Notikumi 2019.gada septembrī

2.septembrī saņemta informācija no iedzīvotājiem, ka kāda privātīpašuma teritorijā Raiņa ielā, Aucē, divas zemē izvietotās akas ir bez vākiem. Par šo faktu tika informēts īpašnieks un dots norādījums novērst bīstamo situāciju.

2.septembrī pašvaldības policijā tika saņemta informācija par savstarpējām nesaskaņām starp daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem Kalna ielā, Aucē. Ar strīdos iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas.

4.septembrī izteikts brīdinājums fiziskai personai Vītiņu pagastā par to, ka īpašuma teritorija netiek uzturēta tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

5.septembrī pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka kāda īpašuma teritorijā Raiņa ielā, Aucē, uzkrājas sadzīves atkritumi. Tika noskaidrots, ka teritoriju apsaimnieko juridiska persona, kura tika brīdināta, lai nodrošina atkritumu izvešanu.

5.septembrī plkst.17.20 saņemta informācija no kāda kravas automašīnas vadītāja par to, ka Vītiņos bērni ar āboliem apmētā garām braucošās kravas automašīnas. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet ne tajā vietā, ne arī tās tuvumā nevienu personu nesastapa.

7.septembrī izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam Vītiņu ielā, Aucē,  par automašīnas novietošanu stavēšanai tā, ka traucē gājēju pārvietošanos pa gājēju ietvi.

7.septembrī plkst.19.30 saņemta informācija par to, ka kādai personai Dārza ielā, Vītiņos, radušies miesas bojājumi. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka personai pārsista lūpa, kas stipri asiņoja. Cietusī persona paskaidroja, ka pati kritusi un medicīniskā palīdzība nav nepieciešama.

7.septembrī plkst.20.15 saņemta informācija par to, ka Lielaucē pa ceļiem pārvietojas automašīnas tīši izraisītā sānslīdē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet neviena braucoša automašīna netika konstatēta.

9.septembrī atkārtoti tika izteikts brīdinājums juridiskai personai par to, ka apsaimniekojamā teritorijā Raiņa ielā, Aucē, uzkrājas sadzīves atkritumi. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

9.septembrī pašvaldības policijas darbinieki pavadīja Sociālā dienesta darbiniekus veicot riska ģimeņu dzīves apstākļu apsekošanu mājsaimniecībās Īles pagastā.

10.septembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par to, ka piederošā īpašuma teritorijā Tirgus ielā, Bēnē, zāles garums ievērojami pārsniedz pieļaujamo garumu un uzkrājas sadzīves atkritumi.

10.septembrī plkst.17.10 saņemta informācija par to, ka uz autoceļa Auce – Vadakste noticis ceļu satiksmes negadījums. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica transportlīdzekļu satiksmes regulēšanu notikuma vietā.

11.septembrī plkst.16.00 saņemta informācija par to, ka pa kravas automašīnu kustībai slēgtu pašvaldības ceļa posmu Vītiņu pagastā brauc kravas automašīnas. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet norādītajā ceļa posmā nevienu kravas automašīnu neredzēja.

12.septembrī tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība pret nepilngadīgo personu par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu. Pārkāpums izdarīts Vītiņu ielā, Aucē. Par šo faktu informēti nepilngadīgās personas vecāki.

13.septembrī plkst.14.15 saņemta informācija pr to, ka Īles pagastā kādā mājsaimniecībā ieklīdis svešs suns. Uz norādīto mājsaimniecību izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet svešais suns jau bija aizgājis.

13.septembrī plkst. 15.40 saņemta informācija no veikala Aucē, ka atrasts naudas maks ar dokumentiem. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja īpašnieka dzīves vietu un maku atdeva īpašniekam.

13.septembrī plkst.19.13 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Īles pagastā noticis konflikts starp ģimenes locekļiem. Ierodoties norādītajā mājsaimniecībā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka vienai personai radīti tādi miesas bojājumi, ka nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura cietušo personu nogādāja ārstniecības iestādē. Par notikušo informēti Valsts policijas darbinieki.

