Notikumi 2019.gada novembrī

5.novembrī ar vienu personu veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums par naktsmiera traucēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 1.maija ielā Aucē.

6.novembrī plkst.12.50 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvoklī Parka ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka starp ģimenes locekļiem izcēlies strīds par to, ka viena no personām nevar dzīvoklī atrast savu pasi.

6.novembrī plkst.16.20 saņemta informācija par to, ka Baznīcas ielā, Aucē, atrodas nepazīstams vīrietis, kura uzvedība liecina ar iespējamām veselības problēmām. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, uzrunāja minēto personu un noskaidroja, ka nekāda palīdzība nav nepieciešama.

8.novembrī plkst.11.50 saņemta informācija par to, ka Bēnē, Ezera ielā tiek dedzināti atkritumi. Uz norādīto aadresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka īpašuma teritorijā deg veca sadzīves tehnika, bet nevienas personas tumā nav. Tika izsaukta VUGD ekipēža, kura nodzēsa uguni.

12.novembrī pašvaldības policijā ieradās persona un informēja par savstarpējām dosmtarpībām ar kaimiņiem par īpašumam piebraucamā ceļa izmantošanu Ezera ielā, Bēnē. Iepazīstoties ar apstākļiem, tika noskaidrots, ka, lai šāda situācija neatkārtotos, vispirms jāsakārto īpašuma jautājumus.

15.novembrī plkst.20.15 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Jelgavas ielā, Aucē.

18.novembrī plkst.15.55 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Kalna ielā, Aucē.

22.novembrī plkst.11.00 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Raiņa ielā, Aucē.

22.novembrī plkst.12.30 izteikts brīdinājums automašīnas vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

22.novenbrī plkst.15.40 saņemta informācija par to, ka Īles centrā klaiņo suns. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet ne norādītajā vietā, ne arī tuvākajā apkārtnē klaiņojošu suni neredzēja.

27.novembrī saņemts iesniegums par to, ka kādā īpašumā Vecauces pagasta teritorijā izmesti sadzīves atkritumi. Lai noskaidrotu vainīgās personas, uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.