Notikumi 2019.gada jūlijā

1.jūlijā no Valsts policijas darbiniekiem saņemta informācija par to, ka pazudusi 7 gadus veca meitenīte. Pašvaldības policijas darbinieki uzsāka bērna meklēšanu aptaujājot iespējamos lieciniekus. Pēc laika noskaidrojās, ka bērns nav pazudis, bet aizbraucis kopā ar vecākiem par to nepaziņojot vecvecākiem.

2.jūlijā plkst. 14.10 automašīnas vadītājai izteikts brīdinājums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

2.jūlijā plkst. 18.00 saņemta informācija par to, ka kāda persona sarīkojusi nekārtības degvielas uzpildes stacijā Raiņa ielā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet persona bija jau aizgājusi. Noskaidrojās, ka tā ir persona, kuru meklē Valsts policijas darbinieki, tādēļ viņiem tika nodota informācija par personas iespējamo atrašanās vietu.

4.jūlijā plkst.17.00 saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Vītiņu pagastā cenšas iekļūt nepiederoša persona un draud īpašniecei. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet persona bija jau aizgājusi.

6.jūlijā plkst.16.15 pašvaldības policijas darbinieki Aucē, Parka ielā, pamanīja uz gājēju ietves gulošu vīrieti. Vīrietis bija tādā alkohola reibumā, ka nespēja ne patstāvīgi pārvietoties, ne arī nostāvēt kājās. Pārbaudot alkohola koncentrāciju izelpā, alkometrs uzrādīja 3,48 promiles. Persona tika nogādāta savā dzīves vietā un tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā.

9.jūlijā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par nekustamā īpašuma Tirgus laukumā, Bēnē, neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

10.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošā nekustamā īpašuma Ķevelē, Vītiņu pagastā, neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

10.jūlijā izdoti pašvaldības policijas priekšnieka 7 izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto naudas sodu nodošanu piespiedu piedziņai.

10.jūlijā plkst. 15.55 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Dārza ielā, redzēts klejojošs suns. Suns izrādījās tik bailīgs, ka savā tuvumā nepielaida nevienu cilvēku un devās prom.

11.jūlijā plkst.18.40 saņemta informācija, ka Bēnē, Līdumu ielā, kādā īpašumā ieklīdis svešs suns. Ierodoties policijas darbiniekiem, suns devās projām uz tuvāko mežu. Sadarbojoties Auces novada pašvaldības policijai, pašvaldības iestāžu darbiniekiem un Bēnes iedzīvotājiem, klejojošais suns 23.jūlijā tika nogādāts dzīvnieku patversmē “Oposums” Saldū.

16.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā nekustamā īpašuma Vītiņos, Dārza ielā,  neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

17.jūlijā sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli divām fiziskām personām par piederošā nekustamā īpašuma Bēnē, Tirgus ielā un Rūpniecības ielā   neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

17.jūlijā plkst. 13.35 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Sniķeres ielā guļ vīrietis. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka persona atrodas tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta savā dzīves vietā un uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Tad pašvaldības policijas darbiniekiem radās aizdomas, ka personai sākušās veselības problēmas un tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kas personu nogādāja ārstniecības iestādē.

22.jūlijā plkst. 18.10 saņemta informāciju par konfliktu starp ģimenes locekļiem kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka viena no konfliktā iesaistītajām personām jau aizgājusi. Uz vietas esošām personām tika paskaidrots kā rīkoties, lai mazinātu iespēju, ka atkārtoja līdzīga situācija.

23.jūlijā plkst.12.10 saņemta informācija par to, ka uz ceļa Bēne – Auce klejo suns. Tieši tajā laikā pa minēto ceļu brauca pašvaldības policijas darbinieki, bet klejojošu suni neredzēja. Dzīvnieku patversmē “Oposums” tika nogādāti citi divi klejojoši suņi no Bēnes.

24.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā nekustamā īpašuma Bēnē, Tirgus laukumā,  neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

24.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai par atrašanos sabiedriskā vietā Bēnē, Sniķeres ielā, tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilveka cieņu.

25.jūlijā plkst. 18.05 Auces novada pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Lielauces pagastā ienākusi cienījama vecuma kundze, kura mežā ogojusi un sēņojusi, bet vairs nespēj atrast ceļu uz mājām.Uz norādīto mājsaimniecību aizbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka apmaldījusies 75 gadus veca sieviete. Viņa tika nogādāta savā dzīves vietā.Vēlāk aplūkojot kartē viņas dzīves vietu un atrašanās vietu, bija redzams, ka “pa taisno” kartē abas vietas šķir 9 kilometri. Kurš to zina, cik kilometrus kundze kopā nogājusi ejot pa mežu? Šis gadījums beidzās laimīgi.

27.jūlijā plkst. 6.20 saņemta informācija par konfliktu Aces novada Kultūras centra teritorijā. Uz norādīto vietu izbraauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

27.jūlijā izteikti brīdinājumi 7 automašīnu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā Aucē.

29.jūlijā pašvaldības policijas darbinieki, sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja dzīves apstākļus divās mājsaimniecībās Aucē un Vītiņu pagastā.

30.jūlijā plkst. 9.15 saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Zemgales ielā, Aucē, atrodas tur nepiederoša persona. Uz norādīto vietu izbraauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar minēto personu, kura aizgāja no īpašuma teritorijas.

31.jūlijā pašvaldības policijas darbinieki, sadarbībā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja dzīves apstākļus divos dzīvokļos Aucē.