14.septembrī plkst.18.29 saņemta informācija par to, ka no savas dzīves vietas Aucē izgājusi sieviete un nav atgriezusies. Lai atrastu minēto personu, pašvaldības policijas darbinieki apzināja pazudušās personas radiniekus, paziņas un dažādas iestādes Auces pilsētā. Plkst. 20.40 saņemta informācija, ka sieviete atrodas ārstniecības iestādē.

16.septembrī lkst.8.10 saņemta informācja par to, ka Smilšu ielā, Bēnē, klejo suns. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet suni neatrada, kā arī sastaptie iedzīvotāji nevarēja sniegt informāciju, kas varētu būt minētā suņa īpašnieks.

16.septembrī pašvaldības policijā saņemts iesniegums par to, ka kādā daudzdzīvokļu namā 1.Maija ielā, Aucē, tiek traucēts naktsmiers. Uzsākta faktu noskaidrošana.

17.septembrī plkst.20.30 izteikts brīdinājums personai, kura pa Jelgavas ielu, Aucē, nepietiekamas redzamības apstākļos vadīja velosipēdu, kurš nebija aprīkots ar iedegtiem gaismas lukturiem un personai nebija apģērba ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.

19.septembrī plkat.12.30 izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam Vītiņu ielā, Aucē, par to, ka nav ievērotas Ceļu satiksmes noteikumu prasības par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu.

21.septembrī plkst.17.30 saņemta informācija par to, ka kāda daudzdzīvokļu nama dzīvoklī Bēnē tiek lietoti alkoholiskie dzērieni un traucēti kaimiņi. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka alkohola lietošana nenotiek. Bet citas domstarpības starp kaimiņiem tika atrisinātas pārrunu ceļā.

23.septembrī plkst 12.30 izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam Vītiņu ielā, Aucē, par to, ka nav ievērotas Ceļu satiksmes noteikumu prasības par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu.

23.septembrī plkst.17.00 saņemta informācija par to, ka Bēnes pagastā atrasts sprādzienbīstams priekšmets. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un piefiksēja bīstamā priekšmeta atrašanās vietu. Šī vieta vēlāk  tika uzrādīta NBS nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības speciālistiem.

25.septembrī izteikti brīdinājumi diviem transportlīdzekļa vadītājam Vītiņu ielā, Aucē, par to, ka nav ievērotas Ceļu satiksmes noteikumu prasības par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu.

26.septembrī plkst.9.40 saņemta informācija par to, ka jau no iepriekšējās dienas vakara neatver dzīvokļa durvis un nav arī atrodama kāda persona Dzirnavu ielā, Aucē. Informācijas sniedzējs uztraucās, vai personai nav radušās veselības problēmas. Uz norādīto adresi devās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka dzīvokļa durvis ir noslēgtas, bet atvērts dzīvokļa logs. Tika sagādātas kāpnes, lai piekļūtu atvērtajam dzīvokļa logam, bet neviena persona dzīvoklī neatradās.

27.septembrī  kopā ar Valsts policijas darbiniekiem apsekotas vietas Lielauces pagastā, kur, pēc izdzīvotāju sniegtās informācijas,  atrodas sprādzienbīstami priekšmeti. Informācija nodota tālāk NBS nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības speciālistiem.

27.septembrī plkst.17.00 saņemta informācija par to, ka, iespējams, no kādām mājām Kapsētas ielā, Aucē, notikusi īpašuma zādzība. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet sarunā ar mājas iedzīvotājiem nebija iespējams noskaidrot – īpašuma zādzība ir notikusi vai nē. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

30.septembrī pašvaldības policijas darbinieki, braucot ar dienesta automašīnu pa Vītiņu ielu Aucē, pamanīja, ka no kāda privāta īpašuma caur žogu izlien suns ar visu ķēdi. Policijas darbinieki suni noķēra, nogādāja atpakaļ īpašniekam un izteica brīdinājumu.