Notikumi 2019.gada janvārī

3.janvārī plkst. 21.45 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka kādam dzīvoklim daudzdzīvokļu namā Vītiņu ielā, Aucē, salauztas durvis. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki konstatēja, ka durvis nav bojātas, bet zvanījusī persona gribējusi policijai nodot informāciju par citām personām. Ar zvanījušo personu tika veiktas pārrunas.

4.janvārī plkst. 16.48 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Vītiņos, kādā daudzdzīvokļu nama kāpņu telpa atrodas sveša persona. Uz norādīto vietu izbrauca policijas darbinieki un noskaidroja, ka kāpņu telpā patiesi atrodas vīrietis, kurš tur nedzīvo. Vīrietis paskaidroja, ka ir pakritis, sasities un ienācis sasildīties. Mediķu palīdzība neesot nepieciešama. Tika noskaidrota vīrieša personība un vīrieti nogādāja dzīves vietā Vītiņu pagastā.

4.janvārī plkst. 20.30 tika izteikts brīdinājums personai, kura pa Raiņu ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar tādu velosipēdu, kuram nedega neviens gaismas lukturis, kā arī persona nebija uzģērbusi gaismu atstarojošo vesti vai citu apģērbu ar labi saskatāmiem, gaismu atstarojošiem elementiem. 

7.janvārī par gājēju ietvju neattīrīšanu no sniega pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā, izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām un vienai juridiskai personai. 

7.janvārī plkst. 118.15 pašvaldības policijas darbinieki saņēma informāciju par to, ka Brigaderes ielā, Aucē, uz ielas braucamās daļas guļ cilvēks. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka persona atrodas tādā alkohola reibumā, ka nespēj ne patstāvīgi nostāvēt, ne arī pārvietoties. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā ar alkometru, uzrādīja 3,61 promili. Par minēto pārkāpumu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona tika nogādāta savā dzīves vietā Vītiņu pagastā.

8.janvārī pašvaldības policijas darbinieki braucot pa ceļu Auce – Ķevele ievēroja, ka no kādas kravas automašīnas bīstami izslīdējis baļķis. Kravas automašīnu apturēja  un par bīstamo situāciju informēja transporta līdzekļa vadītāju. 

8.janvārī plkst. 12.30 Vītiņu pagasta iedzīvotāja informēja par to, ka viņas mājsaimniecībā pieklīdis svešs suns un lūdza policijas darbiniekiem palīdzēt noskaidrot suņa īpašnieku. Diemžēl izrādījās, ka suns nav apzīmēts ar mikroshēmu un nekādi dati par tā īpašnieku nav pieejami. Suns tika ievietos pagaidu mītnē.

8.janvārī plkst. 18.20 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Lielauces pagastā atrodas nepiederošas personas. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, veica pārrunas ar sastaptajām personām un situācija tika atrisināta.

10.janvārī plkst.18.40 saņemta informācija par to, ka telpā, kurā izvietots SEB bankas bankomāts, Aspazijas laukumā, Aucē, atrodoties jaunieši un it kā radot nekārtības. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki nevienu personu nesastapa.

11.janvārī izteikts brīdinājums auto vadītājam, kurš Baznīcas ielā, Aucē, neievēroja Ceļu satiksmes noteikumos noteiktās apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības.

11.janvārī plkst. 20.25 saņemta informācija par to, ka Raiņa ielā pie kādas ēkas guļot vīrietis. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki. Minētā persona paskaidroja, ka vairākas citas, nepazīstamas, personas esot viņam nodarījušas miesas bojājumus, bet atteicās no medicīnas darbinieku palīdzības. Persona tika nogādāta dzīves vietā.

12.janvārī izteikts brīdinājums auto vadītājam, kurš Raiņa ielā, Aucē, neievēroja Ceļu satiksmes noteikumos noteiktās apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības.

12.janvārī plkst. 18.30  izteikts brīdinājums personai, kura pa Raiņu ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar tādu velosipēdu, kuram nedega neviens gaismas lukturis, kā arī persona nebija uzģērbusi gaismu atstarojošo vesti vai citu apģērbu ar labi saskatāmiem, gaismu atstarojošiem elementiem. 

