, sniegta palīdzība valsts policijas darbiniekiem.

20.augustā plkst. 20.40 izteikts brīdinājums kravas automašīnas vadītājam par to, ka veicot automašīnas remonta darbus Raiņa ielā, Aucē, netika izliktas nosmatīvajos aktos noteiktās brīdinājuma zīmes un ieslēgti brīdinājuma gaismas signāli, kaut gan cilvēki strādāja uz ielas braucamās daļas. Pārkāpumi tika nekavējoties novērsti.

21.augustā plkst.21.00 saņemta informācija par to, ka Mātera ielā, Aucē, saimnieciskā darbībā neizmantotā ēkā atrodas nepiederošas personas. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka ēkā atrodas nepilngadīgas personas ar kurām tika veiktas pārrunas.

22.augustā izdoti pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par nesamaksāto naudas sodu piespiedu piedziņu no divām personām.

25.augustā plkst.17.15 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvoklī Vītiņu pagastā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka konflikta laikā viena no personām guvusi mies bojājumus un nogādāta ārstniecības iestādē.

25.augustā plkst.18.00 saņemta informācija par konfliktu starp  vairākām personām Stacijas laukumā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet informācija neapstiprinājās.

27.augustā plkst.21.00 saņemta informācija par to, ka kādā mājā Miera ielā, Aucē, notiek konflikts starp kaimiņiem. Ar konfliktā iesaistītajām personām veiktas pārrunas.

28.augustā plkst. 9.00 saņemta informācija par to, ka tiekot dedzināti atkritumi O.Kalpaka ielā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un izskaidroja, kādi ir pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie atkritumu dedzināšanas ierobežojumi.

28.augustā plkst.21.30 izteikts brīdinājums personai, kura pa Vītiņu ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos vadīja velosipēdu, kurš nebija aprīkots ar iedegtiem gaismas lukturiem, kā arī netika lietota gaismu atstarojoša veste vai apģērbs ar labi pamanāmiem gaismu atstarojošiem elementiem. 

29.augustā iztekts brīdinājums iedzīvotājiem daudzdzīvokļu mājā Rūpniecības ielā, Aucē, par to, ka īpašumā un tam piegulošā  teritorijā atrodas sadzīves atkritumi. Noteikts termiņs pārkāpuma novēršanai.

31.augustā izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai Vītiņu ielā, Aucē, tā, ka traucēju gājēju pārvietošanos pa gājēju ietvi.