Notikumi 2019.gada oktobrī

1.oktobrī plkst. 16.00 saņemta informācija par to, ka pa bērnudārza teritoriju Lielauces ielā, Vecaucē, klejo vilku sugas suns. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un organizēja klejojošā suņa noķeršanu. Tika noskaidrots suņa īpašnieks, kuram par to, ka pieļāvis suņa klejošanu ārpus īpašuma, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

2.oktobrī izteikti brīdinājumi trim fiziskām personām par sev piederošo īpašumu Bēnē, Jelgavas, Amatnieku un Līdumu ielā, nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

3.oktobrī izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasību neievērošanu Kaļķu ielā, Aucē.

3.oktobrī izteikts brīdinājums juridiskai personai par piederošā nekustamā īpašuma Vītiņu pagastā teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

4.oktobrī plkst.20.15 saņemta informācija par to, ka Dzirnavu ielā, Aucē, kāda daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā trokšņo nepazīstama persona. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet kāpņu telpā nevienu personu nesastapa. Nekādu konkrētu informāciju nespēja sniegt arī persona, kura zvanīja policijai.

9.oktobrī plkst.19.30 izteikts brīdinājums personai par to, ka nepietiekamas redzamības apstākļos vadīja velosipēdu bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja ne gaismu atstarojošu vesti, ne arī apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

10.oktobrī plkst.11.15 saņemta informācija par to, ka daudzdzīvokļu mājā Lielauces pagastā, kādā dzīvoklī atrodas tur nepiederošas personas un nedodas projām. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un kostajēta, ka nav konflikta, bet minētajā dzīvoklī atrodas svešas personas, kuras pēc parrunām devās projām.

14.oktobrī kāda persona nodeva pašvaldības policijā Aucē uz ielas atrastu maku ar dokumentiem. Tika noskaidrota personas dzīves vieta un dokumenti atdoti īpašniekam.

14.oktobrī plkst. 17.50 saņemta informācija, ka kādā mājsaimniecībā Vītiņu pagastā pieklīdis svešs suns. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un suni nogādāja pagaidu mītnē.

16.oktobrī pkst.19.30 saņemta informācija par to, ka Aucē, Bēnēs ielā noticis konflikts starp nepilngadīgām personām. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un noskaidroja, ka cietusī persona jau nogādāta ārstniecības iestādē. Noskaidrota arī, iespējams, vainīgā persona par kuru informācija nodota Valsts policijai.

22.oktobrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai Bēnes pagastā par to, ka piederošais suns nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ne vakcinēts, ne arī apzīmēts ar mikroshēmu (čipu) un reģistrēts.

23.oktobrī pašvaldības policijā saņemti divu Bēnes pagasta iedzīvotāju iesniegumi par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem. Pašvaldības policija uzsākusi faktu noskaidrošanu.

24.oktobrī plkst.12.46 saņemta informācija par to, ka Aucē, Stacijas ielā, sabiedriskā transporta pieturvietā guļot vīrietis. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldīobas policijas darbinieki, bet pieturvietā nevienu personu nesastapa. Apsekojot tuvāko apkārtni, tika sastapta persona, kura bija lietojusi alkoholiskos dzērienus, bet neradīja draudus sabiedriskai kārtībai. Ar personu tika veiktas pārrunas.

24.oktobrī plkst.16.13 saņemta informācija par to, ka Bēnes ciematā tiek dedzināti atkritumi. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka kādā īpašumā dedzina koku lapas. Personai tika paskaidrots, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta, bet koku lapu izvešanu nodrošina SIA Auces Komunālie pakalpojumi.

24.oktobrī plkst.18.10 saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Aucē, J.Mātera ielā, iespējams, tiekot indēti koki. Uz norādīto īpašumu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un sarunā ar īpašnieku noskaidroja, ka īpašumā tiek grābtas koku lapas un vestas uz mazdārziņu. Nekāda koku bojāšana nenotiek.

25.oktobrī plkst.13.50 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Bēnē. Uz norādīto īpašumu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka ir domstarpības par malkas šķūnīša izmantošanu. Ar iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas.

28.oktobrī saņemat informācija no Bēnes pagasta iedzīvotāja par to, ka kāda Auces novadā darbojošās biedrība bez pesonu piekrišanas publicējusi tās datus. Personai izskaidrots, kā risināt šo situāciju.

28.oktobrī plkst.17.50 izteikts brīdinājums personai par to, ka nepietiekamas redzamības apstākļos pa ceļu Bēne – Ukri vadīja velosipēdu bez iedegtiem gaismas lukturiem un nelietoja ne gaismu atstarojošu vesti, ne arī apģērbu ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

29.oktobrī plkst.15.10 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Ukru pagastā notiek konflikts. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka informācija ir maldinoša un novada teritorijā mājsaimniecības ar tādu nosaukumu nav.

30.oktobrī fiziskai personai Lielauces pagastā izteikts brīdinājums par atkritumu (koku lapu) dedzināšanu apdzīvotas vietas teritorijā.