Notikumi 2019.gada martā

4.martā plkst. 15.07 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Bēnē, Sniķeres ielā, publiskā vietā uz zemes guļ vīrietis. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka vīrietis atrodas tādā alkohola reibumā, ka nespēj patstāvīgi nostāvēt kājās, neorientējas situācijā. Persona tika nogādāta savā dzīves vietā un uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

6.martā plkst. 10.09 pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Aucē, Raiņa ielā, publiskā vietā uz zemes guļ vīrietis. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka vīrietis atrodas tādā alkohola reibumā, ka ar grūtībām spēj nostāvēt kājās, neorientējas situācijā. Veicot personas alkohola ietekmes pārbaudi ar alkometru, mēraparāts izelpā uzrādīja 3,53 promiles. Persona tika nogādāta savā dzīves vietā un uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

6.martā pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Bēnes pagastā pie auto ceļa it kā izmesti dažādi atkritumi. Apsekojot norādīto ceļa posmu, nekādi atkritumi netika konstatēti.

6.martā izteikts brīdinājums fiziskai personai Vītiņu pagastā par to, ka no pašvaldības nomātā teritorijā uzkrājušies dažādi atkritumi. Noteikts termiņš teritorijas sakopšanai.

7.martā izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukumā, Aucē.

7.martā, iepriekš uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību rezultātā, divām nepilngadīgām personām sastādīti administratīvā pārkāpumi protokoli par atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē un viens administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu.

9.martā plkst. 10.00 saņemta informācija par to, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem nepieciešama palīdzība, lai ārstniecības iestādē nogādātu agresīvu pacientu. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un sniedza nepieciešamo palīdzību.

9.martā, iepriekš uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā,  nepilngadīgai personai sastādīts administratīvā pārkāpumi protokols par smēķēšanu mācību iestādes teritorijā.

9.martā plkst. 15.00 saņemta informācija par to, ka kādas mājās Vītiņu pagastā notiek konflikts starp ģimenes locekļiem. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka konfliktu izraisījusi tā pati persona, kura no rīta tika nogādāta ārstniecības iestādē. Brīdī, kad ieradās policijas darbinieki, persona jau bija aizgājusi. 

11.martā, iepriekš uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā, vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma  protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī (3,53 promiles), kas aizskar cilvēka cieņu.

13.martā, iepriekš uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātā, vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma  protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.

14.martā plkst. 9.15 saņemta informācija par to, ka pirmsskolas izglītības iestādē Ausmas ielā, Aucē, iekļuvušas nezināmas personas un sabojājušas inventāru bērnu rotaļu laukumā. Tā kā nav nodarīti būtiski materiālie zaudējumi, lai noskaidrotu vainīgās personas, uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

14.martā plkst. 10.35 saņemta informācija par to, ka Skolas ielā, Aucē, pie kādas daudzdzīvokļu ēkas redzami dūmi. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka tiek dedzinātas augu atliekas. Ar personu tika veiktas pārrunas.

14.martā plkst. 18.50 telefoniski saņemta informācija par to, ka kādā daudzdzīvokļu nama pagalmā Jelgavas iela, Bēnē, klejo svešs suns. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki nekādu suni neredzēja. Mājas iedzīvotāji neapstiprināja faktu paar sveša suņa klejošanu. Bet telefona aparāts, nu kura tika saņemta iepriekš minētā informācija, bija izslēgts.

15.martā izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājai par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē.

18.martā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai Bēnes pagastā par to, ka piederošais suns nav ne vakcinēts, ne arī apzīmēts ar mikroshēmu un reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20.martā saņemta informācija par to, kā kādā mājsaimniecībā, Bēnē, uzkrājušies atkritumi un koku zari. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka mājsaimniecības īpašnieki veic lielus īpašuma sakopšanas darbus un pēc to beigšanas atkritumi tiks aizvākti.

21.martā plkst. 8.50 saņemta informācija par to, ka kādā daudzdzīvokļu namā Vītiņu pagastā ticis traucēts naktsmiers. Tika noskaidrota konkrētā persona un veiktas pārrunas.

22.martā Lietuvas Republikas iedzīvotājs informēja pašvaldības  policijas darbiniekus par to, ka mežā atradis sprādzienbīstamu priekšmetu. Diemžēl, atgriežoties mežā, lai parādītu konkrēto vietu, persona vairs nespēja to atcerēties.

22.martā plkst. 22.10 pašvaldības policijas darbinieki Raiņa ielā, Aucē, ievēroja velosipēda vadītāju, kura rīcība rosināja aizdomas, ka persona varētu būt alkohola reibumā. Persona tika aizturēta, tās izelpā bija jūtama alkoholam raksturīgā smaka. Par notiekošo tika informēti netālu esošie Valsts policijas darbinieki, kuri turpināja lietvedības procesu.

25.martā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par nekustamā īpašuma Dārza ielā, Vītiņos, teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

26.martā izteikti brīdinājumi divu transportlīdzekļu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu attiecīgi Raiņa un Bēnes ielā, Aucē.

26.martā plkst. 20.30 izteikts brīdinājums velosipēda vadītājam par to, ka pa Raiņa ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos vadīja velosipēdu, kuram nedega gaismas lukturi un nebija apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

27.martā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par nekustamā īpašuma Skolas ielā, Aucē, teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

28.martā izteikts brīdinājums 3 fiziskām personām Lielauces pagastā par to, ka ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju nav noslēgts pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais līgums par atkritumu izvešanu no piederošās mājsaimniecības. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

29.martā izteikts brīdinājums 2 fiziskām personām Īles pagastā par to, ka ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju nav noslēgts pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais līgums par atkritumu izvešanu no piederošās mājsaimniecības. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

29.martā izteikts brīdinājums vienai fiziskai personai Aucē par to, ka ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju nav noslēgts pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais līgums par atkritumu izvešanu no piederošās mājsaimniecības. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

29.martā izteikts brīdinājums  transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē.