Notikumi 2019.gada decembrī

3.decembrī plkst.15.00 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā ceļa malā atrodas beigts meža dzīvnieks. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka beigtais dzīvnieks ir briedis. Par šo faktu tika informēti Valsts meža dienesta darbinieki.

6.decembrī pašvaldības policijas darbinieki sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu personai, kura izmetusi sadzīves atkritumus juridiskai personai piederošā īpašumā Vecauces pagastā “Pūpoli” vietā, kas nav paredzēta atkritumu novietošanai.
Administratīvā atbildība par šādu rīcību paredzēta Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” 21.punktā.

6.decembrī pašvaldības policijas darbinieki pavadīja Sociālā dienesta darbiniekus ģimeņu dzīves apstākļu apsekošanā Bēnes pagastā.

9.decembrī divām fiziskām personām izteikti aizrādījumi par tām piederošo, Bēnes pagastā esošo īpašumu nekopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Noteikts termiņš īpašumu sakārtošanai.

9.decembrī plkst.17.30 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai, kura diennakts tumšajā laikā pārvietojās pa ceļa Bēne – Ukri nomali un nelietoja gaismu atstarojošu vesti, kā arī apģērbā nebija labi redzami gaismu atstarojoša materiāla elementi, kā noteikts Ceļu satiksmes noteikumu 10.punktā.

10.decembrī izteikts aizrādījums personai Vītiņu pagastā par to, ka piederošais suns atrodas ārpus sava īpašuma teritorijas un klejo pa apkārtējām mājsaimniecībām.

10.decembrī plkst.16.40 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai, kura diennakts tumšajā laikā pārvietojās pa ceļa Auce – Ķevele nomali un nelietoja gaismu atstarojošu vesti, kā arī apģērbā nebija labi redzami gaismu atstarojoša materiāla elementi, kā noteikts Ceļu satiksmes noteikumu 10.punktā.

11.decembrī plkst.07.35 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai, kura diennakts tumšajā laikā pārvietojās pa ceļa Auce – Skare nomali un nelietoja gaismu atstarojošu vesti, kā arī apģērbā nebija labi redzami gaismu atstarojoša materiāla elementi, kā noteikts Ceļu satiksmes noteikumu 10.punktā.

11.decembrī plkst. 07.50 izteikts aizrādījums personai par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu sabiedriskā transporta pieturvietas nojumē Raiņa ielā, Aucē.

11.decembrī plkst.07.55 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai, kura diennakts tumšajā laikā pārvietojās pa ceļa Auce – Ķevele nomali un nelietoja gaismu atstarojošu vesti, kā arī apģērbā nebija labi redzami gaismu atstarojoša materiāla elementi, kā noteikts Ceļu satiksmes noteikumu 10.punktā.

11.decembrī plkst. 15.00 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Bēnē notiek konflikts. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka konflikta pamatā ir domstarpības par mantas sadali. Ar konfliktā iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas un ieteikts, kā situāciju risnāt mierīgā ceļā.

12.decembrī plkst. 8.15 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā pašvaldības sociālajā mājā radušās domstarpības starp tur dzīvojošām personām. Ierodoties sociālajā mājā pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka divas personas reizēm lietojot alkoholiskos dzērienus un tad izraisa konfliktus ar citām personām. Ar situācijā iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas.

12.decembrī saņemta informācija par to, ka Īles pagastā kādā mājsaimniecībā, iespējams, bez aprūpes palikuši mazi bērni, jo māte ievietota ārstniecības iestādē. Pašvaldības policijas darbinieki uz norādīto mājsaimniecību aizveda sociālā dienesta pārstāvi un konstatēja, ka bērnus aprūpē viens no to radiniekiem.

18.decembrī plkst. 9.00 saņemta informācija par to, ka viens no Lielauces pagastā esošās sociālās mājas iemītniekiem traucē citām personām. Pašvaldības policijas darbinieki ar šo iemītnieku veica pārrunas.

20.decembrī plkst. 23.00 saņemta informācija par to, ka Bēnē kādā daudzdzīvokļu mājā nepazīstama persona dauzās gar dzīvokļu durvīm. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu ne mājā, ne tās tuvumā nesastapa.

21.decembrī plkst.21.30 pašvaldības policijas darbinieki sabiedriskā transporta pieturvietā Stacijas laukumā, Aucē, ievēroja sēdošu vīrieti. Tā kā persona atradās manāmā alkoholisko dzērienu iespaidā, tika noskaidroti personas dati un piedāvāta palīdzība nokļūt dzīves vietā. No palīdzības persona atteicās un pati devās uz netālu esošo dzīvesvietu.

23.decembrī plkst. 8.05 saņemta informācija par to, ka Sniķerē Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes darbiniekiem nepieciešama policijas palīdzība, lai aprūpētu cietušu, bet agrsīvi noskaņotu personu.

23.decembrī no rīta kāda persona pašvaldības policijas darbiniekiem nodeva Aucē uz ielas atrastu maku ar dokumentiem. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja dokumentu īpašnieka dzīvesvietu un informēja par atrastajiem dokumentiem. Darba dienas beigās persona ieradās pašvaldības policijā un saņēma savus dokumentus.

23.decembrī pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka kāda Auces novada iedzīvotāja degvielas uzpildes stacijā savā automašīnā iepildījusi degvielu, bet nav par to samaksājusi. Šī persona tika atrasta, noskaidroti notikuma apstākļi un situācija tika atrisināta.

30.decembrī veiktas pārrunas ar juridiskās personas īpašuma teritorijas Raiņa ielā, Aucē, īpašniekiem un apsaimniekotājiem par to, ka bieži uzkrājas neizvestie sadzīvas atkritumi.