14.janvārī plkst. 17.00 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Smilšu ielā, klejo suns. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu klejojošu suni neredzēja.

15.janvārī plkst. 21.00 Raiņa ielā, Aucē, tika aizturēta persona, kura sabiedriskā vietā lietoja alkoholiskos dzērienus. Par minēto rīcību tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

17.janvārī plkst.17.15 pa telefonu tika saņemta informācija, ka Smilšu ielā, Bēnē, kanalizācijas akā iekritis suns. Uz norādītu vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un pārliecinājās, ka informācija ir patiesa. Ar VUGD darbinieku palīdzību suns tika izcelts no akas un ievietots pašvaldības policijas transporta līdzeklī. Tālāk suns tika nogādāts Jelgavā, LLU VMF dzīvnieku patversmē, kur tam speciālisti sniedza nepieciešamo palīdzību.

19.janvārī izteikts brīdinājums auto vadītājam, kurš Miera ielā, Aucē, neievēroja Ceļu satiksmes noteikumos noteiktās apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības.

19.janvārī plkst. 19.00  izteikts brīdinājums personai, kura pa Baznīcas ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar tādu velosipēdu, kuram nedega neviens gaismas lukturis, kā arī persona nebija uzģērbusi gaismu atstarojošo vesti vai citu apģērbu ar labi saskatāmiem, gaismu atstarojošiem elementiem. 

21.janvārī saņemta informācija, kā kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā bez pienācīgas aprūpes pamesti suns un kaķis. Policijas darbinieki noskaidroja personas, kurām vajadzētu uzņemties minēto dzīvnieku aprūpi un ar personām veica pārrunas. Izskaidroja dzīvnieku īpašnieku pienākumus un atbildību. Pēc dažām dienām tika saņemta informācija, ka dzīvnieki tiks nogādāti dzīvnieku patversmē.

21.janvārī plkst. 20.00 saņemta informācija par to, ka Raiņa ielā, Aucē, notiekot konflikts starp vairākām personām. Uz norādīto vietu izbrauca policijas darbinieki, bet nevienu personu tur nesastapa.

23.janvārī plkst. 18.35 un  18.55 izteikts brīdinājums personām, kuras pa Baznīcas ielu un Bēnes ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos pārvietojās ar tādu velosipēdu, kuram nedega neviens gaismas lukturis, kā arī persona nebija uzģērbusi gaismu atstarojošo vesti vai citu apģērbu ar labi saskatāmiem, gaismu atstarojošiem elementiem. 

25.janvārī izteikts brīdinājumi diviem auto vadītājam, kuri Miera ielā, Aucē, neievēroja Ceļu satiksmes noteikumos noteiktās apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības.

25.janvārī plkst.11.00 saņemta informācija par domstarpībām starp nama iedzīvotājiem Liepu ielā, Vītiņos. Uz norādīto vietu izbrauca policijas darbinieki un konstatēja, ka domstarpības radušās atkritumu izmešanu tam nolūkam neparedzētā vietā. Ar personām tika veiktas pārrunas un izskaidrotas pašvaldības saistošo noteikumu prasības.

28.janvārī plkst.12.15 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Līdumu ielā, atrodas persona alkohola reibumā, kura nevar nostāvēt kājās. Uz norādīto vietu izbrauca policijas darbinieki un konstatēja, ka cienījama vecuma vīrietis pakritis uz ielas braucamās daļas un patstāvīgi nevar piecelties un paiet. Policijas darbinieki personu nogādāja viņa dzīves vietā.

29.janvārī izteikti brīdinājumi 3 fiziskām personām un vienai juridiskai personai par to, ka gājēju ietves Aucē, Raiņa un Skolas ielās nav attīrītas no sniega, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

29.janvārī izteikts brīdinājums juridiskai personai, kura veica ielu tirdzniecību Baznīcas ielā, Aucē, bez pašvaldības izsniegtas atļaujas. Tirdzniecība tika pārtraukta.

31.janvārī pašvaldības policijas darbinieki sniedza palīdzību Sociālā dienesta darbiniekiem, lai Dobelē Krīzes un atbalsta centrā nogādātu nepilngadīgu personu.